ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โรมาเนีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
451.499B3.490.21%1611
588.914B7.082.74%5348
164.253B1.922.28%3947
4.791B2.59-0.40%4.530K411
890.038M7.62-0.62%21.094K27
1.738B2.21-4.50%4.366K38
44.501B7.481.19%3.833M33
624.048B4.630.33%96.088K617
2.389B-1.21%41.951K11
312.791B3.121.39%11114
3.883B5.360.93%4.105K410
15.872B5.010.03%648.041K18
1.959B0.770.95%7.128K39
6.793B0.111.98%5.411K715
526.247B3.45-2.48%1.455K723
129.959M12.58%9.160K34
538.263B2.12-4.96%2724
271.242B4.08-2.45%2446
192.315B3.772.25%1.369K15
โหลดเพิ่ม