บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
646.752M
เงินทุนของตลาด
73.096K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.81%
เปลี่ยนแปลง
−0.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.79%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PPLPROMATERIS BUCURESTI
9.70 RON−1.02%2321.14281.235M RON0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ROCEROMCARBON SA BUZAU
0.1950 RON+1.30%101.248K0.23101.687M RON2.240.09 RON+504.86%12.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VNCVRANCART ADJUD
0.160 RON+2.56%139.916K3.40263.83M RON6.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ