บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
SAN SANTANDER
18.82-0.11%-0.02ซื้อ229304.184B9.831.91201101.00ไฟแนนซ์
UCG UNICREDIT
45.00-2.17%-1.00ขาย10102.338B88640.00ไฟแนนซ์
PKO PKOBP
40.40-0.25%-0.10ซื้อ2.766M50.625B14.252.8428153.00ไฟแนนซ์
PKN PKNORLEN
111.050.59%0.65แนะนำให้ซื้อ918.754K47.219B7.3315.0620262.00พลังงาน
PGN PGNIG
7.350.82%0.06ซื้อ3.416M42.124B12.830.5724806.00พลังงาน
SP2 SANPL2
362.000.00%0.00ซื้อ43738.283B17.5821.3414030.00ไฟแนนซ์
SPL SANPL
374.80-0.05%-0.20แนะนำให้ซื้อ51.658K38.283B17.5821.3414030.00ไฟแนนซ์
TNX TALANX
130.000.00%0.00ขาย035.537B11.4812.2520860.00ไฟแนนซ์
PEO PEKAO
112.00-2.86%-3.30ราบเรียบ1.504M30.263B11.689.8816906.00ไฟแนนซ์
ING INGBSK
190.00-0.94%-1.80แนะนำให้ซื้อ2.559K24.953B17.3211.078080.00ไฟแนนซ์
MBK MBANK
452.600.98%4.40ซื้อ21.630K18.975B14.6530.616447.00ไฟแนนซ์
KGH KGHM
90.98-0.24%-0.22ซื้อ397.728K18.240B20.594.4333366.00วัสดุพื้นฐาน
LTS LOTOS
96.300.31%0.30ซื้อ330.331K17.748B9.0010.664897.00พลังงาน
CDR CDPROJEKT
174.100.75%1.30ซื้อ148.452K16.610B153.751.18226.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BWO BUWOG
129.000.00%0.00ซื้อ016.375B13.4810.22761.00ไฟแนนซ์
CPS CYFRPLSAT
23.281.66%0.38ซื้อ333.220K14.646B15.751.456854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MIL MILLENNIUM
9.22-0.97%-0.09ซื้อ736.432K11.294B15.520.605950.00ไฟแนนซ์
DNP DINOPL
98.65-2.33%-2.35ขาย467.818K9.902B35.162.8715652.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BHW HANDLOWY
70.900.57%0.40ซื้อ12.747K9.212B14.174.983396.00ไฟแนนซ์
EAT AMREST
36.95-3.02%-1.15ขาย35.340K8.365B45.350.8438273.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KRK KRKA
243.00-0.41%-1.00ขาย267.974B11.3322.0111226.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BGZ BGZBNPP
49.10-1.41%-0.70ขาย2077.341B11.964.167596.00ไฟแนนซ์
OPL ORANGEPL
5.430.56%0.03ซื้อ1.744M7.087B-0.1313730.00บริการโทรคมนาคม
ALR ALIOR
53.950.28%0.15แนะนำให้ขาย206.199K7.024B10.475.209488.00ไฟแนนซ์
PLY PLAY
20.88-0.57%-0.12ซื้อ230.891K5.332B7.782.70บริการโทรคมนาคม
ZWC ZYWIEC
466.000.87%4.00ซื้อ74.745B17.8225.932020.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ENA ENEA
10.05-1.37%-0.14ขาย583.387K4.498B5.181.9715514.00สาธารณูปโภค
ORB ORBIS
95.000.42%0.40แนะนำให้ซื้อ1.309K4.359B12.717.444017.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KER KERNEL
50.00-0.99%-0.50ราบเรียบ12.942K4.138B10.614.8215116.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ACP ASSECOPOL
47.580.30%0.14ซื้อ64.693K3.938B13.133.6124457.00เทคโนโลยี
ENG ENERGA
9.410.86%0.08ซื้อ430.363K3.863B4.302.179609.00สาธารณูปโภค
TPE TAURONPE
2.180.00%0.00ขาย2.040M3.821B3.670.5924835.00สาธารณูปโภค
ATT GRUPAAZOTY
34.60-1.14%-0.40ซื้อ50.416K3.472B48.120.7314434.00วัสดุพื้นฐาน
KRU KRUK
175.90-1.68%-3.00ซื้อ32.492K3.379B12.1915.033169.00ไฟแนนซ์
KTY KETY
336.50-1.90%-6.50ซื้อ1.486K3.274B13.2326.055019.00วัสดุพื้นฐาน
CAR INTERCARS
211.000.48%1.00ซื้อ5.534K2.975B13.0216.133369.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FMF FAMUR
4.98-1.58%-0.08ขาย99.601K2.908B20.200.255247.00วัสดุพื้นฐาน
BDX BUDIMEX
112.00-0.88%-1.00แนะนำให้ขาย7.507K2.885B8.0614.036539.00ในทางอุตสาหกรรม
EUR EUROCASH
20.10-0.59%-0.12ซื้อ576.068K2.814B42.710.4717478.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CIE CIECH
51.452.29%1.15แนะนำให้ซื้อ127.878K2.651B7.886.393876.00วัสดุพื้นฐาน
BFT BENEFIT
930.000.00%0.00ซื้อ8262.608B27.9433.481170.00ในทางอุตสาหกรรม
IPF PROVIDENT
10.090.00%0.00ซื้อ02.405B9.741.1611671.00ไฟแนนซ์
GPR GPRE
4.98-0.20%-0.01ขาย3.799K2.209B6.600.7641.00ไฟแนนซ์
PFL PFLEIDER
33.501.52%0.50ซื้อ30.967K2.132B32.181.023521.00วัสดุพื้นฐาน
PKP PKPCARGO
43.50-3.12%-1.40ขาย8.695K2.011B8.975.0123514.00ในทางอุตสาหกรรม
LWB BOGDANKA
54.10-0.18%-0.10ขาย4.025K1.844B3.0717.645137.00พลังงาน
STP STALPROD
329.000.00%0.00ราบเรียบ2381.836B6.5050.606088.00วัสดุพื้นฐาน
NET NETIA
5.290.38%0.02ซื้อ54.146K1.768B38.680.142091.00บริการโทรคมนาคม
DOM DOMDEV
70.000.86%0.60ซื้อ31.308K1.733B8.078.63245.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PCR PCCROKITA
86.60-0.00%-0.00ซื้อ9.833K1.719B7.0812.231811.00วัสดุพื้นฐาน
WPL WIRTUALNA
54.80-0.00%-0.00ซื้อ33.422K1.587B28.531.93959.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ZAP PULAWY
75.00-2.09%-1.60ขาย3641.464B12.136.324700.00วัสดุพื้นฐาน
ECH ECHO
3.38-0.59%-0.02ขาย7.451K1.403B6.030.56428.00ไฟแนนซ์
CLN CLNPHARMA
31.100.32%0.10ราบเรียบ6.285K1.395B47.010.66271.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1AT ATAL
33.50-0.89%-0.30ซื้อ38.381K1.309B6.385.30255.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
WWL WAWEL
860.000.00%0.00ซื้อ1091.290B16.0753.51966.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CMR COMARCH
155.500.00%0.00ซื้อ1.250K1.265B22.087.046025.00เทคโนโลยี
DBC DEBICA
89.000.00%0.00ขาย951.228B12.557.092763.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NEU NEUCA
255.000.00%0.00ซื้อ6551.112B12.4123.043986.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
LCC LCCORP
2.38-0.83%-0.02ขาย218.087K1.074B8.200.28158.00ไฟแนนซ์
PLW PLAYWAY
158.00-2.47%-4.00ซื้อ15.417K1.069B25.406.382.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MNC MENNICA
20.00-2.91%-0.60ขาย4301.053B17.341.19415.00ไฟแนนซ์
MAB MABION
69.50-8.55%-6.50ขาย42.733K1.043B-5.74160.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PCE POLICE
13.800.73%0.10ราบเรียบ4831.028B-0.603444.00วัสดุพื้นฐาน
SKA SNIEZKA
79.000.64%0.50ซื้อ56990.496M15.744.991171.00วัสดุพื้นฐาน
AMC AMICA
124.00-0.48%-0.60ซื้อ13.447K968.799M8.9713.893120.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BRS BORYSZEW
4.600.44%0.02แนะนำให้ขาย1.752M957.464M11.740.3910000.00วัสดุพื้นฐาน
ABS ASSECOBS
28.000.36%0.10ซื้อ2.998K932.368M15.421.81900.00เทคโนโลยี
SPH SOPHARMA
8.350.00%0.00ขาย0921.723M12.080.614983.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
KSW KRUSZWICA
40.000.00%0.00ขาย435919.478M10.853.69839.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
VST VISTULA
3.910.26%0.01ขาย20.352K914.378M15.830.252428.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
STX STALEXP
3.56-1.66%-0.06ซื้อ112.186K895.088M5.110.71324.00ในทางอุตสาหกรรม
SLV SELVITA
53.80-2.71%-1.50ซื้อ2.489K883.209M96.770.57431.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ALC ALCHEMIA
4.760.00%0.00ซื้อ200857.583M21.870.222158.00วัสดุพื้นฐาน
TMR TATRY
135.000.00%0.00ซื้อ0833.462M23.585.271281.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MLG MLPGROUP
45.000.00%0.00ซื้อ10815.096M20.582.1922.00ไฟแนนซ์
APT APATOR
26.100.00%0.00ซื้อ451770.133M16.111.622464.00ในทางอุตสาหกรรม
PXM POLIMEXMS
2.95-0.34%-0.01ขาย105.767K700.392M-0.754207.00ในทางอุตสาหกรรม
LVC LIVECHAT
26.10-0.38%-0.10ซื้อ9.623K674.650M12.602.080.00เทคโนโลยี
SNK SANOK
25.402.01%0.50ขาย4.874K669.360M11.742.192969.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KGN KOGENERA
42.80-4.68%-2.10ขาย543669.010M35.781.25480.00สาธารณูปโภค
TEN TSGAMES
89.60-2.24%-2.05ซื้อ4.265K666.754Mเทคโนโลยี
NWG NEWAG
14.50-1.69%-0.25ขาย191663.750M14.501.021460.00ในทางอุตสาหกรรม
ASE ASSECOSEE
12.700.00%0.00ซื้อ16.603K659.057M10.491.211605.00เทคโนโลยี
OVO OVOSTAR
108.000.00%0.00ขาย0648.000M5.9918.011500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
11B 11BIT
269.50-3.06%-8.50ซื้อ8.185K635.841M19.7314.31101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EHG EUROHOLD
3.580.00%0.00ซื้อ0635.281M27.200.122169.00ไฟแนนซ์
IPX IMPEXMET
3.361.51%0.05ซื้อ80.246K627.029M5.910.562187.00วัสดุพื้นฐาน
AST ASTARTA
25.001.21%0.30ขาย327602.800M61.810.409203.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AML ALUMETAL
39.000.26%0.10ขาย1.038K602.152M6.276.20695.00วัสดุพื้นฐาน
WLT WIELTON
9.761.14%0.11ขาย7.386K582.619M6.461.492945.00ในทางอุตสาหกรรม
BST BEST
25.000.00%0.00ขาย0575.371M10.322.44569.00ในทางอุตสาหกรรม
FTE FORTE
24.253.85%0.90ซื้อ16.241K558.784M13.131.783505.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CPG CPGROUP
5.150.00%0.00ขาย2553.600M8.380.6214.00ไฟแนนซ์
GTN GETIN
0.69-4.17%-0.03ซื้อ1.613M546.530M-0.726516.00ไฟแนนซ์
APR AUTOPARTN
3.89-1.27%-0.05ขาย26.102K512.692M10.030.391316.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
AGO AGORA
10.30-2.37%-0.25ขาย1.319K502.870M-1.472743.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TOA TOYA
6.40-1.54%-0.10ขาย847487.774M11.270.58201.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
IMC IMCOMPANY
14.000.00%0.00ซื้อ4.293K464.492M5.572.512356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BIO BIOTON
5.15-2.46%-0.13ขาย12.066K453.363M6.330.83712.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ