ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทโปแลนด์ ที่มีรายได้สูงสุด

ใช้รายละเอียดจากรายการด้านล่าง: บริษัทโปแลนด์ แสดงรายได้สูงสุดและถูกจัดเรียงตามเมตริกนี้ อาจมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตและกำลังมองหาบริษัทที่สร้างยอดขายได้มากกว่ารายอื่น
สัญลักษณ์
รายได้
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PKNPKNORLEN
372.64B PLN61.98 PLN−2.97%5.262M2.2374.161B PLN2.9521.03 PLN−57.32%8.61%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PGEPGE
73.435B PLN7.972 PLN+1.42%2.87M1.2017.636B PLN7.411.08 PLN−53.39%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
PZUPZU
48.827B PLN49.11 PLN−0.32%2.636M2.0442.537B PLN7.866.25 PLN+77.02%4.87%การเงิน
มีแรงซื้อ
KGHKGHM
34.029B PLN107.80 PLN−0.23%1.438M2.4521.61B PLN64.551.67 PLN−94.98%0.93%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
EUREUROCASH
30.858B PLN16.87 PLN+0.54%242.004K0.762.335B PLN26.010.65 PLN+410.39%2.15%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
ENAENEA
30.105B PLN9.775 PLN+0.26%984.204K2.425.165B PLN−0.46 PLN−117.35%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
PKOPKOBP
27.285B PLN55.56 PLN+2.02%4.304M1.5368.075B PLN10.605.24 PLN2.35%การเงิน
มีแรงซื้อ
PCOPEPCO
26.101B PLN20.02 PLN−1.38%1.622M1.4511.693B PLN24.230.83 PLN0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ATTGRUPAAZOTY
24.658B PLN22.50 PLN+0.90%144.172K1.332.212B PLN−26.42 PLN−241.19%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
ENGENERGA
22.857B PLN11.70 PLN−5.65%196.528K1.905.134B PLN6.251.87 PLN−19.83%0.00%สาธารณูปโภค
PEOPEKAO
22.163B PLN173.00 PLN+0.93%904.085K1.5344.987B PLN6.9025.06 PLN3.16%การเงิน
มีแรงซื้อ
SPLSANPL
21.874B PLN549.5 PLN+0.64%220.512K2.7555.795B PLN11.6247.28 PLN4.26%การเงิน
ปานกลาง
JSWJSW
20.199B PLN41.22 PLN−0.91%417.859K1.914.884B PLN2.3317.66 PLN−71.73%0.00%แร่พลังงาน
ปานกลาง
DNPDINOPL
19.802B PLN464.7 PLN+1.02%232.977K1.5845.098B PLN32.8914.13 PLN+33.26%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
MBKMBANK
18.226B PLN695.0 PLN+4.54%74.298K2.3728.231B PLN1221.010.57 PLN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ACPASSECOPOL
17.37B PLN74.95 PLN+0.40%118.664K1.386.196B PLN13.165.70 PLN−1.96%4.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LPPLPP
15.927B PLN17940 PLN−1.59%4.93K0.7833.82B PLN25.43705.44 PLN+17.65%2.36%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
KERKERNEL
15.47B PLN13.00 PLN−2.26%126.899K2.063.99B PLN1.637.98 PLN−66.15%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
INGINGBSK
15.464B PLN313.0 PLN+2.29%5.076K0.1639.811B PLN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
CARINTERCARS
15.285B PLN578 PLN−0.34%2.746K0.368.217B PLN10.4555.32 PLN+1.92%0.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ABEABPL
15.22B PLN79.0 PLN−0.50%1.781K0.231.282B PLN7.7210.23 PLN+9.27%1.57%บริการการกระจายสินค้า
OPLORANGEPL
12.97B PLN8.168 PLN−0.39%3.36M2.8310.761B PLN13.100.62 PLN+12.99%4.27%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
CPSCYFRPLSAT
12.915B PLN11.720 PLN−3.93%28.737M17.107.802B PLN19.130.61 PLN−67.15%9.84%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
UNTUNIMOT
12.009B PLN134.6 PLN+1.97%2.105K0.461.082B PLN4.1732.30 PLN+17.09%10.37%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ASBASBIS
11.998B PLN25.92 PLN−2.92%119.274K1.441.482B PLN4.106.32 PLN+7.81%6.81%บริการการกระจายสินค้า
EATAMREST
11.353B PLN25.00 PLN−10.07%488.217K9.316.091B PLN24.221.03 PLN+1169.50%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
NEUNEUCA
11.233B PLN854 PLN−0.58%4130.503.804B PLN30.1128.36 PLN−11.86%1.51%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
BDXBUDIMEX
9.794B PLN730 PLN+3.55%124.073K2.8517.999B PLN2.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
CCCCCC
9.123B PLN76.00 PLN+1.52%585.782K1.905.155B PLN−3.78 PLN+55.06%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ALEALLEGRO
9.005B PLN32.245 PLN−0.32%1.926M1.2134.146B PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BNPBNPPPL
8.746B PLN103.0 PLN+1.98%1.747K0.4814.915B PLN9.2411.15 PLN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PEPPEP
7.089B PLN71.9 PLN+0.98%8380.205.498B PLN18.573.87 PLN+44.81%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
MILMILLENNIUM
6.732B PLN9.995 PLN+0.55%2.97M2.8012.058B PLN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ALRALIOR
6.338B PLN95.90 PLN+7.03%705.055K2.8511.698B PLN0.00%การเงิน
ปานกลาง
KTYKETY
5.931B PLN705.0 PLN+1.15%30.374K1.776.726B PLN12.2657.49 PLN−22.81%8.97%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
BHWHANDLOWY
5.911B PLN110.0 PLN0.00%53.402K1.7214.373B PLN8.18%การเงิน
ปานกลาง
STPSTALPROD
5.904B PLN207.5 PLN+0.24%2.232K0.551.118B PLN5.2139.85 PLN7.25%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
PKPPKPCARGO
5.39B PLN13.82 PLN−3.36%179.893K1.23640.453M PLN0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
PCEPOLICE
5.35B PLN11.80 PLN−0.42%4610.191.471B PLN−3.88 PLN−327.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ATCARCTIC
4.894B PLN22.95 PLN+0.66%45.718K0.401.58B PLN5.853.92 PLN−54.80%11.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ZEPZEPAK
4.073B PLN19.88 PLN−0.50%7.506K0.641.015B PLN−2.04 PLN+43.59%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
LWBBOGDANKA
3.939B PLN32.30 PLN−3.24%113.026K1.991.135B PLN7.73%แร่พลังงาน
ปานกลาง
ERBERBUD
3.856B PLN44.6 PLN−0.67%8.792K0.29528.466M PLN8.205.44 PLN+231.79%1.87%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
COGCOGNOR
3.667B PLN8.08 PLN−1.34%59.285K0.391.404B PLN4.131.96 PLN−41.10%14.90%อื่นๆ
มีแรงขายรุนแรง
WLTWIELTON
3.433B PLN8.61 PLN+1.53%55.885K1.40511.98M PLN4.841.78 PLN+14.89%4.72%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
AMCAMICA
3.416B PLN76.6 PLN+3.93%3.747K1.59562.194M PLN451.920.17 PLN−93.91%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MRBMIRBUD
3.319B PLN9.29 PLN+0.98%76.5K0.53844.047M PLN9.700.96 PLN2.83%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
DBCDEBICA
3.278B PLN72.0 PLN0.00%15.863K9.00993.798M PLN5.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PCRPCCROKITA
3.143B PLN97.0 PLN+2.54%3.946K1.791.878B PLN4.0723.81 PLN−16.89%22.80%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
MONMONNARI
3.02B PLN5.68 PLN−0.35%4.718K0.36148.342M PLN17.290.33 PLN−88.29%0.00%การค้าปลีก
APRAUTOPARTN
2.835B PLN26.35 PLN−1.68%951.498K10.343.501B PLN15.391.71 PLN+12.83%0.56%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
GOBGOBARTO
2.641B PLN34.4 PLN+2.99%9180.40928.528M PLN9.093.78 PLN+248.90%0.00%บริการการกระจายสินค้า
DOMDOMDEV
2.419B PLN158.0 PLN+2.60%2.149K0.663.973B PLN9.8716.01 PLN+35.93%10.71%การเงิน
มีแรงซื้อ
RBWRAINBOW
2.393B PLN65.8 PLN+3.79%64.311K2.21922.597M PLN6.4210.25 PLN+630.22%5.19%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ASTASTARTA
2.391B PLN29.30 PLN+1.03%11.266K0.64704.993M PLN2.6611.01 PLN−30.71%7.80%อื่นๆ
ปานกลาง
UNIUNIBEP
2.258B PLN9.58 PLN−0.21%2.845K0.23303.078M PLN−1.54 PLN−232.29%2.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ENTENTER
2.256B PLN60.2 PLN+2.73%2.01K0.581.028B PLN5.3211.31 PLN0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SELSELENAFM
1.963B PLN36.9 PLN−0.27%1800.12844.858M PLN10.113.65 PLN−36.82%3.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BFTBENEFIT
1.909B PLN2340 PLN+2.18%1.068K0.336.774B PLN19.01123.12 PLN+270.08%1.79%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CMRCOMARCH
1.859B PLN254 PLN+0.79%2.196K0.642.05B PLN17.6014.43 PLN+8.36%1.59%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
KOMKOMPUTRON
1.857B PLN4.98 PLN−2.35%9680.0849.949M PLN−1.07 PLN−106.48%0.00%การค้าปลีก
KGNKOGENERA
1.812B PLN65.6 PLN−0.91%15.327K1.16986.38M PLN3.3319.73 PLN+357.08%0.48%สาธารณูปโภค
OPNOPONEO.PL
1.695B PLN50.6 PLN−0.39%4330.13707.949M PLN20.352.49 PLN−11.34%3.94%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
PBXPEKABEX
1.678B PLN23.5 PLN−1.26%6.251K0.44590.871M PLN7.393.18 PLN+37.09%1.72%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
1ATATAL
1.66B PLN56.2 PLN−0.35%6.737K1.092.437B PLN7.087.94 PLN−21.93%8.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ASEASSECOSEE
1.643B PLN49.9 PLN−0.20%8980.212.595B PLN2.92%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
XTBXTB
1.588B PLN48.22 PLN+0.88%516.237K1.365.62B PLN10.17%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TIMTIM
1.523B PLN50.4 PLN0.00%1.159K0.601.119B PLN18.382.74 PLN+245.67%5.06%บริการการกระจายสินค้า
BOSBOS
1.433B PLN17.50 PLN+0.69%70.349K0.391.615B PLN17.870.98 PLN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SNKSANOK
1.389B PLN23.8 PLN−0.42%4.491K0.92642.478M PLN8.242.89 PLN+119.15%5.02%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
GEAGRENEVIA
1.296B PLN3.170 PLN−1.25%146.296K1.761.844B PLN0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MNCMENNICA
1.282B PLN16.50 PLN−1.79%2.322K3.87857.41M PLN12.901.28 PLN+145.99%0.60%การผลิตของผู้ผลิต
VRGVRG
1.274B PLN3.36 PLN+0.30%34.951K0.33785.427M PLN7.980.42 PLN+15.85%5.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
FTEFORTE
1.274B PLN23.5 PLN0.00%8320.38562.373M PLN−2.41 PLN−145.92%8.51%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ANRANSWEAR
1.259B PLN30.3 PLN+1.68%5.667K1.03565.638M PLN0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
NTTNTTSYSTEM
1.246B PLN5.90 PLN−1.67%4.894K0.3181.296M PLN4.061.45 PLN+13.89%1.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MNSMENNICA SKARBOWA
1.223B PLN48.7 PLN+0.41%2921.0150.445M PLN−6.40 PLN−121.57%2.06%การค้าปลีก
HUGHUUUGE
1.191B PLN28.05 PLN−0.53%21.645K1.001.827B PLN8.003.51 PLN+50.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MSZMOSTALZAB
1.172B PLN4.250 PLN−1.39%63.38K0.41318.833M PLN5.660.75 PLN+115.34%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BMCBUMECH
1.112B PLN14.38 PLN−4.71%35.668K1.93218.527M PLN6.152.34 PLN−94.68%13.25%การผลิตของผู้ผลิต
ONDONDE
1.093B PLN15.40 PLN+3.08%43.105K0.85814.421M PLN29.860.52 PLN+39.42%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TORTORPOL
1.085B PLN28.50 PLN+0.71%24.796K1.22650.051M PLN4.716.06 PLN−5.32%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
APTAPATOR
1.082B PLN15.55 PLN−0.96%49.187K3.07454.725M PLN13.461.16 PLN3.18%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
DVLDEVELIA
1.079B PLN4.780 PLN−1.65%129.444K0.812.198B PLN6.990.68 PLN+155.83%8.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
WPLWIRTUALNA
1.078B PLN118.4 PLN−1.99%1.442K0.103.541B PLN23.365.07 PLN−25.75%2.07%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
TRKTRAKCJA
1.054B PLN2.41 PLN−2.43%368.452K0.88831.034M PLN−0.04 PLN+98.55%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MGTMANGATA
1.051B PLN92.5 PLN+1.65%250.06607.594M PLN9.979.28 PLN−34.51%9.89%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NWGNEWAG
963.858M PLN20.5 PLN−0.49%16.385K6.04927M PLN14.651.40 PLN+353.11%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CDRCDPROJEKT
952.576M PLN109.70 PLN−1.26%363.039K1.1011.1B PLN33.973.23 PLN+49.48%0.90%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
MFOMFO
922.803M PLN37.0 PLN+0.54%3.099K0.50243.156M PLN10.87%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FROFERRO
914.896M PLN30.7 PLN0.00%2.472K0.38652.15M PLN10.362.96 PLN−2.00%4.89%การผลิตของผู้ผลิต
GKIIMMOBILE
886.503M PLN2.80 PLN+1.45%2.853K0.43206.859M PLN−0.07 PLN−126.64%1.81%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DELDELKO
880.679M PLN10.20 PLN−1.45%10.739K0.53123.786M PLN8.70%บริการการกระจายสินค้า
OBLORZBIALY
879.83M PLN34.6 PLN0.00%00.00576.112M PLN5.146.73 PLN+23.56%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AMBAMBRA
875.811M PLN31.2 PLN+0.65%8.341K0.98781.406M PLN14.542.15 PLN−1.49%3.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZUEZUE
831.921M PLN10.75 PLN+4.37%35.915K3.06234.484M PLN25.820.42 PLN−49.08%0.68%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SKASNIEZKA
791.686M PLN79.8 PLN+0.25%5570.061.004B PLN2.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
GTCGTC
787.54M PLN5.66 PLN+1.07%7.007K2.423.216B PLN−0.26 PLN−153.35%4.11%การเงิน
มีแรงขาย
OZEOZECAPITAL
784.38M PLN0.886 PLN+1.37%12.802K1.1228.318M PLN5.090.17 PLN0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TOATOYA
762.59M PLN7.94 PLN+0.76%53.061K1.38591.333M PLN8.320.95 PLN+4.07%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร