หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
DEG DETGAMES
3.704.23%0.15ขาย19.011K7.100Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
ZRE ZREMB
1.25-9.12%-0.12ซื้อ1.333M17.723Mการผลิตของผู้ผลิต
MMC MM CONFERENCES
12.000.00%0.00ซื้อ0บริการเชิงพาณิชย์
VER MPL VERBUM
7.456.43%0.45ซื้อ882บริการเชิงพาณิชย์
ELM ELEKTROMONT
1.20-14.29%-0.20ซื้อ4.743K9.100M12.170.12บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ALD ALDA
7.10-19.77%-1.75แนะนำให้ขาย5.952Kการผลิตของผู้ผลิต
MCE MODERN COMMERCE
1.405.26%0.07ซื้อ14.857K214.300M11.240.12บริการเชิงพาณิชย์
NVV NOVAVIS
4.87-12.25%-0.68ซื้อ32.251K46.741M99.640.06บริการการกระจายสินค้า
STS SATIS
1.44-15.79%-0.27ขาย1.242M19.896Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
APS APS
4.8818.45%0.76แนะนำให้ซื้อ91221.823M15.330.2767.30การผลิตของผู้ผลิต
LPS LAUREN PESO
0.209.89%0.02แนะนำให้ซื้อ4.303M19.747M-0.01บริการเชิงพาณิชย์
DGE DRAGOENT
57.50-0.86%-0.50ซื้อ75.629K62.968Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
TXN TAX-NET
2.04-16.39%-0.40ขาย12.750Kบริการเชิงพาณิชย์
PTE PARCEL TECHNIK
1.270.00%0.00ซื้อ0ระบบขนส่ง
NNG NANOGROUP
5.1912.83%0.59แนะนำให้ซื้อ315.999K77.040Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MMS MADMIND
4.8919.27%0.79187.391Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
FHD FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM
4.160.00%0.00ซื้อ047.840M-0.519.00การเงิน
PFG PREFAGRP
158.00-1.25%-2.00ซื้อ181บริการการกระจายสินค้า
SHG STARHEDGE
0.63-10.57%-0.07ขาย53.903K61.600M25.000.03แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PBT PRIME BIT GAMES
0.608.73%0.05ขาย10.928Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
MMD MILESTONE MEDICAL INC.
3.540.00%0.00ซื้อ077.880M-0.688.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SES SESCOM
59.008.26%4.50ซื้อ782111.681M32.021.70บริการเชิงพาณิชย์
OPF OPENFIN
1.334.72%0.06ซื้อ204.695K15.739M-1.49การเงิน
CMI CM INTERNATIONAL S.A.
41.000.00%0.00ซื้อ049.323M2.08การผลิตของผู้ผลิต
EKS E-KIOSK
1.820.00%0.00ขาย0บริการทางด้านเทคโนโลยี
PNT POINTPACK
61.40-0.32%-0.20ขาย22.469K68.923M13.394.60บริการทางด้านเทคโนโลยี
AQA AQUAPOZ
18.70-1.06%-0.20ขาย2.327K16.208M24.340.78สาธารณูปโภค
EDN EDISON
5.40-6.09%-0.35ซื้อ4.623K16.972M16.790.34บริการทางด้านเทคโนโลยี
IDH IDH DEVELOPMENT
6.72-3.72%-0.26ซื้อ2.918K85.163M0.72บริการทางด้านเทคโนโลยี
YOS YOSHI
3.9614.45%0.50ขาย19.892Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BVT BVT S.A.
0.84-4.77%-0.04ขาย9.524Kบริการเชิงพาณิชย์
KPC KUPIEC
2.24-5.88%-0.14ขาย18.610Kระบบขนส่ง
LCN LABOCANNA
2.587.50%0.18แนะนำให้ซื้อ56.456Kบริการเชิงพาณิชย์
MDP MEDCAMP
3.50-4.43%-0.16ซื้อ137.371K95.709Mการเงิน
THG TENDERHUT
59.00-5.46%-3.41แนะนำให้ขาย932113.048Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
TRK TRAKCJA
2.335.43%0.12ซื้อ1.466M191.057M-1.262253.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCS STEM CELLS SPIN
0.826.49%0.05ขาย2.975Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KBT KLABATER
3.65-4.45%-0.17แนะนำให้ขาย9.179Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BBA BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE
9.365.64%0.50ขาย18.396Kบริการเชิงพาณิชย์
NXG NEXITY
4.34-2.25%-0.10ขาย15.833K44.400M-0.46การเงิน
MAB MABION
77.708.07%5.80แนะนำให้ซื้อ495.105K1.162B-3.21เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
IMR INTM
0.36-0.55%-0.00ซื้อ15.291Kบริการเชิงพาณิชย์
ISG ISIAG
3.20-1.23%-0.04ซื้อ2.030K25.272M-0.10บริการเชิงพาณิชย์
RCA ROCCA
4.5612.32%0.50ซื้อ48742.001M21.050.19แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MEX MEXPOLSKA
2.397.17%0.16แนะนำให้ซื้อ8.583K17.094M-1.47บริการผู้บริโภค
BOW BOWIM
10.758.15%0.81แนะนำให้ซื้อ363.736K172.398M6.70บริการการกระจายสินค้า
MRG MERLIN GROUP
0.171.75%0.00ขาย68.740K70.352M-0.02บริการเชิงพาณิชย์
MAD MADKOM
4.84-2.81%-0.14ซื้อ3.350Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BTK BIZTECH KONSULTING
0.40-1.24%-0.01ซื้อ20.089K10.235M0.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKN SAKANA
0.434.37%0.02แนะนำให้ซื้อ3.222K9.970M13.210.03บริการผู้บริโภค
MFD M FOOD
4.763.93%0.18ขาย1.842K23.937M1.07การเงิน
CMC COMECO S.A.
0.37-4.62%-0.02ขาย15.550K4.758M12.540.03อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BDZ BEDZIN
8.15-9.44%-0.85แนะนำให้ขาย3.581K28.343M-25.90155.00สาธารณูปโภค
APA APANET
1.220.00%0.00ขาย03.965M9.440.13เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SKT SKOTAN
2.00-7.41%-0.16ซื้อ151.510K116.640M423.530.0134.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CLA CONSOLE
33.501.52%0.50337บริการทางด้านเทคโนโลยี
FPO FORPOSTA
2.96-7.50%-0.24แนะนำให้ขาย9.259Kระบบขนส่ง
ORG ORGANIC FARMA ZDROWIA
4.26-1.39%-0.06ขาย30723.777M-1.301665.00การค้าปลีก
IGS INTELGSOL
1.30-9.72%-0.14แนะนำให้ขาย4.090K3.168M-0.15บริการเชิงพาณิชย์
UNL UNILABGAM
28.50-1.38%-0.40ซื้อ22.223K36.847M4.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
CFG CREATIVEFORGE GAMES
36.005.42%1.85แนะนำให้ซื้อ5.434K91.078M-0.33บริการทางด้านเทคโนโลยี
CRS COPERNICUS
3.002.04%0.06ขาย7543.196M-6.54การเงิน
SLZ SLEEPZAG
0.93-7.04%-0.07ขาย8.954K11.394Mการค้าปลีก
CRC CARPATHIA CAPITAL
6.56-4.65%-0.32ซื้อ3.524Kการเงิน
CPD CELTIC
7.20-5.88%-0.45ขาย8.881K135.185Mการเงิน
OPM OPTEAM
16.402.82%0.45ซื้อ10.773K125.545M0.4932.45บริการทางด้านเทคโนโลยี
TME TERMOEXPERT
5.30-9.40%-0.55ขาย1.031Kบริการเชิงพาณิชย์
ECA UHY ECA
1.57-5.14%-0.09ขาย18.473K8.585M14.950.11116.00บริการเชิงพาณิชย์
CDL CDRL
25.305.42%1.30แนะนำให้ซื้อ2.119K144.317M-1.27การค้าปลีก
ART ARTIFEX
14.302.88%0.40ขาย129.215K165.368Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
ZEP ZEPAK
19.70-5.74%-1.20ซื้อ202.658K1.062B-4.31สาธารณูปโภค
DGN DGNET
1.84-4.17%-0.08ขาย49610.786Mบริการผู้บริโภค
ERH EUROHIT
5.40-8.16%-0.48แนะนำให้ขาย6.501K12.326M-0.03การเงิน
DGA DGA
7.75-4.32%-0.35ซื้อ1.437K8.208M8.490.9517.00บริการเชิงพาณิชย์
URS URSUS
0.442.09%0.01เป็นกลาง794.679K27.778M-0.92การผลิตของผู้ผลิต
DUA DUALITY
4.963.55%0.17ขาย13.889Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
ZUE ZUE
3.96-2.46%-0.10ขาย8.876K92.428M0.18บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PRN PARTNER-NIERUCHOMOLSCI
0.174.79%0.01ซื้อ213.599Kการเงิน
MDN MEDIAN POLSKA
1.659.27%0.14แนะนำให้ซื้อ834การผลิตของผู้ผลิต
LWB BOGDANKA
37.75-4.55%-1.80ซื้อ325.449K1.345B3.775709.00แร่พลังงาน
WAT WAT
11.10-8.26%-1.00แนะนำให้ขาย1.817K11.340M-0.148.00การผลิตของผู้ผลิต
MEI MERIT INVESTMENTS ASI
1.08-0.92%-0.01ขาย601การเงิน
IFA INFRA
1.585.33%0.08แนะนำให้ซื้อ1.971K2.812M21.740.07บริการทางด้านเทคโนโลยี
KBD KBDOM
0.56-8.20%-0.05ขาย1.362K5.085M-0.4361.00การผลิตของผู้ผลิต
CLE COALENERG
3.46-0.57%-0.02ซื้อ29.042K156.639Mแร่พลังงาน
LUK LUKARDI
1.740.00%0.00ซื้อ0บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKL SKYLINE
1.099.00%0.09ขาย6.305K23.319Mการเงิน
SNG SYNERGA FUND
0.23-4.95%-0.01ซื้อ613.088Kการเงิน
LGT LOGINTRADE
1.000.00%0.00ซื้อ0บริการเชิงพาณิชย์
SME SIMPLE
12.809.40%1.10ซื้อ25056.302M-0.18241.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ATJ ATOMJELLY
3.800.00%0.00ขาย21.234K9.813Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
STI STILO
13.904.51%0.60ขาย3.699K22.829Mบริการการกระจายสินค้า
VEE VEE
120.000.00%0.00ขาย395159.600M-0.87การสื่อสาร
SEL SELENAFM
26.10-6.45%-1.80ขาย32.622K637.069M7.203.88อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OUT OUTDOORZY
1.153.60%0.04ซื้อ13.300Kการค้าปลีก
AFH AFORTI HOLDING
5.900.00%0.00ขาย0การเงิน
FEM FEMTECH
2.35-1.26%-0.03ซื้อ6.851Kการเงิน
MND MINERAL MIDRANGE
0.998.79%0.08ซื้อ6924.012M13.230.0715.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
BIP BIO PLANET
31.005.44%1.60ซื้อ3.320K82.320M14.662.01บริการการกระจายสินค้า
PTW PTWP
40.000.00%0.00ซื้อ42847.134M4.14บริการผู้บริโภค
โหลดเพิ่ม