หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
VTL VISTAL
2.6826.42%0.56แนะนำให้ซื้อ620.179K38.083M-18.40252.00ในทางอุตสาหกรรม
URS URSUS
2.276.27%0.13ซื้อ5.463M146.642M-1.19661.00ในทางอุตสาหกรรม
EVE EVEREST
1.1818.00%0.18แนะนำให้ซื้อ5682.718M-0.96ไฟแนนซ์
EHG EUROHOLD
6.6015.79%0.90ซื้อ3.589K759.440M22.440.172169.00ไฟแนนซ์
INV INVISTA
0.62-8.82%-0.06แนะนำให้ขาย18.256K8.966M-0.336.00ไฟแนนซ์
GTN GETIN
1.9713.48%0.23แนะนำให้ซื้อ7.011M373.842M-0.726516.00ไฟแนนซ์
RWD REDWOOD
0.088.26%0.01ขาย5.943K202.718K-15.97412.00ในทางอุตสาหกรรม
IDA IDEABANK
5.6012.90%0.64ซื้อ1.267M439.051M-5.022860.00ไฟแนนซ์
SET SETANTA
1.29-7.86%-0.11แนะนำให้ขาย24.125K5.558M-2.560.00ไฟแนนซ์
MSW MOSTALWAR
2.9811.19%0.30ซื้อ61.937K59.600M-1.831491.00ในทางอุตสาหกรรม
GNB GETINOBLE
0.6212.73%0.07ซื้อ3.385M647.623M-0.565338.00ไฟแนนซ์
ZUK STAPORKOW
1.91-4.50%-0.09ซื้อ24.280K12.422M-0.46234.00ในทางอุตสาหกรรม
IQP IQP
0.28-3.45%-0.01ขาย18.213K6.259M-0.6210.00ไฟแนนซ์
MLG MLPGROUP
43.801.86%0.80ซื้อ2.890K793.361M20.032.1922.00ไฟแนนซ์
KRC KREC
4.54-5.81%-0.28ขาย1.615K78.841M9.550.48104.00ในทางอุตสาหกรรม
MRC MERCATOR
12.50-6.02%-0.80แนะนำให้ขาย19.000K132.364M14.420.87607.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AAT ALTA
2.50-4.58%-0.12ขาย12.339K38.031M-0.415.00ไฟแนนซ์
PPS PEPEES
1.35-8.78%-0.13ซื้อ23.390K128.250M9.820.14423.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EUC EUCO
4.88-2.40%-0.12ซื้อ13.755K27.328M2.481.97306.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
XTP XTPL
161.00-6.67%-11.50ขาย2.924K287.163M-3.3236.00วัสดุพื้นฐาน
BRA BRASTER
2.70-8.63%-0.25ซื้อ693.813K24.755M-2.4245.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
SNK SANOK
25.90-3.00%-0.80ขาย9.194K696.242M12.212.192969.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
POZ POZBUD
2.18-4.39%-0.10ขาย68.663K58.368M8.170.27161.00ในทางอุตสาหกรรม
SWD SWISSMED
1.520.00%0.00ซื้อ12.304K9.300M1.521.00109.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PFL PFLEIDER
22.60-4.64%-1.10ขาย14.347K1.459B21.981.033521.00วัสดุพื้นฐาน
MSP MOSTALPLC
4.138.68%0.33ซื้อ14.458K8.260M-9.85416.00ในทางอุตสาหกรรม
TRR TERMOREX
0.91-7.14%-0.07ขาย3.397K103.285M-0.0069.00วัสดุพื้นฐาน
IZB IZOBLOK
26.605.56%1.40ขาย25.164K33.702M6.064.39464.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
JSW JSW
61.404.71%2.76ซื้อ374.314K7.209B4.1514.7928268.00พลังงาน
ABM ABMSOLID
0.80-8.05%-0.07ขาย355634.760K0.253.21365.00ในทางอุตสาหกรรม
MEX MEXPOLSKA
3.802.98%0.11ซื้อ81529.129M6.620.57207.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITM ITMTRADE
3.10-5.78%-0.19แนะนำให้ซื้อ32.707K18.533M-2.31398.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MDG MEDICALG
29.15-2.02%-0.60แนะนำให้ขาย12.462K105.130M6.694.36495.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
INC INC
1.01-0.98%-0.01ขาย1.101K7.946M-0.6627.00ไฟแนนซ์
XTB XTB
4.05-6.90%-0.30แนะนำให้ขาย67.626K475.404M4.690.86394.00ไฟแนนซ์
EEX EKOEXPORT
7.20-5.14%-0.39แนะนำให้ซื้อ112.449K94.677M-0.6165.00วัสดุพื้นฐาน
SHG STARHEDGE
0.73-1.35%-0.01ซื้อ30.537K64.240M-0.013.00ไฟแนนซ์
AGT AGROTON
3.60-1.64%-0.06ซื้อ7.561K128.155M1.094.092065.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MDI MDIENERGIA
3.490.29%0.01ซื้อ1.054K160.919M89.330.04175.00พลังงาน
NTT NTTSYSTEM
2.226.22%0.13ซื้อ17.560K30.330M6.940.32116.00เทคโนโลยี
RFK RAFAKO
2.15-5.92%-0.14ซื้อ573.488K273.342M-0.082029.00ในทางอุตสาหกรรม
SHD SOHODEV
1.095.29%0.06ซื้อ25136.843M-1.0334.00ไฟแนนซ์
PEP PEP
22.80-0.87%-0.20ขาย11.168K1.036B304.410.07195.00สาธารณูปโภค
ENT ENTER
25.90-6.83%-1.90ซื้อ13.461K454.383M5.085.10412.00ในทางอุตสาหกรรม
CIG CIGAMES
1.12-5.96%-0.07ขาย2.213M169.243M-0.0891.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MWT MWTRADE
3.447.50%0.24ซื้อ2.270K28.842M6.830.5024.00ไฟแนนซ์
VVD VIVID
2.110.48%0.01ขาย170.423K62.570M-0.3194.00เทคโนโลยี
HRP HARPER
0.147.69%0.01ขาย1008.914M-0.17833.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IDM IDMSA
1.26-6.67%-0.09ซื้อ2164.166M-1.46208.00ไฟแนนซ์
ACT ACTION
3.33-2.63%-0.09ซื้อ143.798K56.467M-1.35636.00เทคโนโลยี
DRE DREWEX
0.577.55%0.04ซื้อ501.056M-0.4550.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
QRS QUERCUS
2.610.38%0.01ขาย107.305K149.485M4.910.5324.00ไฟแนนซ์
OBL ORZBIALY
10.551.44%0.15ซื้อ2.624K175.664M9.651.09419.00ในทางอุตสาหกรรม
EKP ELKOP
0.80-0.62%-0.01ขาย9737.870M10.990.078.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TOR TORPOL
6.406.31%0.38ซื้อ154.547K147.008M664.00ในทางอุตสาหกรรม
HLD HOLLYWOOD
0.920.00%0.00ขาย4.967K45.900M109.840.01ในทางอุตสาหกรรม
SOL SOLAR
0.59-6.35%-0.04ขาย37.997K17.700M-1.51734.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ABS ASSECOBS
29.50-5.45%-1.70ขาย8.316K985.837M15.761.87895.00เทคโนโลยี
MIR MIRACULUM
1.450.69%0.01ขาย24.222K47.125M-0.4557.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ZUE ZUE
3.97-0.75%-0.03แนะนำให้ขาย10.378K90.379M6.540.61740.00ในทางอุตสาหกรรม
CRM CORMAY
1.35-4.65%-0.07ซื้อ222.332K114.014M-0.01243.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PBG PBG
0.10-6.01%-0.01ขาย786.343K84.461M-0.072294.00ในทางอุตสาหกรรม
NCT NORTCOAST
4.503.93%0.17ซื้อ2.013K14.400M2.072.17232.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
WIK WIKANA
1.151.77%0.02ขาย6.989K23.017M-0.1150.00ไฟแนนซ์
KRU KRUK
169.803.66%6.00ซื้อ100.815K3.207B9.9217.533184.00ไฟแนนซ์
TRN TRANSPOL
3.555.03%0.17ซื้อ31.515K81.077M13.160.27536.00ในทางอุตสาหกรรม
KSG KSGAGRO
0.93-5.86%-0.06ขาย1.000K13.969M-0.94566.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CNG NOWAGALA
0.55-1.43%-0.01ซื้อ18.076K25.791M-0.40412.00วัสดุพื้นฐาน
OAT OAT
18.94-0.32%-0.06ซื้อ6.587K258.910M-0.3285.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
WSE WORKSERV
2.15-3.59%-0.08ซื้อ440.343K139.954M-1.33371.00ในทางอุตสาหกรรม
11B 11BIT
306.505.87%17.00ซื้อ18.947K701.027M21.7514.31101.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ENI ENERGOINS
1.060.00%0.00ซื้อ32.649K19.080M-1.77439.00ในทางอุตสาหกรรม
ITB INTERBUD
0.48-4.00%-0.02ขาย10.243K3.368M-1.01153.00ในทางอุตสาหกรรม
RNK RANKPROGR
1.581.28%0.02ขาย20.505K58.710M1.820.8794.00ไฟแนนซ์
PDZ PRAIRIE
1.010.00%0.00ซื้อ1.303M207.977M-0.240.00พลังงาน
PLY PLAY
22.76-2.07%-0.48แนะนำให้ซื้อ1.445M5.779B7.772.932662.00บริการโทรคมนาคม
TSG TESGAS
3.775.90%0.21ซื้อ16.586K42.789M29.270.13237.00ในทางอุตสาหกรรม
CLN CLNPHARMA
46.002.22%1.00ซื้อ17.152K2.070B69.760.66271.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CNT CNT
14.65-1.35%-0.20ราบเรียบ107133.168M16.610.8826.00สาธารณูปโภค
BAH BAHOLDING
2.66-2.92%-0.08ซื้อ433.415K110.528M3.980.67170.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CCC CCC
213.405.02%10.20ซื้อ238.134K8.784B38.895.4914124.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ESS ESSYSTEM
2.20-2.65%-0.06แนะนำให้ขาย19.023K94.300M11.420.19234.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
DAT DATAWALK
20.503.02%0.60ขาย4.671K75.450M-3.35เทคโนโลยี
BML BIOMEDLUB
0.92-3.58%-0.03ซื้อ162.276K57.031M10.010.09211.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
IMS IMS
4.064.10%0.16ขาย11.360K123.063M14.240.2947.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GKI IMMOBILE
3.67-0.27%-0.01แนะนำให้ซื้อ3.010K276.582M17.110.20564.00ในทางอุตสาหกรรม
ARR ARTERIA
5.483.40%0.18ซื้อ1.415K23.397M-9.94402.00ในทางอุตสาหกรรม
STL STELMET
8.965.41%0.46ขาย12.855K263.103M60.670.151632.00วัสดุพื้นฐาน
AST ASTARTA
31.805.30%1.60ซื้อ3.039K776.074M79.370.409203.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MSZ MOSTALZAB
0.465.40%0.02ซื้อ367.690K68.451M6.180.071871.00ในทางอุตสาหกรรม
TIM TIM
6.844.91%0.32ซื้อ37.316K151.843M14.730.46503.00ในทางอุตสาหกรรม
EDI EDINVEST
2.300.00%0.00ซื้อ5.685K28.489M7.420.3113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
08N 08OCTAVA
0.870.00%0.00ขาย46737.225M27.460.033.00ในทางอุตสาหกรรม
ZAP PULAWY
109.502.34%2.50ซื้อ1.550K2.093B17.336.324700.00วัสดุพื้นฐาน
RON RONSON
0.83-0.24%-0.00ขาย66.205K136.129M5.410.1568.00ไฟแนนซ์
MVP MARVIPOL
4.302.87%0.12ซื้อ59.487K179.107M2.941.4646.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
YOL YOLO
2.075.08%0.10ซื้อ5118.380M-0.60225.00ในทางอุตสาหกรรม
SME SIMPLE
7.000.72%0.05ซื้อ7.985K33.685M8.250.85225.00เทคโนโลยี
SKH SKARBIEC
16.95-3.14%-0.55ขาย7.402K115.562M6.322.6857.00ไฟแนนซ์
OTS OTLOG
6.00-4.76%-0.30ขาย4.043K71.993M-0.171241.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ