หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

            
CFI CFI
0.4334.80%0.11แนะนำให้ซื้อ907.902K877.531M33.940.01396.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
I2D I2DEV
9.404.44%0.40ซื้อ39.814K87.300M3.632.48การเงิน
KCI KCI
1.0033.33%0.25ซื้อ1.610M48.724M2.710.28การผลิตของผู้ผลิต
BKM PBKM
82.0015.49%11.00ซื้อ7.437K653.519M26.912.65บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RBC RUBICON
2.38-12.50%-0.34แนะนำให้ซื้อ196.164K20.784M-1.468.00อื่นๆ
URS URSUS
0.7616.92%0.11ซื้อ1.361M41.990M-2.01การผลิตของผู้ผลิต
XTB XTB
10.3519.52%1.69ซื้อ2.323M1.017B4.361.98445.00การเงิน
ITB INTERBUD
0.6620.00%0.11ซื้อ1.220K3.859M1.050.53สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PIW PLATYNINW
0.45-15.09%-0.08ซื้อ2.000K3.710M14.440.040.00การเงิน
RAF RAFAMET
14.2018.33%2.20ซื้อ64251.824M558.140.02540.00การผลิตของผู้ผลิต
NTU NOVATURAS
11.000.00%0.00ซื้อ69569.455M1.24บริการผู้บริโภค
CLE COALENERG
0.23-6.50%-0.02ซื้อ139.667K11.073M0.083.18แร่พลังงาน
PGO PGO
1.1617.17%0.17ซื้อ40.343K95.337M4.010.25แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EFK EFEKT
4.30-10.42%-0.50ซื้อ34.376K23.978M2.142.25บริการการกระจายสินค้า
ALI ALTUSTFI
1.10-3.93%-0.04ซื้อ587.605K52.807M-0.0263.00การเงิน
NNG NANOGROUP
2.1818.48%0.34แนะนำให้ซื้อ12.169Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VTL VISTAL
1.40-6.56%-0.10ขาย76.280K24.619M0.0818.03110.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PDZ PRAIRIE
0.471.73%0.01ซื้อ1.446M79.742M-0.05แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WIK WIKANA
2.089.47%0.18ซื้อ27.494K37.578M45.780.04สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OTM OTMUCHOW
1.599.66%0.14ซื้อ14.842K36.970M-0.63สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MBR MOBRUK
169.00-6.11%-11.00ซื้อ419632.320M13.0513.79บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QRS QUERCUS
3.2512.46%0.36แนะนำให้ซื้อ126.825K165.521M8.250.35อื่นๆ
PGM PMPG
1.27-5.93%-0.08ซื้อ14.613K13.788M-0.99สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KCH KRAKCHEM
0.5313.25%0.06แนะนำให้ซื้อ9.560K4.212M-1.3367.00บริการการกระจายสินค้า
MRC MERCATOR
46.509.41%4.00ซื้อ128.061K450.037M20.422.081254.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TRI TRITON
2.078.38%0.16ซื้อ24.257K12.156M-0.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
PXM POLIMEXMS
2.5511.11%0.26แนะนำให้ซื้อ1.387M543.041M6.920.334525.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENI ENERGOINS
0.843.96%0.03ซื้อ15.736K14.544M13.530.06การผลิตของผู้ผลิต
BMC BUMECH
3.006.38%0.18ซื้อ28.997K40.838Mการผลิตของผู้ผลิต
GKI IMMOBILE
2.60-4.41%-0.12ซื้อ1.746K204.987M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
BAH BAHOLDING
0.99-1.00%-0.01ซื้อ201.938K41.552M-0.07บริการการกระจายสินค้า
SGN SYGNITY
4.379.80%0.39แนะนำให้ซื้อ100.103K89.815M10.040.40บริการทางด้านเทคโนโลยี
ART ARTIFEX
6.505.18%0.32ซื้อ49.134K73.523M-1.07บริการทางด้านเทคโนโลยี
SWD SWISSMED
3.60-9.77%-0.39ขาย14.443K24.412M-1.3058.00บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
DVL DEVELIA
2.1710.71%0.21ซื้อ538.459K877.214M7.470.26การเงิน
HRS HERKULES
1.44-6.82%-0.10ซื้อ160.331K52.543M-1.03การเงิน
SHG STARHEDGE
0.58-3.01%-0.02แนะนำให้ซื้อ13.802K52.624M16.750.04แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PLZ PLAZACNTR
1.899.25%0.16ซื้อ94810.152M-13.59การเงิน
MXC MAXCOM
13.904.12%0.55ซื้อ13.647K36.045M13.740.97เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RNC REINO
1.45-8.23%-0.13ขาย11.940Kการเงิน
SLZ SLEEPZAG
0.53-9.48%-0.06ขาย2.153K15.126Mการเงิน
PRF PRAGMAFA
9.45-0.53%-0.05ขาย67326.146Mบริการเชิงพาณิชย์
WAS WASKO
1.779.26%0.15แนะนำให้ซื้อ250.482K147.724M17.570.091246.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
MSP MOSTALPLC
9.887.16%0.66ซื้อ4.318K18.440M4.422.09บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SHD SOHODEV
0.526.12%0.03ซื้อ9210.493M27.530.029.00อื่นๆ
UNI UNIBEP
8.623.11%0.26แนะนำให้ซื้อ12.027K263.930M8.990.93สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EKP ELKOP
0.29-1.03%-0.00ซื้อ143.270K11.426M0.221.31บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
WPL WIRTUALNA
75.603.00%2.20ซื้อ4.448K2.135B34.562.131553.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
PGE PGE
5.289.18%0.44ซื้อ7.819M9.042B-2.2041934.00สาธารณูปโภค
DCR DECORA
22.701.34%0.30ซื้อ6.431K236.255M8.702.58534.00บริการการกระจายสินค้า
BOW BOWIM
1.80-1.10%-0.02ซื้อ28.185K32.281Mบริการการกระจายสินค้า
MLK MILKILAND
0.5410.00%0.05ซื้อ8615.312M-2.132729.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HUB HUBSTYLE
0.34-2.86%-0.01ขาย4.208K11.200M-0.26การค้าปลีก
GRN GRODNO
4.635.23%0.23ซื้อ22.477K67.680M6.640.66บริการการกระจายสินค้า
MRB MIRBUD
1.25-2.71%-0.04ซื้อ691.107K118.350M3.970.32636.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NVA PANOVA
11.808.76%0.95ซื้อ3.172K108.169M3.173.42บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BIK BIK
14.756.12%0.85ซื้อ1.098K87.101M7.581.84การเงิน
MCP MEDIACAP
1.506.38%0.09ซื้อ9.139K25.971M20.890.07128.00บริการเชิงพาณิชย์
PCE POLICE
11.907.21%0.80แนะนำให้ซื้อ9.287K1.378B60.920.18อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IAG IALBGR
0.210.00%0.00ซื้อ14.935K2.443M-22.43บริการเชิงพาณิชย์
1AT ATAL
32.805.81%1.80ซื้อ9.353K1.200B13.242.34การเงิน
PCX PCCEXOL
3.137.93%0.23ซื้อ223.124K500.685M17.420.17อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MWT MWTRADE
2.22-3.48%-0.08ขาย90.737K19.284M-0.38การเงิน
CPL COMPERIA
2.728.80%0.22ซื้อ4.500K8.779M19.890.13บริการเชิงพาณิชย์
LBW LUBAWA
1.143.64%0.04ซื้อ824.194K165.297M8.480.191135.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RFK RAFAKO
1.244.75%0.06ซื้อ2.492M150.370M-1.47บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RHD REINHOLD
0.258.85%0.02ซื้อ10032.437M56.500.00การเงิน
SNW SANWIL
2.26-3.42%-0.08ซื้อ207.076K35.811M-0.17อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SKT SKOTAN
2.18-3.96%-0.09ซื้อ157.761K61.290M-0.1332.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SLV SELVITA
45.506.56%2.80ซื้อ26.186K993.409Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CPA CAPITAL
1.25-3.85%-0.05ซื้อ5.000K22.100M-0.2015.00อื่นๆ
TBL TBULL
20.500.00%0.00ซื้อ18.579K23.821Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
BRA BRASTER
0.383.54%0.01ซื้อ155.944K8.168M-1.7566.00บริการการกระจายสินค้า
ATT GRUPAAZOTY
33.557.88%2.45ซื้อ153.463K3.085B11.922.61อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ULG ULTGAMES
36.600.97%0.35ซื้อ44.982K189.588M39.160.93สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MGT MANGATA
52.00-7.14%-4.00แนะนำให้ขาย1.360K274.632M8.036.98การผลิตของผู้ผลิต
IMS IMS
2.697.60%0.19ซื้อ9.951K76.187M8.460.3058.00บริการเชิงพาณิชย์
OPG ORCOGROUP
0.92-7.05%-0.07ขาย5011.301B4.200.2413.00การเงิน
PPS PEPEES
1.680.60%0.01ซื้อ50.638K158.650M8.630.19สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AST ASTARTA
16.101.90%0.30ซื้อ14.124K384.100M-1.325470.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ELT ELEKTROTI
4.336.13%0.25ซื้อ20.151K40.731M-0.60บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INVPEFIZ INVPEFIZ
650.00-0.96%-6.31ขาย63การเงิน
KOM KOMPUTRON
2.09-0.48%-0.01ขาย37.136K20.567M-1.49การค้าปลีก
APL AMPLI
0.307.91%0.02แนะนำให้ซื้อ2.257K912.396K-0.09บริการการกระจายสินค้า
KPL KINOPOL
7.60-6.17%-0.50ซื้อ3.401K160.553M8.490.95134.00บริการผู้บริโภค
IDM IDMSA
1.337.26%0.09ซื้อ20.220K4.100M0.532.34การเงิน
PUE ZPUE
191.506.98%12.50ซื้อ2.858K250.512M4.4340.402412.00การผลิตของผู้ผลิต
MDI MDIENERGIA
3.005.26%0.15ซื้อ7.818K120.009M237.500.01อื่นๆ
ACT ACTION
3.652.53%0.09ซื้อ51.681K60.367M-0.30บริการการกระจายสินค้า
MIR MIRACULUM
1.261.61%0.02ซื้อ30.026K41.726M55.00การค้าปลีก
YOL YOLO
0.887.32%0.06ซื้อ3.000K7.281M-0.62บริการเชิงพาณิชย์
GLC GLCOSMED
2.94-0.68%-0.02ซื้อ87.967K258.523M36.140.08685.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IZB IZOBLOK
28.007.28%1.90ซื้อ57733.069M8.233.17อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IFC IFCAPITAL
0.626.90%0.04แนะนำให้ซื้อ3.207K8.709Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SVRS SILVAIR-REGS
2.900.00%0.00ซื้อ9.100K33.135M-1.40บริการทางด้านเทคโนโลยี
MEX MEXPOLSKA
2.141.90%0.04ซื้อ6.324K16.097M11.550.18บริการผู้บริโภค
OVO OVOSTAR
78.001.30%1.00ซื้อ9462.000M21.073.651681.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SON SONEL
10.006.95%0.65แนะนำให้ซื้อ5.452K130.900M10.420.90เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MZA MUZA
2.562.40%0.06ซื้อ1.433K7.002M11.030.2520.00บริการผู้บริโภค
IPF PROVIDENT
3.07-4.06%-0.13แนะนำให้ขาย178.813K467.347M2.111.619854.00การเงิน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ