หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
MLK MILKILAND
0.23-23.33%-0.07แนะนำให้ขาย13.442K7.188M-3.393237.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
IQP IQP
0.10-21.88%-0.03แนะนำให้ขาย100.796K2.235M-0.0810.00ไฟแนนซ์
TXM TXM
0.10-20.16%-0.03ขาย2.700K3.928M-2.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
LRQ LARQ
2.7625.45%0.56ซื้อ82.102K22.060M-2.998.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SLZ SLEEPZAG
0.42-17.65%-0.09แนะนำให้ขาย28.591K5.454M-2.1057.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GLC GLCOSMED
1.368.80%0.11ขาย10.487K118.781M-0.05723.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AST ASTARTA
16.00-15.79%-3.00ขาย64.660K388.962M-4.937041.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CPA CAPITAL
1.359.27%0.12ซื้อ2.517K23.035M-0.8213.00ไฟแนนซ์
PDZ PRAIRIE
0.673.08%0.02ซื้อ1.735M128.139M-0.040.00พลังงาน
RHD REINHOLD
0.11-14.62%-0.02แนะนำให้ขาย3.175K15.953M-0.035.00ไฟแนนซ์
ELB ELBUDOWA
9.2010.84%0.90ซื้อ157.639K43.678M-25.721685.00ในทางอุตสาหกรรม
PLZ PLAZACNTR
1.992.05%0.04ซื้อ9.023K13.088M-25.06120.00ไฟแนนซ์
SNX SUNEX
10.654.41%0.45ซื้อ34.068K43.221M15.220.70166.00ในทางอุตสาหกรรม
ZST ZASTAL
1.504.17%0.06ขาย194.099M0.0721.16294.00ไฟแนนซ์
SKT SKOTAN
0.74-6.33%-0.05ขาย57.407K19.980M-0.1432.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INC INC
1.963.16%0.06ซื้อ21.939K15.420M-0.4016.00ไฟแนนซ์
CRM CORMAY
1.015.33%0.05ซื้อ398.711K84.879M-0.33236.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
NCT NORTCOAST
10.4511.41%1.07ซื้อ18.586K33.440M4.032.59232.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SFS SFINKS
0.56-8.47%-0.05ขาย98.844K17.478M-0.2495.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ITB INTERBUD
0.5112.94%0.06แนะนำให้ซื้อ1.000K3.613M-0.49153.00ในทางอุตสาหกรรม
PHR PHARMENA
6.16-1.28%-0.08ขาย5.302K67.666M-0.7320.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ATL ATLASEST
1.5810.88%0.15ซื้อ19.576K74.026M4.230.37259.00ไฟแนนซ์
PAT PATENTUS
1.50-5.06%-0.08ซื้อ161.187K44.250M5.280.28138.00วัสดุพื้นฐาน
TBL TBULL
17.501.45%0.25เป็นกลาง7.212K20.335M-0.8653.00เทคโนโลยี
OPF OPENFIN
1.0910.77%0.11ซื้อ23.005K13.508M-12.434035.00ไฟแนนซ์
SHG STARHEDGE
0.533.92%0.02ขาย4.272K46.640M9.530.063.00ไฟแนนซ์
HEL HELIO
9.85-8.80%-0.95ขาย5.867K49.250M10.200.97239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ORN ORION
7.1510.00%0.65ซื้อ3.601K76.989M9.770.7311.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ENT ENTER
36.20-5.97%-2.30ขาย11.053K635.084M6.635.46508.00ในทางอุตสาหกรรม
IIA IIAAV
110.0010.00%10.00ซื้อ710.859B10.1312.28333.00ไฟแนนซ์
MEX MEXPOLSKA
2.583.20%0.08แนะนำให้ขาย23.344K19.777M5.880.44204.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
EEX EKOEXPORT
6.50-1.52%-0.10ซื้อ53.871K85.472M-1.8365.00วัสดุพื้นฐาน
MSW MOSTALWAR
4.17-2.11%-0.09ขาย6.214K83.400M-1.361482.00ในทางอุตสาหกรรม
MSP MOSTALPLC
7.000.00%0.00ซื้อ10.354K14.000M1.873.74348.00ในทางอุตสาหกรรม
INK INSTALKRK
16.655.38%0.85ซื้อ20.330K121.304M8.381.99942.00ในทางอุตสาหกรรม
ABS ASSECOBS
28.000.72%0.20ซื้อ16.024K935.709M14.561.92901.00เทคโนโลยี
CIG CIGAMES
0.887.14%0.06แนะนำให้ขาย2.230M143.320M-0.1451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
OVO OVOSTAR
78.50-3.09%-2.50ซื้อ479471.000M11.716.661681.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ATS ATLANTIS
0.500.00%0.00ขาย10812.498M12.00ไฟแนนซ์
KSG KSGAGRO
1.300.00%0.00ซื้อ3.504K19.484M0.851.51475.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RFK RAFAKO
1.14-5.79%-0.07ซื้อ1.332M145.272M-1.221930.00ในทางอุตสาหกรรม
SWD SWISSMED
6.665.71%0.36ซื้อ19.267K40.747M-1.71109.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ZEP ZEPAK
7.347.00%0.48ซื้อ71.021K373.044M-7.305209.00สาธารณูปโภค
KVT KRVITAMIN
4.656.65%0.29ซื้อ2.803K56.971M9.030.52สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ENP ENAP
1.13-1.74%-0.02ซื้อ4.049K22.235M13.210.09129.00ในทางอุตสาหกรรม
PTH PRIMETECH
1.317.38%0.09ซื้อ13.160K20.449M0.158.69142.00วัสดุพื้นฐาน
OBL ORZBIALY
11.201.82%0.20ซื้อ17.723K186.487M18.610.60459.00ในทางอุตสาหกรรม
ATT GRUPAAZOTY
33.00-2.88%-0.98ขาย134.136K3.273B7.904.1815530.00วัสดุพื้นฐาน
TRN TRANSPOL
3.000.67%0.02ซื้อ7.687K68.516M6.580.46432.00ในทางอุตสาหกรรม
GTN GETIN
1.765.53%0.09ซื้อ1.309M333.231M-4.076042.00ไฟแนนซ์
ETL EUROTEL
23.103.59%0.80ซื้อ16.647K86.585M6.913.34409.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PGO PGO
1.270.00%0.00ซื้อ9.636K122.301M9.360.141199.00วัสดุพื้นฐาน
LWB BOGDANKA
36.003.75%1.30ขาย16.278K1.225B6.615.455455.00พลังงาน
IPL IMPEL
6.904.55%0.30ซื้อ3.980K88.770M6.701.0315315.00ในทางอุตสาหกรรม
YOL YOLO
1.56-6.02%-0.10ขาย7813.852M-0.56225.00ในทางอุตสาหกรรม
BCM BETACOM
9.506.74%0.60ซื้อ519.190M16.140.5979.00เทคโนโลยี
GRN GRODNO
6.380.95%0.06ซื้อ18.721K98.137M11.350.56563.00ในทางอุตสาหกรรม
TSG TESGAS
3.343.73%0.12ซื้อ13.558K37.909M10.680.31211.00ในทางอุตสาหกรรม
IMC IMCOMPANY
14.15-1.05%-0.15แนะนำให้ขาย3.613K469.469M3.893.622086.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RDL RADPOL
1.30-4.04%-0.06ซื้อ47.758K49.559M11.080.12513.00วัสดุพื้นฐาน
PJP PROJPRZEM
13.85-4.48%-0.65ขาย14482.861M11.611.19360.00ในทางอุตสาหกรรม
PXM POLIMEXMS
2.253.21%0.07ซื้อ238.219K532.392M20.070.114340.00ในทางอุตสาหกรรม
STP STALPROD
182.00-3.70%-7.00ขาย2.464K1.016B5.3633.986481.00วัสดุพื้นฐาน
LSI LSISOFT
14.304.38%0.60ซื้อ10.729K45.907M8.421.70160.00เทคโนโลยี
SLV SELVITA
24.60-2.38%-0.60ขาย3.952K395.967Mธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
BBT BOOMBIT
7.750.91%0.07ขาย3.477K103.075Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAK MAKARONPL
4.54-4.62%-0.22ขาย8.075K41.995M6.850.66207.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ATD ATENDE
3.300.00%0.00ขาย306119.933M9.570.34400.00เทคโนโลยี
AGT AGROTON
3.994.92%0.19ซื้อ1.430K124.355M1.093.972065.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SET SETANTA
5.220.77%0.04แนะนำให้ซื้อ3.283K22.489M20.080.260.00ไฟแนนซ์
IND INDYKPOL
62.50-5.30%-3.50ขาย81195.281M9.716.43900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MLG MLPGROUP
49.600.81%0.40ซื้อ12898.417M6.917.1822.00ไฟแนนซ์
MDI MDIENERGIA
3.44-1.71%-0.06แนะนำให้ขาย2.233K158.613M86.060.0435.00พลังงาน
ZMT ZAMET
0.84-0.59%-0.01ขาย34.253K88.973M8.130.10851.00ในทางอุตสาหกรรม
BAH BAHOLDING
1.330.91%0.01ขาย87.156K55.347M7.990.17214.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
TMR TATRY
138.005.34%7.00แนะนำให้ขาย6962.641M-0.111402.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
KCH KRAKCHEM
0.415.64%0.02ซื้อ103.708M-1.3279.00วัสดุพื้นฐาน
FER FERRUM
3.40-3.41%-0.12ขาย356196.899M-0.16457.00วัสดุพื้นฐาน
PHN PHN
11.50-4.56%-0.55ขาย3.073K538.532M12.660.91139.00ไฟแนนซ์
TLX TALEX
14.405.49%0.75แนะนำให้ซื้อ243.213M7.261.98394.00เทคโนโลยี
TEN TSGAMES
167.402.70%4.40ซื้อ9.488K1.212B25.676.5342.00เทคโนโลยี
MLS MLSYSTEM
30.20-1.63%-0.50ซื้อ12.700K170.630M25.171.23148.00เทคโนโลยี
MOL MOL
37.50-4.82%-1.90ขาย631.886B7.954.9026453.00พลังงาน
FEE FEERUM
12.500.00%0.00ซื้อ116119.224M11.651.07237.00ในทางอุตสาหกรรม
RON RONSON
0.80-4.79%-0.04แนะนำให้ขาย162.650K129.999M12.000.0773.00ไฟแนนซ์
SUW SUWARY
12.005.26%0.60ซื้อ555.381M20.810.78384.00วัสดุพื้นฐาน
PLX PLASTBOX
2.104.74%0.09แนะนำให้ซื้อ20.831K88.076M22.760.09478.00วัสดุพื้นฐาน
APE APSENERGY
2.00-0.99%-0.02ซื้อ50556.371M55.760.04ในทางอุตสาหกรรม
BRA BRASTER
0.74-1.34%-0.01ขาย503.940K11.550M-1.8746.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MCR MERCOR
7.24-1.63%-0.12แนะนำให้ขาย2.937K113.368M7.290.99583.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BSC BSCDRUK
40.004.99%1.90แนะนำให้ซื้อ2.420K392.301M14.292.80470.00วัสดุพื้นฐาน
ERB ERBUD
16.553.44%0.55ซื้อ2.614K212.036M6.912.392562.00ในทางอุตสาหกรรม
SEN SERINUS
0.53-2.75%-0.02ขาย446.721K126.607M-0.15พลังงาน
PMP PAMAPOL
1.090.00%0.00ขาย2.243K37.878M-0.04900.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
FON FON
0.481.05%0.01ขาย7.983K4.200M-0.882.00ไฟแนนซ์
COG COGNOR
1.27-3.79%-0.05ขาย100.109K156.726M10.320.162071.00วัสดุพื้นฐาน
EAH ESOTIQ
12.201.67%0.20ซื้อ54726.092M5.112.41102.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4FM 4FUNMEDIA
5.74-1.03%-0.06ขาย2.571K23.825M15.090.384.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PRT PROTEKTOR
3.570.00%0.00ขาย1.929K67.907M-0.07719.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
MAB MABION
93.901.84%1.70ซื้อ5.566K1.288B-4.35196.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ