หุ้นโปแลนด์ ที่ราคาต่ำสุดของปี

ด้านล่างคือ หุ้นโปแลนด์ ที่ราคาลงไปทำระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายการเดียว: ศึกษาผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อดูว่าตัวใดมีศักยภาพที่จะพลิกฟื้นกลับมา
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AGPAGROMEP
4.40 PLN0.00%00.0011.143M PLN−0.16 PLN−128.40%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ALLAILLERON
15.60 PLN−3.11%100.872K4.18198.924M PLN31.330.50 PLN−63.96%6.21%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BMCBUMECH
14.38 PLN−4.71%35.668K1.93218.527M PLN6.152.34 PLN−94.68%13.25%การผลิตของผู้ผลิต
CWAHUB4FINTECH S.A.
3.2700 PLN+2.19%6.123K1.30บริการทางด้านเทคโนโลยี
ECTECO5TECH
1.740 PLN+1.16%4.765K0.72บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GENGENOMED
29.4 PLN0.00%00.0038.846M PLN0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GKSGKS KATOWICE
0.170 PLN0.00%00.00บริการผู้บริโภค
ICGICECODE
0.299 PLN−3.24%8.041K1.0439.267M PLN−0.04 PLN−2729.41%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
JJBJUJUBEE
1.000 PLN−4.04%10.456K2.285.46M PLN35.140.03 PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LUDLUDUS
0.320 PLN−9.09%53.248K40.5529.357M PLN0.00%การเงิน
MLBMAKOLAB
4.36 PLN0.00%00.0030.463M PLN2.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MLSMLSYSTEM
49.15 PLN−1.70%13.929K2.85369.055M PLN−0.74 PLN−11.35%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PTHPRIMETECH
0.790 PLN+6.76%6.807K2.5611.551M PLN0.00%บริการการกระจายสินค้า
RCAROCCA
1.68 PLN−1.75%200.1917.69M PLN−0.04 PLN+2.84%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SVESNTVERSE
3.820 PLN−0.52%89.79K1.20270.804M PLN0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
TOWTOWERINVT
6.30 PLN−1.56%6200.259.918M PLN−8.68 PLN−1238.21%0.00%การเงิน
WHHWERTH-HOLZ S.A.
0.216 PLN0.00%21.498K7.1218.4M PLN−0.04 PLN−172.84%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WPRWOODPCKR
10.00 PLN−5.66%15.617K0.6453M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ZRXZORTRAX
0.215 PLN−2.27%212.405K0.4925.393M PLN−0.13 PLN−69.36%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ