ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

หุ้นโปแลนด์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นโปแลนด์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (TTM)
อีพีเอส (TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
BRGBERLING
4.60PLN0.00%0.00PLN
มีแรงซื้อ
0079.871MPLN0.78PLN79บริการการกระจายสินค้า
CMICM INTERNATIONAL S.A.
24.6PLN9.82%2.2PLN
มีแรงซื้อ
571.402K26.947MPLN152.380.15PLN56การผลิตของผู้ผลิต
DOWDSTREAM
1.600PLN11.50%0.165PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
20.24K32.384K7.444MPLN−1.58PLNบริการเชิงพาณิชย์
EEEEKIPA
4.030PLN0.50%0.020PLN
มีแรงซื้อ
16.144K65.06Kบริการเชิงพาณิชย์
ESKESKIMOS
0.143PLN0.00%0.000PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
002.955MPLN−0.03PLNสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FHDFUNDUSZ HIPOTECZNY DOM
9.85PLN40.71%2.85PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
6.774K66.724K80.5MPLN18.390.38PLN9การเงิน
GOLGOLAB
0.282PLN0.00%0.000PLN
มีแรงซื้อ
001.075MPLN−0.02PLN2บริการการกระจายสินค้า
HPSHYDRAPRES
0.540PLN0.00%0.000PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
0019.405MPLN−0.00PLNการผลิตของผู้ผลิต
HYDHYDRA
43.0PLN0.00%0.0PLN
มีแรงซื้อ
1355.805Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
IBSIBSM
38.2PLN27.33%8.2PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
3.185K121.667K11.603MPLN0.30101.66PLN0การเงิน
MDGMEDICALG
10.40PLN−5.45%−0.60PLN
มีแรงซื้อ
126.049K1.311M54.74MPLN−50.59PLN329เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MEIMERIT INVESTMENTS ASI
2.000PLN3.63%0.070PLN
มีแรงซื้อ
4.82K9.64Kการเงิน
MLPMILKPOL
1.000PLN14.94%0.130PLN
มีแรงซื้อ
79.487K79.487K10.313MPLN−0.08PLN88อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MRKMARKA
0.450PLN0.00%0.000PLN
มีแรงซื้อ
00การเงิน
ORLORZEL
2.10PLN0.00%0.00PLN
มีแรงซื้อ
0022.291MPLN9.110.23PLN43บริการการกระจายสินค้า
PBFPBSFINANSE
0.480PLN0.00%0.000PLN
มีแรงซื้อ
005.017MPLNสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLIPLATIGE IMAGE
26.2PLN0.00%0.0PLN
มีแรงซื้อ
3068.017K92.471MPLN2.32PLNบริการผู้บริโภค
ROVROVITA
0.250PLN9.65%0.022PLN
มีแรงซื้อ
1K250บริการการกระจายสินค้า
SFKSFK POLKAP S.A.
0.750PLN−1.32%−0.010PLN
มีแรงซื้อ
9.851K7.388Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SFNSFERANET
2.14PLN2.88%0.06PLN
มีแรงซื้อ
51116.1MPLN22.220.09PLN22การสื่อสาร
SNTSYNEKTIK
31.60PLN8.22%2.40PLN
มีแรงซื้อรุนแรง
12.915K408.114K249.051MPLN22.201.32PLNเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SPKSPARK VC
3.06PLN10.07%0.28PLN
มีแรงซื้อ
6241.909K294.68MPLN−0.00PLNการเงิน
TLTTOPLEVELTENNIS.COM
0.550PLN0.92%0.005PLN
มีแรงซื้อ
11.739K6.456K12.792MPLN−0.05PLNบริการเชิงพาณิชย์
URTURTESTE
86.8PLN6.11%5.0PLN
มีแรงซื้อ
34529.946Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ