หุ้นราคาแพง — ตลาดหลักทรัพย์โปแลนด์

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
4FM 4FUNMEDIA
6.240.65%0.04ซื้อ1.403K25.827Mบริการผู้บริโภค
AMB AMBRA
25.702.80%0.70แนะนำให้ซื้อ8.474K630.166M15.721.59868.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUG AUGA
2.420.00%0.00ซื้อ0512.479M52.180.051236.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BKD BKDGAMES
23.4415.58%3.16แนะนำให้ซื้อ62.029Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BLO BLOOBER TEAM
20.902.45%0.50แนะนำให้ซื้อ39.325K360.444M0.96บริการทางด้านเทคโนโลยี
BMC BUMECH
8.3820.06%1.40แนะนำให้ซื้อ493.173K44.998M288.430.02การผลิตของผู้ผลิต
BNP BNPPPL
82.601.98%1.60แนะนำให้ซื้อ16.011K11.949B17.254.71การเงิน
BTG BLUE TAX GROUP
3.228.05%0.24แนะนำให้ซื้อ2.315K4.172Mบริการเชิงพาณิชย์
CAR INTERCARS
449.001.81%8.00แนะนำให้ซื้อ13.341K6.248B14.7729.863378.00การผลิตของผู้ผลิต
CDT CODEADDIC
2.68-0.74%-0.02ซื้อ4.961K19.346M-0.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
DAT DATAWALK
240.000.00%0.00ซื้อ3.657K1.173Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
EBX EKOBOX S.A.
0.7317.42%0.11แนะนำให้ซื้อ1.479Mสาธารณูปโภค
GOL GOLAB
0.400.00%0.00ซื้อ04.258M-0.02บริการการกระจายสินค้า
IMG IMMGAMES
7.470.25%0.02ซื้อ13.099K23.880M2.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
IPW IMAGEPWR
30.200.67%0.20ซื้อ4046.597M15.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
LEG LEGIMI
42.005.00%2.00แนะนำให้ซื้อ2.410K56.640Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
LMG LMGAMES
43.580.46%0.20ซื้อ1.284Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
LUG LUG
7.844.53%0.34ซื้อ4.169K53.989M13.760.55การผลิตของผู้ผลิต
MBK MBANK
410.002.50%10.00ซื้อ44.231K16.947B48.278.30การเงิน
MIR MIRACULUM
1.857.25%0.12แนะนำให้ซื้อ74.763K64.688Mการค้าปลีก
MRK MARKA
0.520.00%0.00ซื้อ0การเงิน
NET NETIA
6.940.00%0.00ซื้อ02.329B0.13การสื่อสาร
OPT OPTIZEN LABS
2.540.79%0.02ซื้อ42220.849M101.200.02การสื่อสาร
OTM OTMUCHOW
3.822.14%0.08ซื้อ20.201K95.357M69.520.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
P2C P2CHILL
19.005.56%1.00แนะนำให้ซื้อ16.143Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
RCW RUCH CHORZOW
0.540.00%0.00ซื้อ027.686M109.180.00บริการผู้บริโภค
RDS RED DEV STUDIO
2.057.33%0.14ซื้อ70.905Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
TMR TATRY
175.000.57%1.00ซื้อ41985.063M-43.89บริการผู้บริโภค
UCG UNICREDIT
52.001.98%1.01แนะนำให้ซื้อ1.523K112.224B19.032.7090836.00การเงิน
WTN WITTCHEN
13.300.00%0.00ซื้อ14.270K242.778M283.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
YAN NEPTIS
52.500.96%0.50แนะนำให้ซื้อ3252.000M28.491.83เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โหลดเพิ่ม