หุ้นโปแลนด์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นโปแลนด์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GTPGEO-TERM POLSKA
100.009.00 PLN0.00%33327.75100.904M PLN−0.01 PLN0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GREMVA GREEN ENERGY
98.550.450 PLN0.00%0บริการการกระจายสินค้า
WODWODKAN
96.647.50 PLN+14.50%3952.2033.527M PLN197.370.04 PLN−84.64%1.83%สาธารณูปโภค
SHYSHEEPYARD
95.340.260 PLN0.00%00.006.68M PLN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EDLEDITELPL
93.416.00 PLN0.00%00.0017.709M PLN23.030.26 PLN−14.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GOLGOLAB
90.110.220 PLN0.00%02.365M PLN−0.02 PLN+12.36%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PROPROMISE
86.654.04 PLN0.00%00.0046.03M PLNบริการทางด้านเทคโนโลยี
7FT7FIT
85.6414.8 PLN−0.67%1620.2726.708M PLN0.54%การค้าปลีก
STXSTALEXP
84.123.12 PLN+0.65%71.652K0.37766.512M PLN6.45%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EFKEFEKT
83.437.05 PLN0.00%00.0035.218M PLN0.14%บริการผู้บริโภค
VOXVOXEL
83.3772.2 PLN+0.28%4.762K0.35756.187M PLN11.846.10 PLN+13.92%3.01%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
YANNEPTIS
83.13115 PLN0.00%10.11115M PLN28.244.07 PLN+73.17%4.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SKNSAKANA
82.970.595 PLN+8.18%26.58K6.9913.309M PLN40.750.01 PLN7.27%บริการผู้บริโภค
CCCCCC
81.7557.62 PLN+4.92%473.489K1.243.782B PLN−3.78 PLN+55.06%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
BNPBNPPPL
81.1281.0 PLN+2.27%21.425K1.0411.696B PLN7.2711.15 PLN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MAKMAKARONPL
80.6719.65 PLN+11.02%32.31K4.56195.409M PLN3.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TOWTOWERINVT
79.489.00 PLN+1.12%2.636K1.0413.792M PLN0.00%การเงิน
MOJMOJ
78.232.00 PLN0.00%00.0019.654M PLN0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DIGDIGITANET
77.6625.8 PLN+1.57%1.393K0.22105.808M PLN5.444.74 PLN+156.37%2.87%บริการผู้บริโภค
ONDONDE
77.5414.50 PLN+1.40%161.863K3.36779.532M PLN0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENAENEA
77.049.120 PLN+1.33%779.638K0.914.768B PLN−0.46 PLN−117.35%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SNTSYNEKTIK
76.7180.4 PLN0.00%10.172K0.53685.742M PLN0.75%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
NEUNEUCA
75.56845 PLN+1.56%7130.443.64B PLN29.7928.36 PLN−11.86%1.56%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
DCRDECORA
75.1155.6 PLN−0.36%1.034K0.61588.526M PLN3.58%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MOCMOLECURE
74.9720.86 PLN+7.92%61.928K4.98325.272M PLN−1.19 PLN−3.44%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
DEKDEKPOL
74.7546.5 PLN−0.64%1.323K0.95391.367M PLN0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PGEPGE
74.528.700 PLN−0.41%1.805M0.5619.601B PLN8.081.08 PLN−53.39%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
ETXEURO-TAX.PL
73.995.15 PLN0.00%10.0025.75M PLN6.690.77 PLN+116.36%8.74%บริการเชิงพาณิชย์
DNPDINOPL
73.63464.8 PLN+1.82%129.93K0.7844.755B PLN32.9014.13 PLN+33.26%0.00%การค้าปลีก
ปานกลาง
UNTUNIMOT
73.61108.8 PLN+2.06%19.086K3.59873.887M PLN12.84%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
MABMABION
73.1322.60 PLN+5.21%336.283K2.47347.167M PLN6.273.60 PLN0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขายรุนแรง
FROFERRO
72.9031.9 PLN−1.24%23.032K2.99686.138M PLN10.762.96 PLN−2.00%4.64%การผลิตของผู้ผลิต
ATCARCTIC
72.5521.05 PLN+1.69%67.526K1.221.434B PLN13.04%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
ABSASSECOBS
72.4349.9 PLN0.00%4120.061.668B PLN4.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PCOPEPCO
72.2823.92 PLN+3.01%1.789M0.7513.375B PLN0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MNSMENNICA SKARBOWA
72.2460.8 PLN+10.55%1.788K3.1757.206M PLN−6.40 PLN−121.57%1.82%การค้าปลีก
PEOPEKAO
72.23146.00 PLN−1.22%517.016K0.8938.793B PLN6.6721.87 PLN3.67%การเงิน
มีแรงซื้อ
INKINSTALKRK
71.8045.8 PLN0.00%2.686K2.35333.676M PLN3.28%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BDXBUDIMEX
71.77559 PLN+0.36%18.628K0.5714.22B PLN22.7924.53 PLN+23.30%3.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
JWWJWWINVEST
71.763.24 PLN−4.71%27.943K0.9237.4M PLN2.65%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ENGENERGA
71.629.10 PLN+2.94%86.418K2.813.66B PLN3.612.52 PLN0.00%สาธารณูปโภค
STPSTALPROD
71.61233.0 PLN+1.75%1.517K0.871.237B PLN5.8539.85 PLN6.55%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
4MB4MOBILITY
71.581.78 PLN−0.56%2030.238.848M PLN−0.13 PLN+71.92%0.00%การเงิน
OPNOPONEO.PL
71.3248.9 PLN+2.73%1.812K0.50663.354M PLN19.672.49 PLN−11.34%4.20%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
ARHARCHICOM
71.0928.5 PLN+3.64%6.962K0.251.502B PLN11.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VRGVRG
70.693.48 PLN+3.26%62.825K0.70790.116M PLN8.270.42 PLN+15.85%5.93%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
MXCMAXCOM
70.689.46 PLN+0.85%2.96K1.8525.326M PLN10.66%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALRALIOR
70.6677.50 PLN−1.90%182.648K0.6510.314B PLN5.6113.82 PLN0.00%การเงิน
ปานกลาง
LMGLMGAMES
70.647.04 PLN+4.76%11.24K1.78บริการทางด้านเทคโนโลยี
PKOPKOBP
70.5849.30 PLN−0.50%1.349M0.6661.937B PLN9.405.24 PLN3.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
SWGSECOGROUP
70.5030.0 PLN0.00%400.19260.733M PLN3.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SPLSANPL
70.39510.0 PLN+0.10%30.565K0.4652.065B PLN10.9646.52 PLN0.00%การเงิน
ปานกลาง