Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด — ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์

รายการหุ้นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งมองหาบริษัทที่เติบโตเร็วกว่าบริษัทอื่น แต่โปรดทราบว่ารายได้เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดจำนวนมากที่กำหนดประสิทธิภาพของบริษัท ดังนั้นจึงควรพิจารณาภาพรวมของประสิทธิภาพของบริษัทในขณะที่ดูรายการของเราไปด้วย

           
WBC WESTPAC BKG CORP NPV
1.561.571.4628102470792.871.4428102470792.875714762603.28
ANZ AUST & NZ BANK GRP NPV
2.272.272.1525629495260.182.1525629495260.186454246180.61
FCG FONTERRA CO-OP GRP NPV
0.360.360.361765000000.002984000000.0020565000000.000.3620565000000.00578000000.00
EBO EBOS GROUP LIMITED NPV
1.221.221.22387120210.00611315594.349888262684.461.229888262684.46199096827.96
FBU FLETCHER BUILDING NPV
0.370.370.351013000000.002342000000.008120000000.000.358120000000.00305000000.00
MEL MERIDIAN ENERGY LT NPV
0.170.170.17710000000.00560000000.004277000000.000.174277000000.00428000000.00
SPK SPARK NEW ZEALAND NPV
0.210.210.211098000000.00774000000.003565000000.000.213565000000.00384000000.00
MFT MAINFREIGHT LTD NPV
1.872.442.44547666000.00496335000.003543531000.001.873543531000.00188110000.00
ZEL Z ENERGY LIMITED NPV
0.120.410.41482000000.00399000000.003520000000.000.123520000000.0061000000.00
VNT VENTIA SERVICES GR NPV
0.040.040.04361455948.55298622281.753458245216.400.043458245216.4030045174.29
WHS WAREHOUSE GROUP NPV
0.340.340.34423367000.00519106000.003414601000.000.343414601000.00117651000.00
GNE GENESIS ENERGY LTD NPV
0.030.030.03410400000.00362000000.003221200000.000.033221200000.0033500000.00
AMP AMP LIMITED NPV
0.030.040.042673992646.150.032673992646.1592169686.40
CEN CONTACT ENERGY NPV
0.250.250.25543000000.00389000000.002563000000.000.252563000000.00187000000.00
AIR AIR NEW ZEALAND NPV
-0.26-0.26-0.26-21000000.00-475000000.002184000000.00-0.262184000000.00-289000000.00
MCY MERCURY NZ LTD NPV
0.100.100.10441000000.00327000000.002023000000.000.102023000000.00141000000.00
FPH FISHER & PAYKEL HE NPV
0.910.910.91774300000.001222600000.001948200000.000.911948200000.00524200000.00
TGG T&G GLOBAL LTD NPV
0.090.040.0466126000.00102377000.001412590000.000.091412590000.0011056000.00
SML SYNLAIT MILK LTD NPV
-0.14-0.13-0.1334000000.0057973000.001367349000.00-0.141367349000.00-28451000.00
VCT VECTOR NPV
0.190.190.19636000000.00418200000.001279300000.000.191279300000.00193200000.00
ATM THE A2 MILK CO LTD NPV
0.110.110.11203245000.00509713000.001205034000.000.111205034000.0080658000.00
IFT INFRATIL LTD NPV
-0.071.391.3922800000.0023400000.001059000000.00-0.071059000000.00-49200000.00
TPW TRUSTPOWER LTD NPV
0.110.350.35196212000.00234333000.00952789000.000.11952789000.0034123000.00
CNU CHORUS LTD NPV
0.110.110.08649000000.00306000000.00947000000.000.08947000000.0047000000.00
RBD RESTAURANT BRANDS. NPV
0.250.430.43180892000.00159973000.00924728000.000.25924728000.0030938000.00
KMD KATHMANDU HOLDINGS NPV
0.090.090.09180203000.00425775000.00922792000.000.09922792000.0063066000.00
CMO COLONIAL MOTOR CO NPV
0.850.850.8547830000.0073379000.00898511000.000.85898511000.0027924000.00
PGW PGG WRIGHTSON LTD NPV
0.300.300.3055663000.0063862000.00841666000.000.30841666000.0022713000.00
FRE FREIGHTWAYS LTD NPV
0.300.300.30187624000.00199859000.00800533000.000.30800533000.0049555000.00
VSL VULCAN STEEL LIMIT NPV
0.47152892574.45731464474.880.47731464474.8861097032.69
SKT SKY NETWORK TELEVI NPV
0.270.270.27172896000.00128295000.00711234000.000.27711234000.0047228000.00
BGP BRISCOE GROUP NPV
0.330.420.42285416000.00701797000.000.33701797000.0073199000.00
SKC SKYCITY ENT GP NPV
0.210.210.21232950000.00270996000.00676963000.000.21676963000.00156126000.00
MHJ MICHAEL HILL INTL NPV (NEW)
0.130.130.12120371785.60161228828.03597900757.640.12597900757.6448701396.88
GXH GREEN CROSS HEALTH NPV
0.120.120.1253337000.0070913000.00559611000.000.12559611000.0016752000.00
SAN SANFORD NPV
0.170.170.1765795000.0068779000.00489625000.000.17489625000.0016263000.00
STU STEEL & TUBE HLDGS NPV
0.100.100.1037170000.0081565500.00480023000.000.10480023000.0016123000.00
SCL SCALES CORP LT NPV
0.150.170.1750152000.0086262000.00471439000.000.15471439000.0021025000.00
RYM RYMAN HEALTHCARE NPV
0.850.980.9842192000.0024737000.00452411000.000.85452411000.00423061000.00
THL TOURISM HOLDINGS NPV
-0.09-0.09-0.09135325000.00124443000.00359173000.00-0.09359173000.00-13675000.00
MOV MOVE LOGISTICS GP NPV
0.010.010.0157755000.0037364000.00353247000.000.01353247000.00869000.00
HLG HALLENSTEIN GLASSN NPV
0.560.560.5681779000.00201210000.00350759000.000.56350759000.0033320000.00
HGH HEARTLAND GROUP HL NPV
0.150.150.15343567000.000.15343567000.0087026000.00
POT PORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
0.150.150.15177134000.00179096000.00337302000.000.15337302000.00102375000.00
NZM NZME LTD NPV
0.070.090.0866705000.00100938000.00322139000.000.07322139000.0014547000.00
TWR TOWER LTD NPV
0.030.020.02321205000.000.03321205000.0011892000.00
DGL DELEGAT GROUP LTD NPV
0.610.610.61115558000.00130105000.00302625000.000.61302625000.0062169000.00
TRA TURNERS AUTOMOTIVE NPV
0.310.350.3564305000.00118851000.00295757000.000.31295757000.0026864000.00
SKL SKELLERUP HOLDINGS NPV
0.210.210.2066528000.00113625000.00279515000.000.20279515000.0040175000.00
PPH PUSHPAY HOLDINGS NPV
0.040.050.0582482470.00171563942.13267690880.280.04267690880.2846618507.63
AIA AUCKLAND INTL NPV
0.320.320.32131200000.0013200000.00257700000.000.32257700000.00464200000.00
SEK SEEKA LTD NPV
0.520.540.5458816000.0028182000.00251457000.000.51251457000.0015151000.00
LIC LIVESTOCK IMPROVEM NPV
0.160.190.1953903000.0075370000.00241740000.000.16241740000.0022944000.00
KPG KIWI PROPERTY GRP NPV
0.130.130.13175288000.00234257000.000.13234257000.00196529000.00
MPG METRO PERFORMANCE NPV
0.050.050.0531621000.0098847000.00232274000.000.05232274000.008544000.00
NZR NZ REFINING CO NPV
-0.63-0.05-0.0566331000.00-19919000.00230929000.00-0.63230929000.00-198279000.00
SCT SCOTT TECHNOLOGY NPV
0.120.120.1219198000.0012530000.00216234000.000.12216234000.009624000.00
OCA OCEANIA HEALTHCARE NPV
0.1737732800.00210500400.000.17210500400.00102640800.00
AGL ACCORDANT GRP LTD NPV
0.180.120.1211260000.0026825000.00205482000.000.18205482000.006197000.00
PCT PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV
0.140.140.14110500000.00121000000.00199800000.000.14199800000.00187700000.00
CVT COMVITA NPV
0.140.140.1419312000.00103424000.00191734000.000.14191734000.009479000.00
MFB MY FOOD BAG GROUP NPV
0.010.020.0229702930.0044029000.00190710000.000.01190710000.002442000.00
SUM SUMMERSET GROUP HO NPV
1.022.182.1622606000.00148087000.00172371000.001.01172371000.00230776000.00
MCK MILLENNIUM & COPTH NPV
0.290.240.2480902000.0081253000.00171982000.000.29171982000.0045963000.00
ARV ARVIDA GROUP LTD NPV
0.240.240.2414257000.0041628000.00167147000.000.24167147000.00131113000.00
DGC DGL GROUP LTD NPV
0.200.200.2025329496.8127390238.06165973475.230.20165973475.2350675109.95
NZK NEW ZEALAND KING S NPV
-0.05-0.06-0.06-52084000.00-36284662.14163267265.31-0.05163267265.31-12135458.91
EVO EVOLVE EDUCATION G NPV
0.0717826622.10136851657.870.07136851657.8710093308.10
ARG ARGOSY PROPERTY LT NPV
0.290.290.2993566000.00105648000.00131410000.000.29131410000.00241650000.00
RAK RAKON LIMITED NPV
0.040.040.0418587000.0058899000.00128260000.000.04128260000.009638000.00
RAD RADIUS RESIDENTIAL NPV
0.010.010.0120385000.0015169000.00121217000.000.01121217000.001705000.00
AFT AFT PHARMACEUTICAL NPV
0.070.110.1114354000.0048741000.00113105000.000.07113105000.007782000.00
BRW BREMWORTH LTD NPV
0.030.030.032422000.0031818000.00111577000.000.03111577000.001729000.00
NPH NAPIER PORT HOLDIN NPV
0.120.120.1243794000.0048680000.00109460000.000.12109460000.0023164000.00
GTK GENTRACK GROUP LTD NPV
-0.32-0.20-0.2015364000.0023925000.0098563000.00-0.3298563000.00-31706000.00
PFI PROPERTY FOR IND NPV
0.230.740.7479471000.0080056000.0096113000.000.2396113000.00113452000.00
SPG STRIDE PPTY LTD & NPV UNITS
0.330.330.3351253000.0071986000.0089463000.000.3389463000.00131871000.00
CDI CDL INVESTMENTS NPV
0.110.130.1350736000.0044911000.0088633000.000.1188633000.0030099000.00
VGL VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION)
-0.24-0.05-0.051100000.0025900000.0087500000.00-0.2487500000.00-51400000.00
ERD EROAD LIMITED NPV
0.030.030.0327200000.0020300000.0086000000.000.0386000000.002000000.00
HMY HARMONEY CORP LTD NPV
-0.09-0.09-0.0937789267.0070764563.1779061160.23-0.0979061160.23-8894568.02
ARB ARBORGEN HLDS LTD NPV
0.010.010.0117120250.0015996986.4678788895.910.0178788895.914784145.48
NZX NZX LIMITED NPV
0.060.060.0633786000.0078426000.000.0678426000.0017586000.00
NZA NZ AUTOMOTIVE INV NPV
0.078899000.0065366000.000.0765366000.003199000.00
IPL INVESTORE PROP LTD NPV
0.450.350.3555192000.0063861000.000.4563861000.00161260000.00
FWL FOLEY WINES LTD NPV
0.060.060.0615431000.0019593000.0057952000.000.0657952000.003866000.00
MHM MHM AUTOMATION LTD NPV
0.030.030.033311000.007208000.0050989000.000.0350989000.002203000.00
SPN SOUTH PORT NZ NPV
0.410.410.4118862000.0047291000.000.4147291000.0010714000.00
WDT WELLINGTON DRIVE T NPV
-0.01-0.00-0.001188000.00-1910000.0036880000.00-0.0136880000.00-2154000.00
NZO NZ OIL & GAS NPV
-0.22-0.22-0.22-22814000.00-23220000.0036007000.00-0.2236007000.00-36435000.00
VTL VITAL LIMITED NPV
0.020.020.0217495000.0013825000.0035240000.000.0235240000.00841000.00
SDL SOLUTION DYNAMICS NPV
0.140.140.143071000.0019223000.0034302000.000.1434302000.002034000.00
GFL GENEVA FINANCE LTD NPV
0.080.080.0812315000.0026551000.0033890000.000.0833890000.006185000.00
SPY SMARTPAY HOLDINGS NPV
-0.07-0.07-0.077550000.004483000.0033845000.00-0.0733845000.00-15200000.00
JLG JUST LIFE GROUP LT NPV
0.040.040.047941000.0011193000.0032225000.000.0432225000.003309000.00
PX1 PLEXURE GROUP LTD NPV
-0.05-0.07-0.07-9390000.006263000.0029150000.00-0.0529150000.00-7930000.00
GSH GOOD SPIRITS HOSPI NPV
-0.10-0.10-0.104824940.007695452.0023315719.00-0.1023315719.00-5837665.00
ALF ALLIED FARMERS NPV
0.070.070.073022000.004689000.0020422000.000.0720422000.002021000.00
BFG BURGER FUEL GROUP ORD NPV
0.010.010.01385500.00-932389.0016708438.000.0116708438.00712985.00
SVR SAVOR LTD NPV
-0.13-0.06-0.061128000.002516000.0016134000.00-0.1316134000.00-6383000.00
โหลดเพิ่ม