ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นนิวซีแลนด์ ราคาสูงเกินมูลค่ามากที่สุด

หุ้นนิวซีแลนด์ ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปถูกรวบรวมไว้ในรายการด้านล่างและถูกจัดเรียงตาม Relative Strength Index: ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา และอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
86.857.95 NZD+0.89%36.519K0.72819.923M NZD82.730.10 NZD+211.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
TWRTOWER LTD NPV
83.560.710 NZD0.00%63.138K0.39269.434M NZD−0.01 NZD−118.09%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ATMTHE A2 MILK COMPANY LTD NPV
75.656.20 NZD−0.32%248.77K0.364.482B NZD26.990.23 NZD+735.27%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CVTCOMVITA LIMITED NPV
70.212.44 NZD+8.44%51.003K3.52171.35M NZD47.010.05 NZD−61.61%2.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง