ตลาดหุ้นนิวซีแลนด์

หุ้นนิวซีแลนด์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นนิวซีแลนด์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
BGIBLACKWELL GLOBAL HLDS LTD NPV
89.480.004 NZD0.00%0.000 NZD
มีแรงซื้อ
13.315K53 NZD2.695M NZD−0.00 NZDการเงิน
SPYSMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV
81.921.900 NZD2.70%0.050 NZD
มีแรงซื้อรุนแรง
20.924K39.756K NZD433.679M NZD53.520.04 NZDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ERDEROAD LIMITED NPV
77.130.85 NZD3.66%0.03 NZD
มีแรงซื้อ
140.769K119.654K NZD83.07M NZD−0.03 NZDบริการทางด้านเทคโนโลยี
SKOSERKO LIMITED NPV
75.063.27 NZD0.62%0.02 NZD
มีแรงซื้อรุนแรง
215.63K705.11K NZD367.768M NZD−0.25 NZD336บริการทางด้านเทคโนโลยี
GEOGEO LIMITED NPV
70.680.030 NZD20.00%0.005 NZD
มีแรงซื้อ
125.49K3.765K NZD5.265M NZD−0.03 NZDบริการทางด้านเทคโนโลยี
AFTAFT PHARMACEUTICALS LTD NPV
70.513.90 NZD1.83%0.07 NZD
มีแรงซื้อรุนแรง
14.117K55.056K NZD398.492M NZD38.390.10 NZD100เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ