ตลาดหุ้นเคนยา

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เคนยา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด1.296BKES3.45%2.6Kบริการเชิงพาณิชย์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร17.027BKES6.39%1.30%156อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เสื้อผ้า/รองเท้า4.738BKES−1.41%3.3Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เคมีพิเศษเฉพาะ4.489BKES11.61%−0.28%22.17Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง11.136BKES11.63%−3.07%2.692Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า38.294BKES11.23%0.00%108.956Kสาธารณูปโภค3
เครื่องใช้ไฟฟ้า861.876MKES−3.49%4.64Kการผลิตของผู้ผลิต3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.246BKES−10.83%4Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน5.92BKES6.60%−1.31%65.612Kการเงิน2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร140.444BKES6.17%0.00%5.993Kบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร76.642MKES5.00%9.6Kการค้าปลีก1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม2.486BKES0.00%526สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
สร้างบ้าน137.787MKES0.00%9Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ2.587BKES9.23%500บริการผู้บริโภค1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม5.011BKES11.36%−8.57%1Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์1.739BKES5.97%1.52%5.8Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ1
ธนาคารรายใหญ่58.487BKES11.97%2.94%140.7Kการเงิน2
การผลิตเบ็ดเตล็ด186.956MKES0.00%1.4Kการผลิตของผู้ผลิต1
ชุดประกันภัยรวม35.228BKES1.85%0.12%25.838Kการเงิน5
การขนส่งอื่นๆ209.931MKES−3.30%300ระบบขนส่ง1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย4.956BKES5.65%2.86%24.2Kการเงิน1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร871.809MKES6.67%400บริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์3.713BKES7.69%−0.90%7.25Kบริการผู้บริโภค2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์640.188MKES−3.36%72.5Kการเงิน1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.111BKES8.14%−4.69%35Kการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค581.782BKES7.09%−0.00%278.491Kการเงิน8
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ14.826BKES5.56%2.70%500การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ970.671BKES5.67%1.03%1.747Mการสื่อสาร1
ยาสูบ44.5BKES12.36%0.00%52.3Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.759BKES2.22%−1.39%800บริการการกระจายสินค้า1