อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เคนยา

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด868.634M KES+9.41%73.1Kบริการเชิงพาณิชย์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร18.019B KES3.88%−2.13%1.09Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เสื้อผ้า/รองเท้า3.452B KES−1.16%2.7Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
วัสดุก่อสร้าง120M KES+3.33%2Kการผลิตของผู้ผลิต1
เคมีพิเศษเฉพาะ5.342B KES9.74%−1.82%3.116Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง13.469B KES2.02%+0.09%5.199Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า44.2B KES16.04%+4.03%2.187Mสาธารณูปโภค3
เครื่องใช้ไฟฟ้า685.127M KES+1.88%1.282Kการผลิตของผู้ผลิต3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.462B KES−9.21%10.4Kการเงิน1
กลุ่มบริษัททางการเงิน5.643B KES7.08%0.00%22.8Kการเงิน1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร89.823B KES4.82%−1.54%4.2Kบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร65.693M KES+5.88%1.3Kการค้าปลีก1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.591B KES−0.47%653สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
สร้างบ้าน113.471M KES+11.11%314.4Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ2.104B KES0.00%100บริการผู้บริโภค1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม5.125B KES11.11%0.00%100อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์1.464B KES3.55%+8.54%1.5Kการเงิน1
ธนาคารรายใหญ่64.006B KES10.30%0.00%49Kการเงิน2
การผลิตเบ็ดเตล็ด183.395M KES0.00%13Kการผลิตของผู้ผลิต1
ชุดประกันภัยรวม40.397B KES4.02%−1.65%42.258Kการเงิน6
การขนส่งอื่นๆ190.369M KES+9.92%300ระบบขนส่ง1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร653.856M KES−8.73%3.1Kบริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์4.517B KES6.32%+1.00%1.28Kบริการผู้บริโภค2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์668.022M KES−6.25%400การเงิน1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.194B KES9.85%0.00%2.4Kการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค472.829B KES10.80%+0.50%209.913Kการเงิน8
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ10.671B KES7.73%−2.65%700การค้าปลีก1
ยาสูบ40.9B KES13.94%+0.25%6.1Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.009B KES3.19%+17.61%100บริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย554.669B KES8.57%+1.82%16.439Mการสื่อสาร1