สร้างบ้าน (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
133.734M
เงินทุนของตลาด
42.400K
ปริมาณการซื้อขาย
+6.06%
เปลี่ยนแปลง
+20.69%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.06%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.33 KES0.00%0.00 KES
มีแรงซื้อ
41.8K13.794K KES133.734M KES