บริษัท เคนยา companies operating in one industry: Advertising/Marketing Services

The list below has บริษัท เคนยา that operate under the same industry, Advertising/Marketing Services. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.12 KES−3.64%22K0.19950.743M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์