หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
TERPEL ORGANIZACION TERPEL S.A.
10700.000.00%0.00ซื้อ41.929K1941.242B14.51737.172405.00พลังงาน
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A
14000.000.72%100.00ขาย97.831K13972.803B20.81783.1411250.00วัสดุพื้นฐาน
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1200.002.56%30.00ขาย164.209K26737.221B9.18130.7268892.00ไฟแนนซ์
CORFICOLCF CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
23380.00-0.09%-20.00ขาย21.648K6934.797B4.355373.4411132.00ไฟแนนซ์
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A
4495.003.45%150.00ขาย25.447K2504.145B13.06345.654067.00วัสดุพื้นฐาน
EXITO ALMACENES EXITO S.A.
14380.000.70%100.00ซื้อ148.186K6436.550B18.47756.2341090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S.A.
37900.00-0.58%-220.00ขาย28.528K4092.953B12.243097.0817357.00ไฟแนนซ์
BOGOTA BANCO DE BOGOTA S.A.
68500.002.82%1880.00ซื้อ6.959K22692.718B7.509129.5736173.00ไฟแนนซ์
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A
16300.000.87%140.00ขาย286.195K13972.803B20.81783.1411250.00วัสดุพื้นฐาน
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A
6040.00-0.33%-20.00ขาย82.880K8361.141B60.09120.818057.00วัสดุพื้นฐาน
ENKA ENKA DE COLOMBIA S.A.
7.700.00%0.00ซื้อ090.658B38.760.201018.00วัสดุพื้นฐาน
ECOPETROL ECOPETROL S.A.
3070.00-0.16%-5.00ขาย10.516M126228.253B10.80284.239150.00พลังงาน
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS S.A.
7260.00-0.95%-70.00ขาย1.133M8361.141B60.09120.818057.00วัสดุพื้นฐาน
GRUPOSURA GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
33620.000.36%120.00ขาย321.947K19566.085B12.662656.3920690.00ไฟแนนซ์
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
15640.00-0.51%-80.00ขาย601.343K17324.082B10.971426.353968.00สาธารณูปโภค
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
1165.00-0.43%-5.00ขาย2.047M26737.221B9.18130.7268892.00ไฟแนนซ์
ETB EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
237.001.72%4.00ขาย86.245K841.481B1141.890.212807.00บริการโทรคมนาคม
PFBCOLOM BANCOLOMBIA S.A.
38400.00-1.29%-500.00ขาย508.021K34933.557B13.142764.3931040.00ไฟแนนซ์
PFAVH AVIANCA HOLDINGS S.A
1250.000.00%0.00ขาย1.412M420.234B-82.6021861.00ในทางอุตสาหกรรม
PFGRUPSURA GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A
30700.000.72%220.00ขาย246.601K19566.085B12.662656.3920690.00ไฟแนนซ์
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA S.A.
36320.00-0.82%-300.00ขาย113.832K34933.557B13.142764.3931040.00ไฟแนนซ์
GEB GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2170.00-0.46%-10.00ซื้อ3.609M19923.154B10.65203.81342.00สาธารณูปโภค
BVC BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
12080.00-0.49%-60.00ขาย209.070K731.003B18.63648.47ไฟแนนซ์
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A.
26000.00-0.69%-180.00ขาย120.410K11963.210B21.151229.30119.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4275.00-0.70%-30.00แนะนำให้ขาย187.056K4574.133B20.47208.811429.00สาธารณูปโภค
MINEROS MINEROS S.A.
2355.000.21%5.00ซื้อ22.320K616.274B3.96595.203241.00วัสดุพื้นฐาน
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCRETO S.A
520.00-0.38%-2.00ซื้อ186.709K589.813B6.2782.993613.00ในทางอุตสาหกรรม
PROMIGAS PROMIGAS S.A. E.S.P.
6000.000.33%20.00ซื้อ85.526K6809.088B9.34642.632468.00สาธารณูปโภค
XOM EXXON MOBIL
250680.000.00%0.00ขาย01037797.250B17.5014016.0671000.00พลังงาน
FABRICATO FABRICATO S.A.
5.650.00%0.00ขาย520.000K51.990B-3.464883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
GS THE GOLDMAN SACHS
661580.000.00%0.00ซื้อ0233385.238B8.6874363.0435900.00ไฟแนนซ์
RCNTELEVI R.C.N. TELEVISION S.A.
49104.770.00%0.00ราบเรียบ00-14903.291331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA S.A.
139.000.00%0.00ขาย09.898B8.3216.70605.00วัสดุพื้นฐาน
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5406.220.00%0.00ซื้อ017.693B-260.506.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
POPULAR BANCO POPULAR S.A.
315.000.00%0.00ซื้อ02433.478B7.5441.756260.00ไฟแนนซ์
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA S.A
21170.800.00%0.00ซื้อ0352.941B447.9548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AMZN AMAZON
6188360.000.00%0.00ซื้อ02973292.715B79.0178297.93647500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CAT CATERPILLAR
430040.000.00%0.00ขาย0226844.836B11.9633569.61104000.00ในทางอุตสาหกรรม
C CITIGROUP INC
222320.000.00%0.00ซื้อ0486213.468B9.4622250.55203000.00ไฟแนนซ์
GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ
3812160.000.00%0.00ขาย02621894.964B29.31130096.60103459.00เทคโนโลยี
PFVILLASCA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5358.990.00%0.00ซื้อ01146.130B5.31960.075054.00ไฟแนนซ์
JNJ JOHNSON & JOHNSON
455300.000.00%0.00ซื้อ01189155.765B25.6617723.66135100.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00ซื้อ0176.933B53503.9858.00สาธารณูปโภค
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
13.200.00%0.00ซื้อ0328.293B-0.482264.00วัสดุพื้นฐาน
PFVILLAS01 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5714.700.00%0.00ซื้อ01146.130B5.31960.075054.00ไฟแนนซ์
JPM JP MORGAN CHASE & CO
368400.000.00%0.00ซื้อ01161100.685B11.9530071.66255998.00ไฟแนนซ์
WMT WAL-MART STORES
333680.000.00%0.00ซื้อ0934406.890B32.7510013.672200000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BMC BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1380.000.00%0.00ซื้อ081.695B7.71178.95110.00ไฟแนนซ์
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES S.A
5300.000.00%0.00ซื้อ0195.752B21.70244.234434.00วัสดุพื้นฐาน
OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE S.A.
38620.000.00%0.00ซื้อ06020.847B12.463100.763353.00ไฟแนนซ์
CARACOLTV CARACOL TELEVISION S.A.
803.720.00%0.00ซื้อ0
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA S.A.
11204.550.00%0.00ซื้อ00-1927.372095.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CARTON CARTON DE COLOMBIA S.A.
6530.000.00%0.00ซื้อ0703.386B6.82957.231610.00วัสดุพื้นฐาน
MSFT ไมโครซอฟต์ คอร์ป
416260.000.00%0.00ซื้อ03171074.274B28.5614651.62131000.00เทคโนโลยี
PFE PFIZER
133320.000.00%0.00ซื้อ0745030.058B22.965952.7092400.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
COLTEJER COMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
1015.000.00%0.00ขาย071.050B-408.531858.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIALES S.A.
7540.980.00%0.00ซื้อ0390.431B1039.2730.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00ซื้อ0502.213B353.241929.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFCORFICOL CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
20980.000.00%0.00ขาย06934.797B4.355373.4411132.00ไฟแนนซ์
PG PROCTER & GAMBLE
347100.000.00%0.00ซื้อ0870886.565B25.7913772.8892000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PROTECCION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
105000.000.00%0.00ขาย02667.782B13.018073.77325.00ไฟแนนซ์
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR S.A.
51500.000.00%0.00ขาย04066.815B2.6619328.3425177.00ไฟแนนซ์
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA S.A.
11253.730.00%0.00ซื้อ0
VALSIMESA VALORES SIMESA S.A.
4700.000.00%0.00ขาย0174.472B3.00ไฟแนนซ์
GASNATURAL GAS NATURAL S.A. E.S.P.
78000.000.00%0.00ซื้อ02879.572B11.966522.50529.00สาธารณูปโภค
MCD MCDONALDS CORPORATION
654820.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0493655.835B26.0924895.84210000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
310.000.00%0.00ซื้อ04460.184B8.2937.395375.00ไฟแนนซ์
MARLY CLINICA DE MARLY S.A.
5300.000.00%0.00ขาย065.755B2184.38696.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AAPL บริษัท แอปเปิล
645620.000.00%0.00ซื้อ02809904.859B16.2038003.40132000.00เทคโนโลยี
FB FACEBOOK
616680.000.00%0.00ซื้อ01709126.671B27.5221935.5037773.00เทคโนโลยี
BAC BANK OF AMERICA
96860.000.00%0.00ซื้อ0872543.915B10.558800.89205000.00ไฟแนนซ์
EPSA EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
19240.000.00%0.00ซื้อ06670.534B20.40943.34732.00สาธารณูปโภค
PFBBVACOL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA
270.000.00%0.00ขาย04460.184B8.2937.395375.00ไฟแนนซ์
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
1150.000.00%0.00ซื้อ0192.381B7.25158.60ในทางอุตสาหกรรม
ORBIS GRUPO ORBIS S.A
49157.640.00%0.00ขาย0473.006B-290.424640.00วัสดุพื้นฐาน
CVX CHEVRON
399440.000.00%0.00ซื้อ0741762.365B16.6823526.3448600.00พลังงาน
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10000.000.00%0.00ขาย6.670K1733.969B-434.92212.00พลังงาน
ELCONDOR CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1270.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ44.281K729.445B6.33200.491471.00ในทางอุตสาหกรรม
VILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
5100.000.00%0.00ซื้อ01146.130B5.31960.075054.00ไฟแนนซ์
INTC INTEL CORPORATION
151280.000.00%0.00ขาย0652535.420B10.2914338.83107400.00เทคโนโลยี
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA S.A.
2500.000.00%0.00ซื้อ02776.670B199.213038.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
T AT&T INC
100260.000.00%0.00ซื้อ0749896.761B12.358345.57262000.00บริการโทรคมนาคม
EMPAQUES COMPANIA DE EMPAQUES S.A.
14000.000.00%0.00ซื้อ0172.987B18.23767.951180.00วัสดุพื้นฐาน
PFVILLAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4000.000.00%0.00ขาย01146.130B5.31960.075054.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ