หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.00-7.69%-0.50ขาย2.571M59.812B-2.384883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4100.00-5.86%-255.00ซื้อ115.196K2425.425B26.34166.734156.00วัสดุพื้นฐาน
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
16500.004.43%700.00ซื้อ04555.007B4.573563.0211642.00ไฟแนนซ์
FB FACEBOOK INC
465000.003.22%14500.00ซื้อ1591189039.100B20.1120856.2533606.00เทคโนโลยี
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
16000.00-1.84%-300.00ขาย314.424K4555.007B4.573563.0211642.00ไฟแนนซ์
ISA INTERCONEXION ELEC
13880.00-2.39%-340.00ขาย595.485K31391.590B13.001094.074221.00สาธารณูปโภค
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1830.002.23%40.00ซื้อ471.562K601.775B-86.3925306.00ในทางอุตสาหกรรม
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13980.001.01%140.00ซื้อ190.616K14744.307B27.38628.2611250.00วัสดุพื้นฐาน
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1070.000.00%0.00ซื้อ3.648M24174.903B9.72111.6268892.00ไฟแนนซ์
PROMIGAS PROMIGAS SA
5400.001.89%100.00ซื้อ37.552K6014.695B8.64613.502468.00สาธารณูปโภค
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5700.001.79%100.00ซื้อ81.265K8119.290B173.7340.584500.00วัสดุพื้นฐาน
MINEROS MINEROS S.A.
2000.00-1.72%-35.00ขาย21.492K523.375B6.20324.673241.00วัสดุพื้นฐาน
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
57080.00-1.55%-900.00ขาย5.858K19207.647B8.107161.8036320.00ไฟแนนซ์
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4000.001.52%60.00ซื้อ321.908K4215.692B19.09206.431429.00สาธารณูปโภค
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1075.00-0.92%-10.00ซื้อ100.225K24174.903B9.72111.6268892.00ไฟแนนซ์
ECOPETROL ECOPETROL SA
2930.000.00%0.00ซื้อ4.357M120471.910B9.77300.059150.00พลังงาน
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
34300.00-1.15%-400.00ซื้อ46.538K3747.374B11.323064.8017324.00ไฟแนนซ์
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
265.000.00%0.00ซื้อ1.107M3812.738B5.9044.935319.00ไฟแนนซ์
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
34100.000.00%0.00ซื้อ453.430K32221.205B12.592660.1430973.00ไฟแนนซ์
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
31000.000.00%0.00ซื้อ41.168K18914.270B12.612576.9220690.00ไฟแนนซ์
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17300.000.58%100.00ซื้อ134.962K14744.307B27.38628.2611250.00วัสดุพื้นฐาน
EXITO ALMACENES EXITO
12940.000.15%20.00ซื้อ482.789K5783.048B3212.81-18.2841090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
33500.000.00%0.00ซื้อ86.760K32221.205B12.592660.1430973.00ไฟแนนซ์
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
32680.000.55%180.00ซื้อ408.587K18914.270B12.612576.9220690.00ไฟแนนซ์
ETB EMPRESA DE TELECOM
253.000.80%2.00ขาย69.878K898.290B20.7512.192807.00บริการโทรคมนาคม
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10220.00-0.39%-40.00ซื้อ66.414K1624.221B-2460.35270.00พลังงาน
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
23800.00-0.08%-20.00ซื้อ135.719K10960.141B22.691049.67154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EEB GPO ENERGIA BOGOTA
1810.000.28%5.00ขาย3.201M16572.024B11.10162.62342.00สาธารณูปโภค
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7050.000.00%0.00ซื้อ348.711K8119.290B173.7340.584500.00วัสดุพื้นฐาน
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
361.000.28%1.00ราบเรียบ40.881K408.332B4.3482.993613.00ในทางอุตสาหกรรม
BVC BOLSA DE VALOR COL
11880.00-0.17%-20.00ขาย11.525K718.900B9.681227.76ไฟแนนซ์
CARTON CARTON DE COLOMBIA
6500.00-0.15%-10.00ขาย1.600K700.154B6.79957.231610.00วัสดุพื้นฐาน
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.31-0.00%-0.00ขาย0
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.80-0.00%-0.00ขาย0336.006B447.9548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INVENSA INV VENECIA SA
643.28-0.00%-0.00ขาย052.736B34.1110.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INESA INV EQUIPOS Y SERV
522.850.00%0.00แนะนำให้ซื้อ069.857B24.2115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.99-0.00%-0.00ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.22-0.00%-0.00ขาย016.844B-260.506.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
565.77-0.00%-0.00ขาย048.025B5.2715.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5714.70-0.00%-0.00ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.38-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย07.461B-0.8382.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.32-0.00%-0.00ขาย050.627B24.0720.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.64-0.00%-0.00ขาย0450.310B519.534640.00วัสดุพื้นฐาน
MCD MCDONALD'S CORP
578240.000.00%0.00ซื้อ0387642.500B24.0421119.37235000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
7.000.00%0.00ซื้อ082.416B35.230.201018.00วัสดุพื้นฐาน
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.280.00%0.00ขาย078.852B149.30693.00ในทางอุตสาหกรรม
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00ขาย062.600B1629.37696.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
AMZN AMAZON COM INC
5228380.000.00%0.00ซื้อ02274483.100B103.0746385.54566000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00ราบเรียบ00-14903.291331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
140.000.00%0.00ขาย09.969B6.1722.68605.00วัสดุพื้นฐาน
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00ซื้อ0478.116B1066.001929.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
XOM EXXON MOBIL CORP
229480.000.00%0.00ขาย0842925.650B17.7111239.2069600.00พลังงาน
MSFT ไมโครซอฟต์ คอร์ป
327460.000.00%0.00ขาย02239128.500B25.0711745.71131000.00เทคโนโลยี
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1015.000.00%0.00ขาย071.050B-408.531858.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00ซื้อ0371.698B1039.2730.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00ซื้อ06670.534B26.09737.52732.00สาธารณูปโภค
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00ซื้อ0195.752B21.70244.234434.00วัสดุพื้นฐาน
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
9600.000.00%0.00ซื้อ52.606K1741.675B12.72754.972405.00พลังงาน
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTI
2200.000.00%0.00ขาย0521.866B9.00244.52204.00พลังงาน
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00ซื้อ0172.987B18.23767.951180.00วัสดุพื้นฐาน
JNJ JOHNSON & JOHNSON
407520.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0963731.900B24.2815006.98134000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.990.00%0.00ขาย0115.839B255.2196.00สาธารณูปโภค
VILLAS BANCO AV VILLAS
5100.000.00%0.00ซื้อ5001146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
PFE PFIZER INC
138700.000.00%0.00ขาย0688433.300B17.826772.1990200.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38100.000.00%0.00ขาย05939.779B13.772767.333353.00ไฟแนนซ์
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
52400.000.00%0.00ซื้อ4.910K4139.092B2.7119328.3425177.00ไฟแนนซ์
GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ
3428000.000.00%0.00ซื้อ02098991.200B26.68114274.1294372.00เทคโนโลยี
BMC BMC BOLSA MERCANTI
740.000.00%0.00ขาย043.807B4.14178.95110.00ไฟแนนซ์
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PR
0.080.00%0.00ขาย027.318B-0.005861.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00ซื้อ0165.997B48430.0858.00สาธารณูปโภค
SDEPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00ซื้อ06670.534B26.09737.52732.00สาธารณูปโภค
CAT CATERPILLAR INC
411440.000.00%0.00ซื้อ0214226.850B12.7628783.2998400.00ในทางอุตสาหกรรม
VALSIMESA VALORES SIMESA
4530.000.00%0.00ซื้อ0168.162B3.00ไฟแนนซ์
GS GOLDMAN SACHS GRP
564780.000.00%0.00ขาย0186278.000B7.1970157.0439800.00ไฟแนนซ์
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1060.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ11.800K608.828B5.76164.411471.00ในทางอุตสาหกรรม
BAC BK OF AMERICA CORP
82020.000.00%0.00ขาย0723802.850B11.556476.69205000.00ไฟแนนซ์
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00ซื้อ0328.293B-0.482264.00วัสดุพื้นฐาน
AAPL บริษัท แอปเปิล
474640.000.00%0.00ขาย02017733.100B12.6034043.80132000.00เทคโนโลยี
INFABRI TEXTILES FABRICATO
10.100.00%0.00ขาย059.812B-2.384883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
T AT&T INC
99120.000.00%0.00ซื้อ0618635.000B15.255589.74269280.00บริการโทรคมนาคม
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
C CITIGROUP INC
178420.000.00%0.00ขาย0403917.750B9.1518638.82206000.00ไฟแนนซ์
JPM JPMORGAN CHASE &CO
323300.000.00%0.00ขาย0925239.000B11.3125095.92255313.00ไฟแนนซ์
INTC INTEL CORP
152220.000.00%0.00ซื้อ0616144.940B11.2912142.51102700.00เทคโนโลยี
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00ซื้อ0192.381B7.51153.15ในทางอุตสาหกรรม
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00ซื้อ00-1927.372095.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PG PROCTER & GAMBLE
295580.000.00%0.00ขาย0638452.300B22.6911513.3792000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CVX CHEVRON CORP
360200.000.00%0.00ขาย0595104.800B17.6317831.9051900.00พลังงาน
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
73800.000.00%0.00ซื้อ02724.518B11.316522.50529.00สาธารณูปโภค
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00ซื้อ02776.670B12.99192.523038.00วัสดุพื้นฐาน
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00ซื้อ0
WMT WALMART INC
303340.000.00%0.00ซื้อ0776759.800B58.344615.622300000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ