หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
6.000.00%0.00ขาย2.156M55.211B-2.384883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
265.000.00%0.00ซื้อ1.107M3812.738B5.9044.935319.00ไฟแนนซ์
ECOPETROL ECOPETROL SA
2900.000.17%5.00ซื้อ1.049M119032.830B9.65300.059150.00พลังงาน
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1050.0041.89%310.00แนะนำให้ซื้อ633.986K62.159B5.87178.95110.00ไฟแนนซ์
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
8.99-31.89%-4.21แนะนำให้ขาย600.000K328.293B-0.482264.00วัสดุพื้นฐาน
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1055.000.00%0.00ซื้อ518.809K24286.308B9.77111.6268892.00ไฟแนนซ์
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1090.000.00%0.00ซื้อ327.169K24286.308B9.77111.6268892.00ไฟแนนซ์
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4580.002.23%100.00ซื้อ247.963K2495.041B27.25165.804156.00วัสดุพื้นฐาน
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1060.000.00%0.00ซื้อ242.652K608.828B5.76164.411471.00ในทางอุตสาหกรรม
EEB GPO ENERGIA BOGOTA
1820.000.55%10.00ซื้อ165.290K16617.930B11.13162.62342.00สาธารณูปโภค
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
32740.000.49%160.00ซื้อ131.638K18960.830B12.642576.9220690.00ไฟแนนซ์
ISA INTERCONEXION ELEC
13960.00-0.14%-20.00ซื้อ125.945K31125.750B12.781094.074221.00สาธารณูปโภค
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
360.000.00%0.00ซื้อ115.600K408.332B4.3482.993613.00ในทางอุตสาหกรรม
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
34500.000.29%100.00แนะนำให้ซื้อ110.039K32721.355B12.792660.1430973.00ไฟแนนซ์
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
23880.000.17%40.00ซื้อ88.968K10969.343B22.711049.67154.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ETB EMPRESA DE TELECOM
255.00-0.78%-2.00ขาย88.242K912.492B21.0812.192807.00บริการโทรคมนาคม
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7140.000.85%60.00ซื้อ76.548K8153.840B174.4740.584500.00วัสดุพื้นฐาน
EXITO ALMACENES EXITO
12900.000.94%120.00ซื้อ70.085K5720.383B3178.00-18.2841090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
16500.00-0.84%-140.00ขาย53.023K4650.020B4.673563.0211642.00ไฟแนนซ์
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1780.00-1.39%-25.00ขาย46.707K606.818B-85.9125306.00ในทางอุตสาหกรรม
PROMIGAS PROMIGAS SA
5400.001.89%100.00ซื้อ37.552K6128.180B8.80613.502468.00สาธารณูปโภค
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17400.000.00%0.00ซื้อ31.961K14915.752B27.70628.2611250.00วัสดุพื้นฐาน
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
3960.000.13%5.00ขาย25.193K4231.742B19.16206.431429.00สาธารณูปโภค
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
34220.000.59%200.00แนะนำให้ซื้อ23.638K32721.355B12.792660.1430973.00ไฟแนนซ์
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
14400.003.00%420.00ซื้อ14.350K14915.752B27.70628.2611250.00วัสดุพื้นฐาน
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
31340.000.90%280.00ซื้อ12.393K18960.830B12.642576.9220690.00ไฟแนนซ์
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5700.001.42%80.00ขาย11.975K8153.840B174.4740.584500.00วัสดุพื้นฐาน
BVC BOLSA DE VALOR COL
11880.00-0.17%-20.00ขาย11.525K718.900B9.681227.76ไฟแนนซ์
MINEROS MINEROS S.A.
2020.001.00%20.00ซื้อ9.837K523.375B6.20324.673241.00วัสดุพื้นฐาน
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
34100.00-0.58%-200.00ซื้อ6.249K3704.177B11.193064.8017324.00ไฟแนนซ์
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
52000.00-0.76%-400.00ซื้อ6.092K4107.496B2.6919328.3425177.00ไฟแนนซ์
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
58500.003.07%1740.00ซื้อ4.028K18803.484B7.937161.8036320.00ไฟแนนซ์
CNEC CANACOL ENERGY LTD
10240.001.39%140.00แนะนำให้ซื้อ3.000K1851.644B-2836.03270.00พลังงาน
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
9400.00-4.08%-400.00ขาย2.919K1705.390B12.45754.972405.00พลังงาน
CARTON CARTON DE COLOMBIA
6500.00-0.15%-10.00ขาย1.600K700.154B6.79957.231610.00วัสดุพื้นฐาน
VILLAS BANCO AV VILLAS
5100.000.00%0.00ซื้อ5001146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
FB FACEBOOK INC
465000.003.22%14500.00ซื้อ1591380626.600B20.2524040.8533606.00เทคโนโลยี
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00ขาย062.421B1629.37696.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00ราบเรียบ00-14903.291331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
INTC INTEL CORP
152220.000.00%0.00ซื้อ0718847.900B11.4313996.59102700.00เทคโนโลยี
COOMEVAEPS COOMEVA ENTIDAD PR
0.080.00%0.00ขาย027.239B-0.005861.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
CORFERIAS CORP FERIAS EXPOSI
1150.000.00%0.00ซื้อ0192.381B7.51153.15ในทางอุตสาหกรรม
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4000.000.00%0.00ขาย01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
PG PROCTER & GAMBLE
295580.000.00%0.00ขาย0731220.200B22.5513271.3892000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1015.000.00%0.00ขาย071.050B-408.531858.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
T AT&T INC
99120.000.00%0.00ซื้อ0721485.400B15.436443.25269280.00บริการโทรคมนาคม
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
565.770.00%0.00ซื้อ047.888B5.2715.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
JNJ JOHNSON & JOHNSON
407520.000.00%0.00แนะนำให้ขาย01122308.100B24.5317298.44134000.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00ซื้อ0476.748B1066.001929.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
16500.004.43%700.00ซื้อ04650.020B4.673563.0211642.00ไฟแนนซ์
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00ซื้อ01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
VALSIMESA VALORES SIMESA
4530.000.00%0.00ซื้อ0168.162B3.00ไฟแนนซ์
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00ซื้อ0172.987B18.23767.951180.00วัสดุพื้นฐาน
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00ซื้อ06670.534B26.09737.52732.00สาธารณูปโภค
AMZN AMAZON COM INC
5228380.000.00%0.00ซื้อ02655660.700B104.4053468.27566000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00ซื้อ01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.990.00%0.00ขาย0115.508B255.2196.00สาธารณูปโภค
INESA INV EQUIPOS Y SERV
522.850.00%0.00ซื้อ069.657B24.2115.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00ซื้อ0165.997B48430.0858.00สาธารณูปโภค
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00ซื้อ016.796B-260.506.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00ซื้อ01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00ซื้อ0195.752B21.70244.234434.00วัสดุพื้นฐาน
MSFT ไมโครซอฟต์ คอร์ป
327460.000.00%0.00ขาย02647390.000B25.7213539.19131000.00เทคโนโลยี
JPM JPMORGAN CHASE &CO
323300.000.00%0.00ขาย01097039.000B11.6428927.89255313.00ไฟแนนซ์
INVENSA INV VENECIA SA
643.280.00%0.00ซื้อ052.585B34.1110.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AAPL บริษัท แอปเปิล
474640.000.00%0.00ขาย02382805.700B12.9139242.04132000.00เทคโนโลยี
MCD MCDONALD'S CORP
578240.000.00%0.00ซื้อ0450658.700B24.2524344.14235000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
SDEPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00ซื้อ06670.534B26.09737.52732.00สาธารณูปโภค
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
7.000.00%0.00ซื้อ082.416B35.230.201018.00วัสดุพื้นฐาน
GS GOLDMAN SACHS GRP
564780.000.00%0.00ขาย0241233.500B8.4277980.9039800.00ไฟแนนซ์
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00ซื้อ0335.045B447.9548.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
XOM EXXON MOBIL CORP
229480.000.00%0.00ขาย0989529.500B18.0412955.3569600.00พลังงาน
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00ซื้อ0
INFABRI TEXTILES FABRICATO
10.100.00%0.00ขาย055.211B-2.384883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
C CITIGROUP INC
178420.000.00%0.00ขาย0478791.650B9.4121484.83206000.00ไฟแนนซ์
GASNATURAL GAS NATURAL ESP
73800.000.00%0.00ซื้อ02724.518B11.316522.50529.00สาธารณูปโภค
PFE PFIZER INC
138700.000.00%0.00ขาย0789837.800B17.747806.2690200.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00ซื้อ0370.634B1039.2730.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00ขาย0449.022B519.534640.00วัสดุพื้นฐาน
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
38100.000.00%0.00ขาย05939.779B13.772767.333353.00ไฟแนนซ์
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00ซื้อ02776.670B12.99192.523038.00วัสดุพื้นฐาน
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
140.000.00%0.00ขาย09.969B6.1722.68605.00วัสดุพื้นฐาน
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.38-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย07.439B-0.8382.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CVX CHEVRON CORP
360200.000.00%0.00ขาย0699738.960B17.9820554.6951900.00พลังงาน
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00ซื้อ00-1927.372095.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00ซื้อ01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.280.00%0.00ขาย078.626B149.30693.00ในทางอุตสาหกรรม
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00ซื้อ0
BAC BK OF AMERICA CORP
82020.000.00%0.00ขาย0907144.700B11.238472.84205000.00ไฟแนนซ์
BIOMAX BIOMAX BIOCOMBUSTI
2200.000.00%0.00ขาย0521.866B9.00244.52204.00พลังงาน
GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ
3428000.000.00%0.00ซื้อ02465788.000B27.19131722.9494372.00เทคโนโลยี
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00ซื้อ01146.130B5.56916.904468.00ไฟแนนซ์
CAT CATERPILLAR INC
411440.000.00%0.00ซื้อ0258104.620B13.3433178.2998400.00ในทางอุตสาหกรรม
WMT WALMART INC
303340.000.00%0.00ซื้อ0909133.040B59.245320.392300000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ