หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2200.001.38%30.00ซื้อ7.596M19923.154B10.04216.24342.00สาธารณูปโภค
ECOPETROL ECOPETROL SA
2990.00-0.99%-30.00ซื้อ6.167M124172.418B10.66283.439150.00พลังงาน
FABRICATO TEXTILES FABRICATO
5.685.19%0.28ซื้อ2.431M49.690B-3.654883.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1300.00-0.38%-5.00ซื้อ1.942M28965.322B9.02144.0568892.00ไฟแนนซ์
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
8.40-1.18%-0.10ซื้อ1.250M100.077B24.480.351018.00วัสดุพื้นฐาน
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
17660.00-0.79%-140.00ซื้อ1.008M15258.644B21.61823.7011250.00วัสดุพื้นฐาน
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1260.00-3.45%-45.00ขาย601.302K438.724B-1581.2321861.00ในทางอุตสาหกรรม
ISA INTERCONEXION ELEC
19860.000.81%160.00ซื้อ571.262K21821.255B12.211613.073968.00สาธารณูปโภค
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
7500.00-0.79%-60.00ขาย556.805K8706.643B44.35170.458057.00วัสดุพื้นฐาน
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4345.00-0.11%-5.00ขาย429.908K4654.381B20.83208.811429.00สาธารณูปโภค
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25660.001.02%260.00ซื้อ369.031K11687.136B21.361189.33119.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
43000.00-1.29%-560.00ซื้อ332.361K38473.080B11.613446.4730735.00ไฟแนนซ์
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33400.000.06%20.00ขาย302.338K19426.411B10.623143.7820690.00ไฟแนนซ์
PROMIGAS PROMIGAS SA
7610.000.79%60.00แนะนำให้ซื้อ205.733K8568.103B11.75642.632468.00สาธารณูปโภค
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1295.00-0.38%-5.00ซื้อ156.437K28965.322B9.02144.0568892.00ไฟแนนซ์
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
41200.00-0.05%-20.00ขาย153.403K4451.492B13.123141.0817167.00ไฟแนนซ์
MINEROS MINEROS S.A.
3400.00-0.87%-30.00ซื้อ145.409K897.588B5.70601.493241.00วัสดุพื้นฐาน
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4320.000.00%0.00แนะนำให้ขาย142.795K2407.110B14.53297.904067.00วัสดุพื้นฐาน
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
26660.00-0.15%-40.00ซื้อ105.858K7919.550B3.846959.8111561.00ไฟแนนซ์
ETB EMPRESA DE TELECOM
225.00-3.85%-9.00แนะนำให้ขาย101.239K830.829B281.560.832807.00บริการโทรคมนาคม
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
502.00-1.57%-8.00ขาย81.411K578.470B5.9885.253613.00ในทางอุตสาหกรรม
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
30980.000.00%0.00ขาย72.797K19426.411B10.623143.7820690.00ไฟแนนซ์
CNEC CANACOL ENERGY LTD
12160.001.33%160.00ซื้อ66.950K2147.478B163.1878.17212.00พลังงาน
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
39980.00-0.05%-20.00ซื้อ61.069K38473.080B11.613446.4730735.00ไฟแนนซ์
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13400.00-0.74%-100.00ขาย21.868K15258.644B21.61823.7011250.00วัสดุพื้นฐาน
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1195.000.42%5.00ขาย19.759K683.495B9.52124.951471.00ในทางอุตสาหกรรม
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6180.002.32%140.00ขาย17.441K8706.643B44.35170.458057.00วัสดุพื้นฐาน
BBVACOL BBVA COLOMBIA SA
340.000.00%0.00ซื้อ5.900K4891.814B9.3536.375389.00ไฟแนนซ์
BVC BOLSA DE VALOR COL
12000.003.63%420.00ขาย2.566K700.746B18.65620.83ไฟแนนซ์
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
70000.002.94%2000.00แนะนำให้ซื้อ2.000K5373.099B3.5219328.3425177.00ไฟแนนซ์
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
75000.00-0.03%-20.00แนะนำให้ซื้อ1.923K24852.667B7.759680.8536173.00ไฟแนนซ์
PFCORFICOL CORFICOLOMBIANA
22720.00-1.05%-240.00ซื้อ1.797K7919.550B3.846959.8111561.00ไฟแนนซ์
TERPEL ORGANIZ TERPEL SA
10700.00-0.19%-20.00ขาย7201944.871B9.751099.502405.00พลังงาน
VILLAS BANCO AV VILLAS
5220.000.00%0.00ซื้อ851173.097B5.46954.785054.00ไฟแนนซ์
COLTEJER COLOMB DE TEJIDOS
1950.000.00%0.00ซื้อ15136.500B-581.961858.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11253.730.00%0.00ซื้อ0
PFVILLAS BANCO AV VILLAS
4800.000.00%0.00ซื้อ01173.097B5.46954.785054.00ไฟแนนซ์
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00ซื้อ01061.003B10.05980.261610.00วัสดุพื้นฐาน
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
14000.000.00%0.00ซื้อ0172.987B965.051180.00วัสดุพื้นฐาน
AMZN AMAZON COM INC
6173100.000.00%0.00ซื้อ03089024.076B76.3483639.18647500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
BMC BMC BOLSA MERCANTI
1460.000.00%0.00ซื้อ086.431B6.47225.50110.00ไฟแนนซ์
PROTECCION PROTECCION
105500.000.00%0.00ซื้อ02680.486B8.5012408.201881.00ไฟแนนซ์
EXITO ALMACENES EXITO
17620.000.00%0.00ซื้อ07886.788B-285.6741090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
19240.000.00%0.00ซื้อ06662.550B19.63978.90732.00สาธารณูปโภค
AAPL บริษัท แอปเปิล
734160.000.00%0.00ซื้อ03459150.695B19.3539855.26132000.00เทคโนโลยี
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5714.700.00%0.00ซื้อ01173.097B5.46954.785054.00ไฟแนนซ์
TITAN MANUF DE CEMENTO
18000.000.00%0.00ขาย025.172B6.462788.47204.00วัสดุพื้นฐาน
JNJ JOHNSON & JOHNSON
438920.000.00%0.00ซื้อ01182580.360B21.6321044.88135100.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00ซื้อ0328.293B96.170.142264.00วัสดุพื้นฐาน
GS GOLDMAN SACHS GRP
738020.000.00%0.00ซื้อ0268193.700B9.6178394.7135600.00ไฟแนนซ์
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21170.800.00%0.00ซื้อ0361.996B803.1648.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFCARPAK CARVAJAL EMPAQUES
5300.000.00%0.00ซื้อ0195.752B-32.224434.00วัสดุพื้นฐาน
VALSIMESA VALORES SIMESA
6000.000.00%0.00ซื้อ0222.731B3.00ไฟแนนซ์
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49157.640.00%0.00ขาย0485.141B-66.934640.00วัสดุพื้นฐาน
GOOGL อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ
4160140.000.00%0.00ซื้อ02936809.128B24.88171792.95107646.00เทคโนโลยี
ESTRA INDUSTRIAS ESTRA
125.000.00%0.00ซื้อ08.901B9.7212.86605.00วัสดุพื้นฐาน
CVX CHEVRON CORP
407780.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0810021.868B16.1126682.8848600.00พลังงาน
FAMILIA PRODUCTOS FAMILIA
2500.000.00%0.00ซื้อ02776.670B11.88210.433038.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
803.720.00%0.00ซื้อ0
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.980.00%0.00ซื้อ0400.448B-3597.0730.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
C CITIGROUP INC
236240.000.00%0.00ซื้อ0544046.830B9.7924607.22200000.00ไฟแนนซ์
DESCAUCANO ADECANA SA
5406.220.00%0.00ซื้อ018.147B-163.086.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49104.770.00%0.00เป็นกลาง00-15881.471331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
FB FACEBOOK INC
628240.000.00%0.00ซื้อ01844287.035B31.8920413.6539651.00เทคโนโลยี
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1317.150.00%0.00เป็นกลาง0
T AT&T INC
127240.000.00%0.00ซื้อ0922927.842B16.167840.06258000.00บริการโทรคมนาคม
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14591.470.00%0.00ซื้อ0515.097B1063.251929.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MSFT ไมโครซอฟต์ คอร์ป
460860.000.00%0.00ขาย03634108.995B29.1816480.02144000.00เทคโนโลยี
PG PROCTER & GAMBLE
409860.000.00%0.00ซื้อ01044010.302B81.915411.0897000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INTC INTEL CORP
176340.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0787559.343B12.1214896.54107400.00เทคโนโลยี
MCD MCDONALD'S CORP
704160.000.00%0.00ขาย0549074.640B27.3026723.80210000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00ซื้อ0180.054B52162.4158.00สาธารณูปโภค
WMT WALMART INC
394120.000.00%0.00ซื้อ01144999.959B25.4915880.372200000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PFE PFIZER INC
123880.000.00%0.00ขาย0691390.308B17.797179.1192400.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
POPULAR BCO POPULAR SA
330.000.00%0.00ขาย02549.358B7.2345.646042.00ไฟแนนซ์
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11204.550.00%0.00ซื้อ00-1070.122095.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
OCCIDENTE BCO DE OCCIDENTE
37300.000.00%0.00ซื้อ05815.060B12.582966.053353.00ไฟแนนซ์
MARLY CLINICA DE MARLY
5300.000.00%0.00ขาย067.442B2935.39696.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
403500.000.00%0.00ซื้อ01315750.183B12.1933864.84254983.00ไฟแนนซ์
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5358.990.00%0.00ซื้อ01173.097B5.46954.785054.00ไฟแนนซ์
BAC BK OF AMERICA CORP
101260.000.00%0.00ซื้อ0959499.580B10.689741.44209000.00ไฟแนนซ์
PFBBVACOL BBVA COLOMBIA SA
385.000.00%0.00ซื้อ04891.814B9.3536.375389.00ไฟแนนซ์
CAT CATERPILLAR INC
448980.000.00%0.00ซื้อ0253365.700B12.7735662.38104000.00ในทางอุตสาหกรรม
XOM EXXON MOBIL CORP
243800.000.00%0.00ซื้อ01058663.032B17.5714244.5271000.00พลังงาน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ