หุ้นที่มีการเทรดมากที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย

ดูรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายที่มากมีแนวโน้มว่าจะปรากฎความใกล้เคียงกับระดับราคาที่แข็งแรงและpivot points ปริมาณการซื้อขายเช่นนั้นมักเป็นผลจากจำนวนออเดอร์ที่ถูกใส่เข้ามาในระดับราคาที่แน่นอนเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ก้าวเข้าสู่ตลาด

           
ECOPETROL ECOPETROL SA
3075.00-1.28%-40.00ซื้อ3.299M128695.254B11.04283.439150.00พลังงาน
ENKA ENKA DE COLOMBIA S
11.200.00%0.00ซื้อ2.990M131.866B13.240.851018.00วัสดุพื้นฐาน
PFAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1400.000.72%10.00ซื้อ2.604M31416.234B9.79144.0568892.00ไฟแนนซ์
CLH CEMEX LATAM HLDGS
4200.00-2.67%-115.00แนะนำให้ขาย1.524M2401.538B14.26303.734067.00วัสดุพื้นฐาน
CEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
6750.00-0.74%-50.00ขาย879.841K7831.372B39.90170.458057.00วัสดุพื้นฐาน
ETB EMPRESA DE TELECOM
267.000.75%2.00แนะนำให้ซื้อ597.643K969.301B328.490.832807.00บริการโทรคมนาคม
PFGRUPSURA GPO DE INVERSIONES
28280.000.50%140.00ขาย170.147K19403.131B10.463186.6020690.00ไฟแนนซ์
ISA INTERCONEXION ELEC
19140.00-2.84%-560.00ขาย143.709K22308.633B12.541606.603968.00สาธารณูปโภค
PFAVH AVIANCA HOLDINGS
1865.00-0.53%-10.00ซื้อ134.410K626.989B-1612.1721861.00ในทางอุตสาหกรรม
GEB GPO ENERGIA BOGOTA
2175.000.00%0.00ขาย119.932K20014.966B9.76223.35342.00สาธารณูปโภค
PFBCOLOM BANCOLOMBIA SA
43800.00-0.23%-100.00เป็นกลาง111.218K40396.734B11.073795.1430900.00ไฟแนนซ์
PFDAVVNDA BANCO DAVIVIENDA S
43660.00-0.82%-360.00ซื้อ94.316K4753.873B14.013141.0817167.00ไฟแนนซ์
GRUPOARGOS GRUPO ARGOS S.A.
18000.00-0.22%-40.00ซื้อ76.873K15601.535B22.10823.7011250.00วัสดุพื้นฐาน
GRUPOAVAL GRUPO AVAL ACCIONE
1305.00-7.45%-105.00ขาย50.261K31416.234B9.79144.0568892.00ไฟแนนซ์
GRUPOSURA GPO DE INVERSIONES
33140.00-1.66%-560.00แนะนำให้ขาย44.522K19403.131B10.463186.6020690.00ไฟแนนซ์
MINEROS MINEROS S.A.
3210.00-2.73%-90.00ขาย32.650K863.568B5.78570.903241.00วัสดุพื้นฐาน
BCOLOMBIA BANCOLOMBIA SA
41500.00-0.05%-20.00ซื้อ21.287K40396.734B11.073795.1430900.00ไฟแนนซ์
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
4320.00-0.46%-20.00แนะนำให้ขาย11.367K4643.681B26.95161.061429.00สาธารณูปโภค
ELCONDOR CONSTRUC EL CONDOR
1270.00-0.78%-10.00ซื้อ10.835K712.214B9.92124.951471.00ในทางอุตสาหกรรม
EXITO ALMACENES EXITO
17960.007.54%1260.00ซื้อ9.951K8012.117B-285.6741090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
GRUBOLIVAR GRUPO BOLIVAR SA
70000.000.72%500.00ขาย9.812K5491.623B3.6019328.3425177.00ไฟแนนซ์
CONCONCRET CONSTRUCTORA CONCO
444.000.00%0.00ขาย9.500K503.609B5.2185.253613.00ในทางอุตสาหกรรม
CNEC CANACOL ENERGY LTD
12160.00-0.33%-40.00ซื้อ7.379K2137.238B-139.87212.00พลังงาน
CORFICOLCF CORFICOLOMBIANA
28600.00-0.63%-180.00ซื้อ4.567K8572.098B4.156959.8111561.00ไฟแนนซ์
PFGRUPOARG GRUPO ARGOS S.A.
13500.000.30%40.00ขาย4.457K15601.535B22.10823.7011250.00วัสดุพื้นฐาน
NUTRESA GRUPO NUTRESA SA
25000.00-0.40%-100.00แนะนำให้ขาย3.898K11549.099B21.101189.33119.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BVC BOLSA DE VALOR COL
10700.000.00%0.00แนะนำให้ขาย1.000K647.494B17.23620.83ไฟแนนซ์
BOGOTA BANCO DE BOGOTA SA
84980.003.01%2480.00ซื้อ17927330.646B9.139038.9236173.00ไฟแนนซ์
FB FACEBOOK INC
673020.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ01877950.326B31.5520999.1943030.00เทคโนโลยี
AMZN AMAZON COM INC
5995040.000.00%0.00ซื้อ02898648.660B78.6475878.45750000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
CARTON CARTON DE COLOMBIA
9850.000.00%0.00ซื้อ01061.003B10.05980.261610.00วัสดุพื้นฐาน
COLOMBINA COLOMBINA
1450.000.00%0.00แนะนำให้ขาย00124.70สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INCASTILLA CASTILLA AGRICOLA
21180.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0366.422B803.1648.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
ELECTULUA CIA DE ELECT TULUA
500000.000.00%0.00ซื้อ0182.256B52162.4158.00สาธารณูปโภค
PFCEMARGOS CEMENTOS ARGOS SA
5210.000.00%0.00ขาย07831.372B39.90170.458057.00วัสดุพื้นฐาน
JNJ JOHNSON & JOHNSON
463540.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ01183797.434B25.7117760.46135100.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
PFVILLAS01 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00แนะนำให้ขาย01375.355B6.41954.785054.00ไฟแนนซ์
AGROCHAL AGROGUACHAL S.A.
462.000.00%0.00แนะนำให้ขาย055.209B3.8320.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
C CITIGROUP INC
255920.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0541865.228B9.7825500.18199000.00ไฟแนนซ์
PFE PFIZER INC
128880.000.00%0.00ซื้อ0687149.376B13.699258.4392400.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
JPM JPMORGAN CHASE &CO
446060.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ01366717.999B12.8534001.61257444.00ไฟแนนซ์
SANFELIPE CIA AGRIC SAN FELI
566.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ052.372B104.8915.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
EPSA EMP DE ENERGIA PAC
18900.000.00%0.00ขาย06554.389B19.31978.90732.00สาธารณูปโภค
FGNTOLIMA FD GANADERO TOLIMA
40.40-0.00%-0.00แนะนำให้ซื้อ08.136B-7.6882.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
INVENSA INV VENECIA SA
643.000.00%0.00แนะนำให้ขาย057.510B103.5310.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
COLTEL COLOMBIA TELECOMUN
2075.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0
PFVILLA053 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00แนะนำให้ขาย01375.355B6.41954.785054.00ไฟแนนซ์
MAYAGUEZ MAYAGUEZ S.A.
14600.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0521.395B1063.251929.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
AAPL บริษัท แอปเปิล
914900.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ03959125.781B22.5439812.62137000.00เทคโนโลยี
RIOPAILIND RIOPAILA CASTILLA
11200.000.00%0.00แนะนำให้ขาย00-1070.122095.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
BAC BK OF AMERICA CORP
113500.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0989053.050B12.159119.89209000.00ไฟแนนซ์
PFVILLAS00 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00แนะนำให้ขาย01375.355B6.41954.785054.00ไฟแนนซ์
DESCAUCANO ADECANA SA
5410.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ018.369B-163.086.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
CREDIFAMI CREDIFAMILIA CIA
1315.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0
ORBIS GRUPO ORBIS SA
49160.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0491.073B1139.724640.00วัสดุพื้นฐาน
EMPAQUES CIA DE EMPAQUES
13960.00-0.29%-40.00แนะนำให้ขาย0172.987B965.051180.00วัสดุพื้นฐาน
PFVILLASCA BANCO AV VILLAS
5360.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ01375.355B6.41954.785054.00ไฟแนนซ์
CARACOLTV CARACOL TELEVISION
804.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0
RIOPAILA RIOPAILA AGRICOLA
11260.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ0
CONCIVILES CONSTRUCCIONES CIV
171.000.00%0.00แนะนำให้ขาย085.989B541.97693.00ในทางอุตสาหกรรม
GASORIENTE GASORIENTE S.A.
1330.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0126.325B202.9596.00สาธารณูปโภค
PFVILLA051 BANCO AV VILLAS
5710.000.00%0.00แนะนำให้ขาย01375.355B6.41954.785054.00ไฟแนนซ์
VALINDUSTR VALORES INDUSTRIAL
7540.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0405.344B-3597.0730.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RI
13.200.00%0.00ซื้อ0328.293B0.142264.00วัสดุพื้นฐาน
INESA INV EQUIPOS Y SERV
523.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ076.180B114.7415.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
RCNTELEVI RCN TELEVISION SA
49100.000.00%0.00แนะนำให้ขาย00-13229.841331.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ