หุ้นราคาถูก — ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
370.0COP0.00%0.0COP
มีแรงขาย
005.333TCOP5.9861.88COP119การเงิน
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
23650COP−3.47%−850COP
มีแรงขายรุนแรง
35.459K838.605M7.995TCOP6.413824.87COP15.242Kการเงิน
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
21.01COP0.00%0.00COP
มีแรงขาย
00247.366BCOP4.284.90COPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EXITOALMACENES EXITO S.A.
13100COP−0.38%−50COP
มีแรงขายรุนแรง
29.888K391.533M5.864TCOP12.961014.88COPการค้าปลีก
FABRICATOFABRICATO S.A.
7.50COP0.00%0.00COP
มีแรงขายรุนแรง
0069.014BCOPอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
81000COP−1.94%−1600COP
มีแรงขาย
5.866K475.146M6.405TCOP7.0611706.91COP23.988Kการเงิน
MINEROSMINEROS S.A.
2680COP0.49%13COP
มีแรงขาย
46.156K123.698M803.296BCOPแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
41000COP2.76%1100COP
มีแรงขาย
20.66K847.06M18.778TCOP28.631393.80COPสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
24020COP0.00%0COP
มีแรงขาย
003.745TCOP8.592Kการเงิน
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
9.30COP0.00%0.00COP
มีแรงขาย
00231.297BCOP3.912.38COP3.277Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
POPULARBANCO POPULAR S.A.
261.0COP0.00%0.0COP
มีแรงขาย
002.016TCOP6.86Kการเงิน
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310COP0.00%0COP
มีแรงขาย
0091.78BCOPการเงิน
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
4600COP0.00%0COP
มีแรงขาย
001.026TCOP5.02916.26COP4.357Kการเงิน