ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทโคลอมเบีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทโคลอมเบีย ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ECOPETROLECOPETROL S.A.
31.605T COP2300 COP−2.54%3.517M1.2597.035T COP4.36527.85 COP−31.29%16.75%แร่พลังงาน
ปานกลาง
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
6.117T COP33680 COP+0.60%71.701K0.1631.569T COP10.56%การเงิน
ปานกลาง
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
2.853T COP2230 COP+0.90%202.014K0.3620.29T COP6.68333.71 COP+11.65%8.10%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
2.805T COP31900 COP−0.31%8.93K0.8911.333T COP31.521012.08 COP8.18%การเงิน
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
2.483T COP481 COP−2.83%103.325K4.0411.426T COP35.0613.72 COP6.74%การเงิน
มีแรงขาย
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
2.466T COP17320 COP−0.12%144.955K0.5219.207T COP5.14%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
2.075T COP29600 COP−1.14%5.223K0.5415.841T COP12.712329.19 COP+75.72%4.28%การเงิน
ปานกลาง
BHIBAC HOLDING INTERN
1.854T COP243 COP+1.25%1.037M1.0410.503T COP6.6636.47 COP−99.36%14.75%การเงิน
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
1.728T COP14520 COP−0.55%3.629K0.165.306T COP7.222010.08 COP9.37%การเงิน
ปานกลาง
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
1.608T COP59500 COP0.00%7951.134.707T COP4.03%การเงิน
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
998.29B COP5120 COP+2.40%6.218K0.675.674T COP7.28702.84 COP−34.57%8.28%สาธารณูปโภค
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
915.503B COP13700 COP+1.33%96.158K0.6010.975T COP12.991054.27 COP+4.00%5.18%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
720.483B COP46700 COP0.00%00.0021.388T COP29.671573.95 COP−18.40%2.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
452.509B COP12380 COP0.00%00.001.93T COP3.803261.90 COP11.71%การเงิน
TERPELORGANIZACION TERPEL S.A.
333.412B COP8100 COP−0.98%9.754K1.021.484T COP5.761405.48 COP−30.09%11.23%บริการการกระจายสินค้า
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
319.945B COP6750 COP+0.75%145.027K0.437.842T COP24.73273.00 COP+124.57%4.81%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
227.512B COP80000 COP0.00%02.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%การเงิน
MAYAGUEZMAYAGUEZ S.A.
219.749B COP14600 COP0.00%0659.639B COP3.394301.83 COP+51.35%3.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MINEROSMINEROS S.A.
201.541B COP2490 COP+5.96%794.383K1.58704.383B COP3.70672.39 COP+956.19%12.41%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
194.688B COP235 COP0.00%00.003.436T COP20.40%การเงิน
CELSIACELSIA S.A E.S.P
193.481B COP3700 COP+0.54%616.463K1.263.937T COP7.69%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
EXITOALMACENES EXITO S.A.
99.072B COP2545 COP−2.12%47.797K0.223.374T COP−54.26 COP−118.57%6.44%การค้าปลีก
ปานกลาง
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
64.681B COP8500 COP0.00%064.161B COP7.77%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RIOPAILINDRIOPAILA CASTILLA S.A.
63.232B COP11200 COP0.00%0669.019B COP2.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
53.762B COP1330 COP0.00%0163.106B COP2.44544.90 COP+50.53%25.22%สาธารณูปโภค
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
49.093B COP95.0 COP0.00%200.53K1.81337.303B COP−7.41 COP−137.38%0.00%การสื่อสาร
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
42.639B COP7.00 COP0.00%00.00174.095B COP−0.56 COP−129.34%23.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GRUPOIMSAGRUPO IMSA SA
39.967B COP25680 COP0.00%0414.372B COP4.405832.75 COP4.83%การเงิน
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
39.175B COP9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%การเงิน
ENKAENKA DE COLOMBIA S.A.
24.606B COP16.0 COP0.00%2.122M1.36188.38B COP7.622.10 COP−27.17%2.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
24.252B COP9920 COP0.00%6271.57600.294B COP17.47567.96 COP−21.49%11.76%การเงิน
EMPAQUESCOMPANIA DE EMPAQUES S.A.
22.337B COP14700 COP0.00%0181.637B COP8.041829.17 COP−17.47%4.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INCASTILLACASTILLA AGRICOLA S.A
20.271B COP21180 COP0.00%0415.55B COP3.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
17.052B COP2500 COP0.00%090.153B COP13.84%การเงิน
CORFERIASCORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
16.883B COP505 COP0.00%00.0084.533B COP2.97170.04 COP+43.87%3.87%บริการเชิงพาณิชย์
INVENSAINVERSIONES VENECIA S.A.
8.946B COP506 COP0.00%031.625B COP4.41114.69 COP−13.55%26.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
8.696B COP20000 COP0.00%00.0027.969B COP0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AGROCHALAGROGUACHAL S.A.
7.38B COP506 COP0.00%030.36B COP5.00101.22 COP−17.32%14.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CONCIVILESCONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
121.3M COP171 COP0.00%016.416B COP0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DESCAUCANOALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
−531.12M COP5410 COP0.00%088.421B COP−43.80 COP0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
−69.762B COP590 COP0.00%00.00338.876B COP−259.85 COP−132.20%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
−79.132B COP2075 COP0.00%07.076T COP−138.81 COP−352.00%1.44%การสื่อสาร
COLTEJERCOMPANIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.
−137.187B COP1000 COP0.00%00.0070B COP−11.53 COP+99.27%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
−241.609B COP2520 COP0.00%00.00561.896B COP−1075.10 COP15.48%การเงิน
CEUUISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF USD HEDGED (ACC)
32620 COP0.00%0อื่นๆ
IHYAISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
24860 COP0.00%0อื่นๆ
PORTSOCIEDAD PORTAFOLI
6500 COP0.00%320.00การเงิน
VOOVANGUARD SP 500
1863980 COP+1.11%201.49อื่นๆ
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%การเงิน
SGLDINVESCO PHYSICAL GOLD ETC
774200 COP0.00%00.00อื่นๆ
FLOAISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETFS USD (ACC)
23040 COP0.00%0อื่นๆ
FABRICATOFABRICATO S.A.
3.00 COP0.00%00.0027.606B COP0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IAUPISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC)
47140 COP0.00%0อื่นๆ
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0780.371B COP0.00%บริการผู้บริโภค
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
306 COP+0.66%217.6K0.93344.814B COP4.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%การเงิน
NUAMCOHBR S.A. - HOLDING BURSATIL REGIONAL S.A.
15000 COP−6.25%5.722K13.09อื่นๆ
CEMAISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
633680 COP0.00%0อื่นๆ
RIOPAILARIOPAILA AGRICOLA S.A.
11260 COP0.00%0379.965B COP4.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SPXSINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC
3918980 COP0.00%0อื่นๆ
EQACINVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC
1203960 COP0.00%00.00อื่นๆ
IBTAISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)
21300 COP0.00%0อื่นๆ
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804 COP0.00%0369.803B COPบริการผู้บริโภค
SPMVISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
345840 COP0.00%0อื่นๆ
CBU0ISHARES USD TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD ACC
554420 COP0.00%0อื่นๆ
SDEEBEMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.
71960 COP0.00%0
MVOLISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF
244700 COP0.00%0อื่นๆ
IDTPISHARES USD TIPS UCITS ETF
915100 COP0.00%0อื่นๆ