ตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม

เกี่ยวกับ

Euronext Brussels (EURONEXTBRU) คือ ตลาดหลักทรัพย์หลักในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งถูกก่อตั้งเป็น Brussels Stock Exchange ในปี 1801 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บรัสเซลส์ ซึ่งเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่สำคัญทางการเมือง และการเงินของยุโรป โดยในปี 2000 ได้ถูกควบรวมกับ Amsterdam Stock Exchange และ Paris Bourse เพื่อสร้างเป็น pan-Eurpean exchange Euronext ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป EURONEXTBRU ถูกควบคุมโดย Financial Services and Market Authority (FSMA) และขึ้นกับกฎเกณฑ์ทั้งของ E.U. และ Belgian โดยระบบซื้อขายแบบอิเล็คทรอนิคส์จะผ่าน Universal Trading Platform (UTP) ซึ่งจะถูกแทนที่โดยแพลทฟอร์มซื้อขายแบบ multi-market อันใหม่ ที่ชื่อ Optiq โดยมีบริษัทจดทะเบียน 181 บริษัท ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดกว่า 347 พันล้านยูโร และยังมีตราสารหนี้ และ ETFs อีกด้วย

โดยบริษัทจดทะเบียนที่เป็นที่รู้จัก และมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ AB InBev, KBC Group, Solvay, UCB และ Umicore ดัชนีหลักทรัพย์หลัก คือ BEL 20 ซึ่งเป็นดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบ free float ซึ่งติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรก และถูกมองอย่างแพร่หลายว่าเป็นตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม ดัชนีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดัชนี Bell All-share และ BEL 20 GR ซึ่งเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมที่ติดตาม capital gains ของบริษัทใน BEL 20 หลักทรัพย์ต่างๆ ถูกคัดเลือกว่าเข้าเงื่อนไขไหมเป็นระยะๆ EURONEXTBRU ได้ออกหลายๆ ดัชนีที่สะท้อนถึงผลประกอบการของหมวดธุรกิจ และอุตสาหกรรม หุ้นในเบลเยี่ยมยังถูกไปรวมอยู่ในหลายๆ ดัชนีในยุโรปอีกด้วย ได้แก่ ดัชนี Euronext 100 ซึ่งติดตามผลประกอบการของบริษัทในยุโรปที่ใหญ่ที่สุด และมีการซื้อขายต่อเนื่อง