Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาถูก — ตลาดหลักทรัพย์เบลเยี่ยม

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

            
ACPH ACACIA PHARMA
1.38-2.68%-0.04แนะนำให้ขาย187.480K258722.40135.379M-0.44เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ASIT ASIT BIOTECH SA
0.23-0.88%-0.00ขาย15.926K3599.284.948M-0.01เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BAR BARCO
17.73-4.27%-0.79แนะนำให้ขาย228.856K4057616.881.578B-0.143317.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BOTHE BONE THERAPEUTICS
0.91-7.26%-0.07ขาย78.072K70811.3014.946M-0.5130.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CYAD CELYAD ONCOLOGY
3.17-2.76%-0.09ขาย30.055K95274.3551.018M-1.0692.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FAGR FAGRON
13.39-0.67%-0.09ขาย109.017K1459737.63975.549M17.730.762712.00บริการการกระจายสินค้า
GBLB GBL
95.76-3.08%-3.04ขาย206.534K19777695.8414.055B45.302.24249329.00การเงิน
IBAB ION BEAM APPLICATIONS
14.52-3.71%-0.56แนะนำให้ขาย32.953K478477.56429.106M10.651.421451.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KBC KBC GROEP NV
71.78-4.70%-3.54ขาย670.401K48121383.7829.910B12.875.8537137.00การเงิน
KBCA KBC ANCORA ORD
40.14-4.84%-2.04ขาย73.207K2938528.983.143B6.246.76การเงิน
KIN KINEPOLIS GROUP
46.78-8.45%-4.32แนะนำให้ขาย153.388K7175490.641.258B-3.161215.00บริการผู้บริโภค
MDXH MDXHEALTH
0.86-6.13%-0.06แนะนำให้ขาย333.516K286156.73133.822M-0.23177.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
NYXH NYXOAH SA
17.20-4.87%-0.88แนะนำให้ขาย17.659K303734.80439.415M71.90เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ONWD ONWARD MEDICAL
10.90-2.15%-0.24ขาย3.087K33648.3055.00บริการเชิงพาณิชย์
OPTI CRESCENT
0.02-2.95%-0.00แนะนำให้ขาย2.083M47914.1839.047M-0.0077.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
REAL REALCO
14.701.38%0.20ขาย21308.709.345Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ROU ROULARTA
14.75-0.34%-0.05ขาย1.558K22980.50171.670M11.381.301182.00บริการผู้บริโภค
SANTA BANCO SANTANDER
2.81-8.78%-0.27แนะนำให้ขาย42.767K120196.6548.180B9.170.35191189.00การเงิน
TITC TITAN CEMENT
13.60-3.00%-0.42แนะนำให้ขาย3.515K47804.001.047B42.510.335363.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UMI UMICORE
42.61-3.62%-1.60แนะนำให้ขาย500.448K21324089.2810.251B24.331.8310859.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
โหลดเพิ่ม