ริบเปิ้ล XRPUSD

XRPUSD BITSTAMP
XRPUSD
ริบเปิ้ล BITSTAMP
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

XRPUSD ชาร์ต

ซื้อขาย XRPUSD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี

โปรไฟล์

โครงการ Ripple รวมเครือข่ายการโอนเงินและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โครงการนี้ใช้ระบบที่อนุญาตให้มีการดำเนินการทางการเงินทุกประเภท และสามารถดูได้ว่าเป็นสำนักงานแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ใช้กระบวนการฉันทามติ เครือข่ายและเกตเวย์ที่เชื่อถือได้ช่วยให้ระบบสามารถจัดการการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เกือบทุกชนิดและขจัดความจำเป็นในการแปลง