UNRPP

XRP - Correction อาจจะจบแล้ว

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XRPUSD   ริบเปิ้ล
ตอนนี้เหมือน XRP จะ correct ในทรง 3 เหลี่ยม
หากราคาไม่หลุด 0.54 คิดว่า XRP พร้อมจะไปทดสอบ high เดิมบริเวณ 3.4 usd

ใน timeframe ย่อย
หากราคาไม่หลุด 0.70 คิดว่าจะขึ้นในเร็วๆนี้

ถ้าหากราคาหลุด 0.54 ลงมา คาดว่าแนวซื้อต่อไปอยู่บริเวณ​ 0.3x

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ