BITSTAMP:XRPUSD   ริบเปิ้ล
ตาม log scale
จะมี Target price ประมาณ 30$
ตอนนี้น่าจะกำลังทำ 3 of 3 ถ้ามีข่าวดีเรื่องคดีเร็วๆ นี้น่าจะวิ่งไปตาม style ของ 3 of 3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ