UNRPP

XRP - ทำท่าจะยืนเหนือแนวรับได้

เพิ่มขึ้น
BINANCE:XRPUSD   ริบเปิ้ล
ตอนนี้ XRP ทำท่าจะยืนที่เส้น 50% fibo + VWAP จากยอด all time high ได้

กราฟสัปดาห์ที่ปิดแท่งเทียนทำสัญญาณซื้อเหนือแนวรับ
เป็นสัญญาณที่ดีว่า XRP จะกลับไปทดสอบ high เดิม

ตอนนี้ถ้า xrp หลุด 0.47 ลงไปได้ คงจะต้องไปรอแถว 0.2-0.3

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ