PKKLL

วิเคราะห์​XRPUSD(ส่วนตัว)​

BITFINEX:XRPUSD   ริบเปิ้ล
เป้าหมาย, 1.7,,🤔
ดูจากแนวโน้มของกราฟมีโอกาสขึ้นไปทดสอบHเดิม
และมีโอกาสลงไปทดสอบLเดิมเช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ