รอบของมันกำลังจะเกิดขึ้นในทุกๆ 4 ปี ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 2 นับจากที่มี XRP เข้าสู่ตลาด
การกลังสู่จุดที่ควรจะเป็นได้เริ่มต้นแล้ว หากคุณหาข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ คุณจะไม่สามารถคิดเดาได้ว่ามันจะขึ้นไปได้อย่างไร
แต่หากคุณมองด้วยเทคนิคแล้ว มันสามารถขึ้นไปได้ที่เป้าหมาย 10X จากจุดนี้

Its cycle is going to happen every 4 years, this will be the second time since XRP has entered the market.
Getting to where it should be has just begun. If you look for news from the newspaper You won't be able to guess how it will go up.
But if you look at it technically It can go up to the target 10X from now on.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ