บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

74
หุ้น
271.236B
เงินทุนของตลาด
29.685M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.91%
เปลี่ยนแปลง
+12.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
+82.02%
ประสิทธิภาพ ปี
+75.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม