บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
721.600M
เงินทุนของตลาด
72.507K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.70%
เปลี่ยนแปลง
+17.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
−34.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−35.14%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PTCPREMIER TANK CORPORATION PCL
1.79 THB+1.70%72.507K0.12721.6M THB9.510.19 THB−13.15%4.66%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PTC.RPREMIER TANK CORPORATION PCL NON-VOTING
DR
1.79 THB+1.70%72.5K0.12บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม