ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตามราคาตลาด — ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

มูลค่าตามราคาตลาดแสดงมูลค่าของบริษัทโดยการคูณราคาหุ้นด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ คุณสามารถดูบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุดได้ที่นี่ หุ้นขนาดใหญ่มักเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
144.875M EUR22.00 EUR1.85%0.40 EUR
มีแรงซื้อ
1052.31K EUR−1.69 EUR1.359Kบริการผู้บริโภค
1BSL01AEBIOTIKA
15.351M EUR22.80 EUR1.79%0.40 EUR
ปานกลาง
16365 EURเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ