บริษัทสโลวาเกีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทสโลวาเกีย ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
1SLP401EALLIANZ-SLOV. POIST.
120.166 M EUR292.00 EUR0.00%41.00438 M EUR0.00%การเงิน
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
−497 K EUR19.80 EUR+1.54%5001.68132.803 M EUR−0.07 EUR+98.91%0.00%บริการผู้บริโภค
1SKF401EZENTIVA 2
30.00 EUR0.00%20.61เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1GVR001EGEVORKYAN, A.S.
10.60 EUR0.00%2002.33165.593 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
1BSL01AEBIOTIKA
20.20 EUR+1.00%201.5615.351 M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1PRV001EPRVA STRATEGICKA
3.12 EUR0.00%301.56อื่นๆ