หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายผิดปกติ — ตลาดหุ้นสโลวาเกีย

ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายถึงสิ่งที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นกับหุ้น การสังเกตการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นประโยชน์ เนื่องจากสามารถเตือนการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ โปรดให้ความสนใจกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณและอย่าได้พลาดโอกาส

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %
ผันผวน
คะแนนทางเทคนิค
ปริมาณ
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
25.00EUR−3.85%−1.00EUR
มีแรงขาย
1303.25K167.68MEUR−6.82EUR1.193Kบริการผู้บริโภค