บริการผู้บริโภค (ภาค)

1
หุ้น
174.387M
เงินทุนของตลาด
254
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+4.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.74%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
26.00 EUR0.00%254174.387M EUR286.030.09 EUR0.00%บริการผู้บริโภค