ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทสโลวาเกีย with the most cash on hand

ปริมาณเงินสดรวมที่ธุรกิจสามารถใช้จ่ายได้อาจถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ บริษัทสโลวาเกีย ที่มีเงินสดในมือมากที่สุดจะถูกรวบรวมไว้ด้านล่างพร้อมสถิติที่สำคัญทั้งหมด
สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
ไตรมาสบัญชี
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1SLP401EALLIANZ-SLOV. POIST.
282.00 EUR+3.68%41.18423M EUR0.00%การเงิน
1BSL01AEBIOTIKA
23.00 EUR0.00%121.8217.045M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1SKF401EZENTIVA 2
30.00 EUR0.00%164.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1PRV001EPRVA STRATEGICKA
3.00 EUR−3.85%200.62อื่นๆ
1GEC01AEGEOCOMPLEX
10.00 EUR0.00%60.03บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1TMR001ETATRY MOUNT. RESORTS
23.00 EUR0.00%300.24154.266M EUR0.00%บริการผู้บริโภค