อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
69.298M0.60%12.473Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
85.629M0.80-1.10%76.479Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12.232B3.831.28%1.115Mในทางอุตสาหกรรม2
299.567M1.651.65%129.957Kวัสดุพื้นฐาน3
2.292B3.58-0.59%135.331Kในทางอุตสาหกรรม5
10.783B3.290.77%229.000Kในทางอุตสาหกรรม1
8.169B4.10-0.00%278.519Kในทางอุตสาหกรรม2
52.198M-3.32%504.323Kวัสดุพื้นฐาน3
159.047M1.77-3.59%209.674Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.110B2.970.40%19.131Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
31.609M2.452.09%458.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12.782B3.690.89%27.683Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
53.394M0.94-8.75%20.935Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
548.191M0.800.78%64.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
156.159B4.41-0.94%976.039Kไฟแนนซ์4
1.436B2.77-1.79%70.362Kในทางอุตสาหกรรม11
9.839M0.00%5.000Kในทางอุตสาหกรรม1
10.852B3.89-0.56%1.641Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
629.976M8.500.22%383.068Kพลังงาน3
254.903M4.021.87%114.895Kในทางอุตสาหกรรม6
89.939B4.190.54%3.316Mไฟแนนซ์29
722.281M3.980.90%58.333Kวัสดุพื้นฐาน4
311.254M3.642.36%447.580Kเทคโนโลยี8
361.521M4.28-17.58%362.058Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2.020B0.961.09%70.718Kเทคโนโลยี9
3.510B2.950.40%382.755Kในทางอุตสาหกรรม42
983.846M3.06-1.25%15.981Kวัสดุพื้นฐาน8
377.234M6.010.41%22.787Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
456.984M4.420.34%4.003Kไฟแนนซ์3
3.382B4.061.00%2.749Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1.196B5.61-0.00%58.637Kไฟแนนซ์2
1.132B2.15-0.13%13.341Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
22.861B1.851.10%3.422Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
4.176B5.830.00%1.739Mไฟแนนซ์1
44.694M7.48%49.209Kในทางอุตสาหกรรม2
974.916M3.09-1.22%354.028Kในทางอุตสาหกรรม14
4.962B4.580.44%122.735Kเทคโนโลยี6
649.829M4.50-0.70%586.013Kในทางอุตสาหกรรม2
6.580B-0.13%17.783Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.075B5.20-0.56%28.144Kในทางอุตสาหกรรม11
9.329B3.530.11%783.465Kไฟแนนซ์2
682.504M0.830.36%263.730Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
44.167B2.76-0.70%904.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
14.836B3.14-0.28%308.282Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
91.281M1.758.93%2.972Kวัสดุพื้นฐาน3
197.593M0.411.23%832.867Kวัสดุพื้นฐาน3
143.322M0.00%500ในทางอุตสาหกรรม1
23.023B0.840.23%198.719Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
146.410M1.82-3.01%16.956Kในทางอุตสาหกรรม2
887.663M6.57-0.00%100.000Kไฟแนนซ์1
203.941M1.390.01%161.021Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
137.381M0.00%20.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14.390B2.39-0.19%32.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
58.233M5.990.00%6.500Kเทคโนโลยี1
538.117M2.70-0.46%1.439Mเทคโนโลยี11
116.484B2.320.49%105.273Kในทางอุตสาหกรรม5
3.075B3.810.37%1.265Mในทางอุตสาหกรรม26
103.883B5.500.15%2.636Mบริการโทรคมนาคม4
36.850M3.26-3.17%939.609Kเทคโนโลยี2
1.269B3.560.26%35.533Kไฟแนนซ์3
201.697M5.881.08%13.816Kไฟแนนซ์2
1.145B0.00%18.200Kไฟแนนซ์1
716.952M3.010.59%2.793Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
11.090B2.560.34%12.200Kไฟแนนซ์1
264.751M3.131.18%216.454Kในทางอุตสาหกรรม6
4.827B1.860.74%43.167Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
434.200M2.391.00%3.400Kไฟแนนซ์1
3.968B1.80-1.35%1.601Mสาธารณูปโภค1
232.979M7.300.00%449.800Kไฟแนนซ์1
54.936M3.750.00%48.300Kสาธารณูปโภค1
320.976M1.131.67%222.782Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
122.782M1.84-2.39%18.695Kเทคโนโลยี2
17.417M33.33%400พลังงาน1
156.902M-2.08%29.032Mพลังงาน3
1.500B3.06-1.38%236.942Kพลังงาน7
983.025M1.29-1.49%156.375Kพลังงาน16
149.900M6.771.37%201.499Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
187.069M5.480.30%28.335Kวัสดุพื้นฐาน2
163.843M20.23-3.89%412.100Kวัสดุพื้นฐาน1
6.707B4.120.60%443.342Kในทางอุตสาหกรรม3
9.754M1.85%5.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
271.160M5.41-1.62%53.992Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.648B1.17-0.45%31.821Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
118.213M6.15-4.64%14.768Kเทคโนโลยี2
11.199M12.50%4.850Mวัสดุพื้นฐาน1
84.455B3.030.00%617.193Kไฟแนนซ์55
407.360M6.72-0.80%83.359Kไฟแนนซ์4
41.609M2.21-0.52%6.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
169.462M4.64-1.75%200ไฟแนนซ์1
2.830B5.510.00%1.723Mไฟแนนซ์1
1.688B3.320.27%102.884Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
280.644M19.930.98%129.090Kเทคโนโลยี8
1.316B2.70-0.12%190.055Kเทคโนโลยี9
7.965B3.05-0.85%5.432Mในทางอุตสาหกรรม8
1.243B3.83-1.06%62.900Kเทคโนโลยี1
5.234B3.42-0.04%155.858Kไฟแนนซ์7
1.039B2.611.69%17.493Kวัสดุพื้นฐาน3
1.322B4.95-0.14%315.951Kวัสดุพื้นฐาน15
63.315M9.19-19.23%85.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1.536B3.76-0.88%2.895Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
33.297M4.850.00%15.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.380B4.870.01%275.059Kสาธารณูปโภค3
2.298B9.44-0.01%269.956Kบริการโทรคมนาคม2
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ