ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน11.717BSGD0.00%0.00%4.7Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร31.438BSGD4.49%−0.63%5.091Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.977BSGD1.90%−1.21%1.949Mระบบขนส่ง8
สายการบิน17.716BSGD1.68%0.17%3.321Mระบบขนส่ง1
อะลูมินั่ม12.092MSGD16.67%33.9Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า33.258MSGD−1.01%200สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า59.493MSGD3.82%2.22%592.03Kการค้าปลีก2
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM541.075MSGD2.76%−1.36%211.187Kการผลิตของผู้ผลิต2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์25.388BSGD2.38%−0.98%10.643Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์444.485MSGD2.71%1.08%4.792Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ไบโอเทคโนโลยี11.347MSGD0.00%3.592Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
วัสดุก่อสร้าง177.44MSGD6.37%1.38%19.826Kการผลิตของผู้ผลิต3
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม202.312MSGD8.93%−1.75%618.9Kบริการผู้บริโภค1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์543.426MSGD3.17%1.71%47.256Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมีพิเศษเฉพาะ2.614BSGD5.29%−1.82%2.833Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ถ่านหิน2.551BSGD5.57%0.77%1.789Mแร่พลังงาน3
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์77.625MSGD0.83%0.00%242.282Kบริการเชิงพาณิชย์2
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์708.93MSGD0.00%−1.20%697.148Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์5.442BSGD4.01%0.48%753.6Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง884.438MSGD4.25%−0.64%58.805Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ153.492MSGD5.14%1.68%16.315Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ห้างสรรพสินค้า824.689MSGD3.16%0.31%1.201Mการค้าปลีก4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า7.272BSGD1.71%−0.44%6.023Mสาธารณูปโภค4
เครื่องใช้ไฟฟ้า544.714MSGD4.70%1.33%52.602Kการผลิตของผู้ผลิต5
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์34.398MSGD−0.32%59.611Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์180.964MSGD6.74%0.36%201.008Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.007BSGD3.56%−0.31%1.3Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์340.137MSGD5.88%0.17%100.356Kบริการการกระจายสินค้า8
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์321.364MSGD4.74%6.73%16.77Kการค้าปลีก3
วิศวกรรมและก่อสร้าง15.761BSGD4.22%−4.22%10.221Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม34
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.53BSGD6.65%0.33%454.768Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.084BSGD3.65%0.56%26.455Kการเงิน9
กลุ่มบริษัททางการเงิน3.7BSGD3.51%0.97%3.894Mการเงิน10
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร49.126MSGD1.05%−10.59%122.77Kบริการการกระจายสินค้า2
ค้าปลีกอาหาร8.383BSGD2.71%−0.50%659.141Kการค้าปลีก3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์6.668BSGD0.66%−1.82%1.615Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม2.325BSGD3.24%0.58%6.35Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.568BSGD4.09%1.14%268.043Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า61.897MSGD−6.52%621.807Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.063BSGD6.33%−0.07%7.136Mสาธารณูปโภค5
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย102.032MSGD0.81%3.79%183.363Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
สร้างบ้าน324.322MSGD5.76%0.14%44.281Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล21.492BSGD1.12%−0.36%837.22Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ12.906BSGD0.45%2.53%64.946Kบริการผู้บริโภค19
การดูแลครัวเรือน/บุคคล1.267BSGD0.33%0.35%497.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.21BSGD2.51%−0.34%265.782Kการผลิตของผู้ผลิต16
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.589BSGD0.04%−1.81%19.262Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.423BSGD2.83%−0.23%640.549Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
บริการน้ำมันครบวงจร464.286MSGD1.40%−0.97%7.473Mแร่พลังงาน3
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต5.924MSGD0.00%840.7Kการค้าปลีก1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์15.103BSGD2.78%0.46%1.165Mการเงิน3
ผู้จัดการด้านการลงทุน370.393MSGD1.70%0.62%5.489Kการเงิน2
กองทรัสต์/กองทุนรวม4.979BSGD8.93%−3.88%4.614Mอื่นๆ55
ธนาคารรายใหญ่91.295BSGD4.05%1.19%4.132Mการเงิน2
โทรคมนาคมรายใหญ่87.31BSGD3.79%−0.38%10.627Mการสื่อสาร3
การขนส่งทางทะเล1.503BSGD13.61%1.77%4.51Mระบบขนส่ง11
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์2.389BSGD1.69%0.03%935.993Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
บริการทางการแพทย์/พยาบาล1.184BSGD4.32%0.35%47.724Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ10
การผลิตโลหะ524.754MSGD2.60%−0.16%321.061Kการผลิตของผู้ผลิต9
อื่นๆ864.864MSGD0.91%−0.50%2.01Mอื่นๆ3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด3.372BSGD2.55%−2.63%6.105Mบริการเชิงพาณิชย์23
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.452BSGD8.75%−1.22%443.548Kการผลิตของผู้ผลิต3
ยานพาหนะใช้มอเตอร์34.939BSGD1.34%−0.44%325.289Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ภาพยนต์/บันเทิง12.623BSGD1.92%−0.09%33.106Mบริการผู้บริโภค7
ชุดประกันภัยรวม9.39BSGD3.44%−0.14%8.541Kการเงิน2
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา8.37MSGD0.00%1.64%2.1Kการผลิตของผู้ผลิต1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ118.792MSGD−3.60%559.454Kแร่พลังงาน2
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน174.797MSGD3.14%0.23%14.527Kแร่พลังงาน3
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน202.875MSGD1.03%0.85%52.732Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.252BSGD2.97%−0.23%22.702Kบริการผู้บริโภค6
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.16BSGD2.71%−0.60%97.824Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
การขนส่งอื่นๆ9.786BSGD1.37%−0.26%2.957Mระบบขนส่ง6
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป1.621BSGD0.92%−0.05%128.856Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการด้านบุคลากร852.656MSGD0.00%0.59%1.267Mบริการเชิงพาณิชย์1
ยารายใหญ่6.249BSGD5.13%0.70%280.986Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
โลหะมีค่า253.249MSGD0.32%26.92%1.141Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร5.604MSGD50.00%1.6Kบริการผู้บริโภค1
เยื่อกระดาษและกระดาษ199.838MSGD0.00%105Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์50.402BSGD3.31%−0.35%2.01Mการเงิน45
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์131.79BSGD5.17%0.69%13.483Mการเงิน45
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ92.402MSGD2.75%3.66%89.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ธนาคารในภูมิภาค109.928BSGD4.16%1.31%4.357Mการเงิน3
ร้านอาหาร994.481MSGD3.53%0.71%42.255Kบริการผู้บริโภค11
เซมิคอนดักเตอร์1.069BSGD3.37%−0.30%4.065Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ22.231BSGD3.77%0.28%339.422Kการค้าปลีก12
โทรคมนาคมพิเศษ1.951BSGD5.70%−0.89%968.558Kการสื่อสาร2
เหล็ก1.024BSGD5.32%−1.43%85.83Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
อุปกรณ์โทรคมนาคม146.977MSGD2.38%2.41%27.551Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
การบรรทุก19.274MSGD−0.67%87.492Kระบบขนส่ง2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม10.252BSGD2.21%−1.76%124.138Mการผลิตของผู้ผลิต7
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง3.467BSGD3.27%−0.80%292.135Kบริการการกระจายสินค้า28