อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
64.263M-3.64%13.500Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ1
89.535M0.362.81%280.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
13.229B3.540.05%1.369Mในทางอุตสาหกรรม2
269.500M1.788.69%15.608Kวัสดุพื้นฐาน3
2.260B3.63-0.11%611.591Kในทางอุตสาหกรรม5
10.951B3.25-0.43%217.400Kในทางอุตสาหกรรม1
8.993B3.930.03%332.747Kในทางอุตสาหกรรม3
56.318M1.05%352.531Kวัสดุพื้นฐาน2
124.040M2.27-1.34%96.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1.133B2.910.72%47.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
29.430M2.639.64%5.836Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
13.277B3.560.22%98.861Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
791.609M5.14-0.96%3.457Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
640.446M1.152.42%398.570Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
162.044B4.29-0.44%856.574Kไฟแนนซ์5
1.852B2.411.33%133.903Kในทางอุตสาหกรรม12
9.136M0.00%10.000Kในทางอุตสาหกรรม1
11.394B3.70-0.53%2.771Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
605.865M8.83-0.46%52.124Kพลังงาน4
164.024M2.14-4.94%96.884Kในทางอุตสาหกรรม4
90.142B4.04-0.20%1.779Mไฟแนนซ์29
237.333M1.50-0.16%187.483Kวัสดุพื้นฐาน5
418.999M3.120.78%346.990Kเทคโนโลยี8
347.238M3.96-19.08%43.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
466.147M3.360.89%36.498Kเทคโนโลยี7
3.594B2.850.19%885.533Kในทางอุตสาหกรรม39
951.972M3.05-2.52%22.946Kวัสดุพื้นฐาน7
632.582M1.441.69%301.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
252.614M3.631.06%55.642Kไฟแนนซ์2
3.625B4.910.05%2.794Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.217B5.540.51%18.279Kไฟแนนซ์3
1.102B2.210.55%52.562Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
22.733B1.860.55%3.350Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
42.656M4.060.00%18.000Kวัสดุพื้นฐาน1
3.698B6.500.00%4.378Mไฟแนนซ์1
48.149M2.23%62.298Kในทางอุตสาหกรรม2
835.550M4.83-0.38%96.501Kในทางอุตสาหกรรม11
5.025B4.520.37%481.095Kเทคโนโลยี6
653.307M4.470.58%67.286Kในทางอุตสาหกรรม2
6.786B-5.76%54.240Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.639B4.110.18%657.791Kในทางอุตสาหกรรม11
9.752B3.380.33%459.454Kไฟแนนซ์2
686.697M0.540.36%1.003Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
46.016B2.701.10%2.066Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
12.466B3.532.31%536.879Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
70.062M2.964.18%56.831Kวัสดุพื้นฐาน3
201.749M0.400.00%291.636Kวัสดุพื้นฐาน3
219.349M0.7117.42%149.742Kในทางอุตสาหกรรม2
21.741B0.880.93%915.061Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
3.955M0.00%25.000Kในทางอุตสาหกรรม1
220.173M3.368.20%210.969Kในทางอุตสาหกรรม4
980.404M5.95-2.70%335.000Kไฟแนนซ์1
174.139M1.630.43%24.572Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
18.999M-12.05%9.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
15.096B2.44-0.01%27.013Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
64.776M8.08-3.03%20.000Kเทคโนโลยี1
544.833M2.770.79%7.128Mเทคโนโลยี10
117.828B2.281.19%173.710Kในทางอุตสาหกรรม5
3.196B3.260.91%1.048Mในทางอุตสาหกรรม24
103.896B5.50-1.32%3.515Mบริการโทรคมนาคม4
45.152M2.660.15%1.747Mเทคโนโลยี2
1.002B3.850.82%17.000Kไฟแนนซ์1
228.399M5.19-0.17%68.777Kไฟแนนซ์3
1.197B0.00%100ไฟแนนซ์1
717.689M3.25-0.47%12.962Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.266B2.77-0.05%11.200Kไฟแนนซ์1
3.734B0.11-1.58%1.148Mในทางอุตสาหกรรม8
4.496B1.780.29%23.686Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
429.308M2.420.00%1.600Kไฟแนนซ์1
4.039B1.77-0.44%643.100Kสาธารณูปโภค1
236.092M7.140.00%81.000Kไฟแนนซ์1
56.081M3.670.00%12.000Kสาธารณูปโภค1
50.574M1.070.00%2.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
28.128M0.900.00%32.300Kวัสดุพื้นฐาน1
108.626M2.081.04%365.000Kเทคโนโลยี1
17.417M-25.00%100พลังงาน1
304.255M0.82%7.998Mพลังงาน3
1.387B3.252.80%972.727Kพลังงาน6
1.214B0.971.46%1.818Mพลังงาน17
135.605M8.780.76%30.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
271.044M6.21-1.66%69.464Kวัสดุพื้นฐาน3
163.843M20.23-1.14%70.000Kวัสดุพื้นฐาน1
6.389B4.320.15%1.356Mในทางอุตสาหกรรม3
9.044M4.08%20.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
262.704M5.586.95%131.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.333B1.240.59%9.309Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
86.333M8.424.21%10.000Kเทคโนโลยี1
8.710M14.29%2.065Mวัสดุพื้นฐาน1
86.060B2.950.58%918.516Kไฟแนนซ์57
456.234M6.00-0.59%212.120Kไฟแนนซ์5
51.586M1.797.69%70.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
172.488M4.560.00%17.100Kไฟแนนซ์1
2.854B5.470.76%263.200Kไฟแนนซ์1
1.703B3.121.87%679.723Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
218.871M24.79-2.68%108.945Kเทคโนโลยี5
1.646B1.992.73%2.493Mเทคโนโลยี8
6.886B3.515.64%34.276Mในทางอุตสาหกรรม7
1.137B4.191.16%678.400Kเทคโนโลยี1
5.165B3.46-0.19%387.887Kไฟแนนซ์7
507.754M5.291.92%58.400Kวัสดุพื้นฐาน1
926.498M2.64-0.40%18.583Kวัสดุพื้นฐาน3
381.442M1.420.68%610.975Kวัสดุพื้นฐาน12
49.291M11.811.24%24.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.444B3.69-3.44%16.073Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
35.560M4.550.92%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.540B4.600.55%1.562Mสาธารณูปโภค3
2.582B7.23-0.02%563.272Kบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ