อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงคโปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่217.48 B SGD5.68%−0.03%3.054 Mการเงิน4
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์105.599 B SGD6.28%−0.02%7.803 Mการเงิน43
โทรคมนาคมรายใหญ่84.572 B SGD6.11%0.00%14.579 Mการสื่อสาร3
การขนส่งอื่นๆ44.336 B SGD0.67%+0.31%2.768 Mระบบขนส่ง7
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์38.408 B SGD4.08%−0.33%1.735 Mการเงิน43
ค้าปลีกอาหาร38.298 B SGD0.63%+0.39%438.226 Kการค้าปลีก4
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์35.095 B SGD0.10%−1.75%145.799 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า28.598 B SGD0.88%−1.37%1.199 Mสาธารณูปโภค6
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร28.043 B SGD4.96%−0.07%5.621 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
ยานพาหนะใช้มอเตอร์23.789 B SGD2.78%−0.23%401.995 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
บริการน้ำมันแบบครบวงจร23.053 B SGD0.00%−0.54%90.9 Kแร่พลังงาน4
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย22.581 B SGD−0.66%6.4 Kการสื่อสาร1
สายการบิน20.031 B SGD7.13%0.00%3.505 Mระบบขนส่ง1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์19.512 B SGD3.29%−0.24%15.4 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล19.337 B SGD1.51%+0.50%138.058 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม15.032 B SGD6.00%−1.47%220 Kการผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม14.675 B SGD1.82%+1.05%40.032 Mการผลิตของผู้ผลิต8
วิศวกรรมและก่อสร้าง14.596 B SGD4.78%+0.12%2.114 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33
ชุดประกันภัยรวม12.889 B SGD2.86%−0.07%23.91 Kการเงิน2
ยานอวกาศและการป้องกัน12.777 B SGD3.91%+1.22%3.942 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ธนาคารในภูมิภาค12.692 B SGD0.44%−1.65%19.559 Kการเงิน2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ12.578 B SGD2.20%−0.55%68.04 Kบริการผู้บริโภค18
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์11.484 B SGD3.90%0.00%1.373 Mการเงิน2
ภาพยนต์/บันเทิง11.46 B SGD3.75%+0.60%27.71 Mบริการผู้บริโภค7
เคมีพิเศษเฉพาะ10.817 B SGD0.17%−1.07%223.839 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
ยารายใหญ่8.118 B SGD6.26%−0.16%20.404 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์4.566 B SGD7.13%+1.66%1.294 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์4.117 B SGD5.35%+0.86%494.4 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
กองทรัสต์/กองทุนรวม3.114 B SGD12.99%+0.90%2.113 Mอื่นๆ60
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.834 B SGD4.63%−0.29%136.805 Kบริการการกระจายสินค้า24
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์2.747 B SGD0.09%−1.38%3.427 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ2.745 B SGD8.08%+0.14%10.369 Mสาธารณูปโภค4
การผลิตเบ็ดเตล็ด2.683 B SGD3.62%+1.10%439.079 Kการผลิตของผู้ผลิต5
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด2.426 B SGD1.81%+1.64%2.151 Mบริการเชิงพาณิชย์24
โทรคมนาคมพิเศษ2.191 B SGD5.31%+0.81%1.147 Mการสื่อสาร2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป2.179 B SGD0.79%−0.09%217.388 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม1.998 B SGD4.17%+2.19%12.543 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม1.773 B SGD5.21%−0.17%194.632 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.625 B SGD1.18%+0.92%6.787 Mระบบขนส่ง7
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.425 B SGD4.15%−0.61%108.07 Kการค้าปลีก12
การขนส่งทางทะเล1.367 B SGD8.15%−0.58%2.963 Mระบบขนส่ง13
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.304 B SGD6.91%+0.10%307.474 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.303 B SGD3.66%+1.57%185.538 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล1.295 B SGD0.56%−0.34%485.741 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ1.21 B SGD3.24%+0.68%23.551 Kบริการผู้บริโภค8
ผู้จัดการด้านการลงทุน1.194 B SGD6.37%−1.54%2.351 Mการเงิน2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.136 B SGD3.73%−0.46%1.215 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี6
เซมิคอนดักเตอร์1.086 B SGD4.02%+2.97%6.103 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.041 B SGD1.39%+3.76%68.223 Kการผลิตของผู้ผลิต13
เหล็ก1.028 B SGD4.82%−1.32%15.444 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
ร้านอาหาร992.698 M SGD5.08%+0.54%131.751 Kบริการผู้บริโภค12
กลุ่มบริษัททางการเงิน947.131 M SGD13.08%+0.16%28.114 Kการเงิน4
บริการทางการแพทย์/พยาบาล932.385 M SGD4.80%+0.05%26.422 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
ห้างสรรพสินค้า892.658 M SGD2.05%+0.07%265.581 Kการค้าปลีก4
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง832.466 M SGD21.30%−0.28%1.048 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์773.92 M SGD7.86%−1.84%543.108 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ713.014 M SGD5.31%+1.01%74.49 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
การผลิตโลหะ710.149 M SGD2.90%−0.95%411.846 Kการผลิตของผู้ผลิต8
บริการด้านบุคลากร702.187 M SGD5.67%0.00%783.2 Kบริการเชิงพาณิชย์2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง662.067 M SGD10.09%+1.20%28.702 Kการเงิน7
เครื่องใช้ไฟฟ้า495.58 M SGD5.02%−0.22%39.345 Kการผลิตของผู้ผลิต5
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM490.181 M SGD3.03%+5.40%148.585 Kการผลิตของผู้ผลิต2
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า473.653 M SGD2.15%−1.44%56.497 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์463.297 M SGD5.65%+0.51%173.156 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ถ่านหิน454.152 M SGD5.23%−3.08%7.075 Mแร่พลังงาน1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์372.813 M SGD3.32%0.00%21.35 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์287.169 M SGD2.65%+0.88%26.594 Kบริการการกระจายสินค้า8
การผลิตน้ำมันและก๊าซ264.438 M SGD−4.13%9.062 Mแร่พลังงาน2
วัสดุก่อสร้าง237.32 M SGD5.24%−0.51%140.687 Kการผลิตของผู้ผลิต3
สร้างบ้าน228.967 M SGD2.47%−0.82%99.862 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน214.263 M SGD4.02%−0.54%13 Kบริการเชิงพาณิชย์1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน210.925 M SGD2.53%−0.01%15.068 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ202.196 M SGD4.79%−0.59%38.157 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เยื่อกระดาษและกระดาษ172.588 M SGD+1.59%500อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
อุปกรณ์โทรคมนาคม168.23 M SGD2.56%−2.33%2.919 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
การออกอากาศกระจายเสียง155.266 M SGD+1.14%41.3 Kบริการผู้บริโภค1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน155.075 M SGD4.05%−2.14%422.714 Kแร่พลังงาน3
อื่นๆ153.698 M SGD5.43%+2.86%61.255 Kอื่นๆ2
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม148.121 M SGD13.12%0.00%186.1 Kบริการผู้บริโภค1
โลหะมีค่า129.728 M SGD1.26%−1.57%304.03 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์108.303 M SGD1.09%0.00%1.231 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย103.298 M SGD+1.04%14.413 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ99.209 M SGD1.63%+1.88%267.183 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์92.975 M SGD0.00%2.465 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
การบรรทุก69.423 M SGD2.26%−1.04%383.263 Kระบบขนส่ง2
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์50.783 M SGD0.00%−15.52%2 Kการค้าปลีก1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า46.862 M SGD3.39%+7.01%59.893 Kการค้าปลีก2
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์43.582 M SGD0.00%−2.94%47.107 Kบริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร41.296 M SGD0.63%+0.63%2.819 Kบริการการกระจายสินค้า2
เสื้อผ้า/รองเท้า23.755 M SGD−1.43%400สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อะลูมินั่ม15.115 M SGD1.65%0.00%5.326 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต13.667 M SGD+44.00%30.2 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ไบโอเทคโนโลยี8.937 M SGD+9.09%1 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
อุปกรณ์สำนักงาน/การจัดหา6.48 M SGD+2.08%141.3 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์4.895 M SGD−2.56%2.8 Kบริการการกระจายสินค้า2
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า3.46 M SGD+28.21%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร3.269 M SGD−25.00%10.8 Kบริการผู้บริโภค1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต2.962 M SGD0.00%90 Kการค้าปลีก1
บริการประมวลผลข้อมูล1.895 M SGD0.00%17 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1