ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
53.516M-3.77%227.300Kบริการเชิงพาณิชย์1
10.907B0.00-2.57%8.868Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
30.909B4.58-0.91%4.697Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1.850B2.37-0.10%739.840Kระบบขนส่ง8
17.701B0.21%1.684Mระบบขนส่ง2
33.516M0.456.70%629แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
33.088M0.00%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
29.683M-8.00%99.000Kการค้าปลีก1
566.248M2.64-0.26%58.991Kการผลิตของผู้ผลิต3
22.271B2.16-0.56%10.162Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
474.030M2.54-0.41%102.223Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
6.902M-7.69%153.500Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
177.845M6.35-1.32%38.950Kการผลิตของผู้ผลิต3
189.667M9.522.86%1.870Mบริการผู้บริโภค1
9.712B2.480.00%13.851Mบริการผู้บริโภค1
503.330M3.422.89%103.058Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2.474B5.59-0.54%3.590Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2.768B6.160.26%13.092Mแร่พลังงาน3
50.794M1.265.59%182.514Kบริการเชิงพาณิชย์2
688.682M5.60-0.17%90.764Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
4.921B4.440.53%572.000Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
762.325M3.92-0.95%109.715Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
178.602M4.592.34%11.446Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
165.810M-1.51%6.008Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
15.878M0.00%16.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
752.640M3.46-1.72%889.314Kการค้าปลีก3
6.347B1.960.19%5.139Mสาธารณูปโภค4
542.597M4.94-0.99%34.702Kการผลิตของผู้ผลิต4
36.355M-2.26%83.640Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
329.337M5.620.07%89.811Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
939.136M3.84-1.22%1.988Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
347.805M5.95-3.29%42.291Kบริการการกระจายสินค้า8
316.114M4.82-1.66%13.964Kการค้าปลีก3
16.789B4.541.14%3.245Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม43
1.514B6.721.74%371.968Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
1.005B11.65-1.27%58.462Kการเงิน9
3.632B2.890.18%5.570Mการเงิน8
285.522M2.210.55%9.200Kบริการเชิงพาณิชย์1
50.424M1.02-5.84%19.685Kบริการการกระจายสินค้า2
7.026B3.400.70%2.085Mการค้าปลีก2
5.689B0.84-2.00%964.159Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
2.262B3.32-2.47%283.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
1.359B4.72-1.96%207.325Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
64.305M3.94%631.874Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
2.899B6.71-0.92%2.420Mสาธารณูปโภค5
65.015M1.28-2.13%13.661Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
324.774M4.983.32%31.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
20.704B1.25-0.19%1.449Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
12.247B0.47-0.36%55.244Kบริการผู้บริโภค20
199.230M2.080.00%5.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
1.067B3.79-1.77%350.510Kการผลิตของผู้ผลิต14
1.326B13.48-1.38%12.356Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1.212B3.11-0.07%145.420Kบริการทางด้านเทคโนโลยี7
338.603M1.92-1.92%7.328Mแร่พลังงาน1
6.665M-7.41%604.100Kการค้าปลีก1
9.871M1.96%5.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
11.302B3.72-0.38%1.924Mการเงิน2
72.636M0.00%170.000Kการเงิน1
5.104B9.255.04%6.005Mอื่นๆ58
8.870B3.47-0.21%2.500Kการเงิน1
86.265B4.20-0.36%1.792Mการเงิน1
86.670B3.770.76%14.306Mการสื่อสาร3
1.171B10.98-0.75%4.254Mระบบขนส่ง11
1.946B2.08-2.89%5.791Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
1.436B3.974.49%708.078Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
505.821M1.794.44%308.394Kการผลิตของผู้ผลิต9
810.955M1.923.86%1.632Mอื่นๆ6
2.460B2.16-0.30%717.073Kบริการเชิงพาณิชย์21
2.644B8.81-2.29%209.542Kการผลิตของผู้ผลิต6
32.211B-9.56%477.560Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1.061B0.91-1.05%386.861Kบริการผู้บริโภค7
47.480M-8.39%4.966Mการผลิตของผู้ผลิต2
150.083M0.07%227.695Kแร่พลังงาน3
173.314M3.16-1.65%6.108Kแร่พลังงาน3
161.935M1.29-1.16%19.622Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
855.483M3.35-0.16%56.394Kบริการผู้บริโภค6
1.300B2.74-1.39%187.054Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
7.058B1.89-0.91%10.095Mระบบขนส่ง5
1.229B1.22-1.94%179.747Kบริการทางด้านเทคโนโลยี3
772.439M0.00-0.71%45.558Kบริการเชิงพาณิชย์2
5.232B5.33-0.93%59.467Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
181.563M0.4540.70%1.268Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
396.284M3.86-3.28%3.000Kการเงิน1
6.538M-28.57%200บริการผู้บริโภค1
167.137M0.000.00%47.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
51.631B3.440.15%844.926Kการเงิน45
120.640B5.41-1.04%8.040Mการเงิน43
52.621M1.753.64%15.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
99.415B4.610.02%2.120Mการเงิน4
896.421M3.30-0.49%17.075Kบริการผู้บริโภค9
1.056B3.420.00%2.477Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
37.266B3.79-0.18%286.407Kการค้าปลีก11
1.952B5.70-0.87%836.109Kการสื่อสาร2
916.077M3.55-1.58%50.371Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
162.277M2.642.20%181.021Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
4.177M0.00%55.000Kระบบขนส่ง1
8.831B2.594.29%194.929Mการผลิตของผู้ผลิต6
374.119M0.00%407.400Kสาธารณูปโภค1
3.181B3.451.25%161.862Kบริการการกระจายสินค้า27
โหลดเพิ่ม