อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
63.050M5.77%80.800Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ1
90.324M0.350.33%1.565Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
13.035B3.591.69%7.295Mในทางอุตสาหกรรม2
292.377M1.67-1.66%67.274Kวัสดุพื้นฐาน3
2.270B3.620.32%1.851Mในทางอุตสาหกรรม5
10.951B3.25-0.32%1.001Mในทางอุตสาหกรรม1
8.951B3.950.06%1.169Mในทางอุตสาหกรรม4
59.581M-7.92%67.831Kวัสดุพื้นฐาน3
155.027M1.812.35%193.511Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.130B2.920.42%131.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
12.380M22.92%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13.213B3.570.05%134.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
791.622M5.140.20%10.270Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
661.720M1.12-1.80%1.031Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
161.833B4.29-0.30%2.118Mไฟแนนซ์5
1.749B2.55-0.21%518.355Kในทางอุตสาหกรรม11
9.136M0.00%10.000Kในทางอุตสาหกรรม1
11.274B3.740.00%12.305Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
617.474M8.67-1.43%668.605Kพลังงาน4
164.254M2.13-5.18%123.534Kในทางอุตสาหกรรม4
89.450B4.050.50%8.091Mไฟแนนซ์29
242.110M1.47-1.50%2.411Mวัสดุพื้นฐาน5
398.096M3.28-0.27%1.681Mเทคโนโลยี8
347.238M3.960.26%47.351Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
466.658M3.350.46%95.410Kเทคโนโลยี7
3.592B2.850.28%658.518Kในทางอุตสาหกรรม40
958.278M3.03-2.42%44.714Kวัสดุพื้นฐาน7
617.060M1.482.36%268.658Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
249.947M3.67-0.74%80.199Kไฟแนนซ์2
3.772B4.72-3.03%11.538Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.216B5.540.51%85.597Kไฟแนนซ์3
1.088B2.241.39%60.920Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
22.356B1.891.69%5.456Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
42.656M4.060.00%18.000Kวัสดุพื้นฐาน1
3.698B6.50-0.86%29.875Mไฟแนนซ์1
46.075M2.25%53.407Kในทางอุตสาหกรรม2
850.688M4.750.07%85.859Kในทางอุตสาหกรรม11
4.965B4.570.48%1.778Mเทคโนโลยี6
665.892M4.39-1.13%364.973Kในทางอุตสาหกรรม2
7.209B-5.71%113.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
2.623B4.130.36%1.165Mในทางอุตสาหกรรม11
9.763B3.38-0.22%2.044Mไฟแนนซ์2
689.347M0.54-3.05%1.067Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
45.223B2.730.23%11.931Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร20
12.616B3.48-1.46%670.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
112.902M1.830.14%71.081Kวัสดุพื้นฐาน4
183.341M0.44-2.51%1.265Mวัสดุพื้นฐาน3
222.445M0.7017.01%447.902Kในทางอุตสาหกรรม2
22.083B0.870.86%335.548Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ20
3.955M0.00%25.000Kในทางอุตสาหกรรม1
198.702M3.7212.30%55.316Kในทางอุตสาหกรรม4
980.404M5.951.35%50.000Kไฟแนนซ์1
173.106M1.640.51%34.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
18.999M-12.05%9.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
15.196B2.420.12%38.795Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
64.122M8.16-1.02%93.600Kเทคโนโลยี1
520.099M2.900.08%4.743Mเทคโนโลยี9
117.930B2.28-1.28%454.024Kในทางอุตสาหกรรม5
3.112B3.360.22%2.243Mในทางอุตสาหกรรม24
107.471B5.320.17%8.330Mบริการโทรคมนาคม4
46.530M2.58-1.83%4.754Mเทคโนโลยี2
1.002B3.850.00%13.400Kไฟแนนซ์1
228.890M5.180.21%81.400Kไฟแนนซ์3
1.197B0.00%162.400Kไฟแนนซ์1
715.527M3.262.30%16.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.295B2.76-0.23%9.100Kไฟแนนซ์1
3.727B0.11-2.08%566.401Kในทางอุตสาหกรรม8
4.538B1.780.73%21.858Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
429.308M2.420.00%1.600Kไฟแนนซ์1
4.075B1.750.44%1.231Mสาธารณูปโภค1
236.092M7.140.00%195.400Kไฟแนนซ์1
56.081M3.670.00%12.300Kสาธารณูปโภค1
51.723M1.07-2.22%2.069Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
28.128M0.900.00%52.000Kวัสดุพื้นฐาน1
112.021M2.02-4.04%76.100Kเทคโนโลยี1
13.062M33.33%500.000Kพลังงาน1
309.767M0.50%70.396Mพลังงาน3
1.382B3.26-0.06%678.707Kพลังงาน6
1.206B0.98-0.45%5.146Mพลังงาน17
133.535M8.910.78%20.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
275.661M6.110.89%173.240Kวัสดุพื้นฐาน3
163.843M20.23-1.14%70.000Kวัสดุพื้นฐาน1
6.548B4.22-2.07%19.164Mในทางอุตสาหกรรม3
9.044M4.08%20.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
280.189M5.230.86%393.315Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.438B1.22-0.61%93.099Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
90.422M8.040.00%3.000Kเทคโนโลยี1
11.199M-11.11%8.950Mวัสดุพื้นฐาน1
85.604B2.97-0.11%1.830Mไฟแนนซ์56
465.969M5.88-1.96%822.488Kไฟแนนซ์5
47.901M1.920.00%3.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
175.514M4.48-1.72%36.000Kไฟแนนซ์1
2.876B5.43-0.76%6.137Mไฟแนนซ์1
1.685B3.193.65%5.439Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
216.305M25.09-3.11%28.293Kเทคโนโลยี5
1.616B2.031.00%3.848Mเทคโนโลยี8
6.805B3.570.55%21.660Mในทางอุตสาหกรรม7
1.177B4.04-1.12%679.300Kเทคโนโลยี1
4.995B3.581.59%1.305Mไฟแนนซ์7
512.636M5.240.00%249.200Kวัสดุพื้นฐาน1
935.412M2.610.75%50.085Kวัสดุพื้นฐาน3
382.435M1.42-0.59%737.045Kวัสดุพื้นฐาน12
49.291M11.811.24%24.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.514B3.74-2.45%9.827Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
35.237M4.590.92%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.467B4.770.63%2.466Mสาธารณูปโภค3
2.547B7.322.02%5.852Mบริการโทรคมนาคม3
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ