อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
132.871M3.80-1.84%115.253Kบริการเชิงพาณิชย์3
15.841B3.740.20%2.911Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
36.046B2.28-0.75%5.535Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
2.192B3.720.48%704.880Kระบบขนส่ง3
10.619B3.350.78%540.800Kระบบขนส่ง1
747.896M2.261.00%59.615Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
27.298M0.00-3.23%5.000Kการค้าปลีก1
46.815M0.00-1.27%85.538Kการผลิตของผู้ผลิต2
22.355B2.421.11%8.796Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4.471M0.000.00%150.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
224.440M3.29-3.35%21.881Kการผลิตของผู้ผลิต5
11.032B3.831.63%6.368Mบริการผู้บริโภค1
22.966M0.003.96%5.111Mการค้าปลีก1
—%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
75.292M0.00-1.87%76.925Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
199.730M2.803.48%182.356Kแร่พลังงาน2
154.418M2.27-2.00%29.437Kบริการเชิงพาณิชย์2
97.170M2.883.70%3.200Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
251.454M0.00-0.66%20.759Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
25.588M0.008.33%3.200Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
661.432M3.3310.27%32.462Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
203.570M5.042.26%38.237Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
227.373M1.31-2.63%1.840Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
1.123B4.031.00%21.814Kการค้าปลีก4
3.950B1.811.81%1.523Mสาธารณูปโภค1
269.552M6.501.49%100.596Kการผลิตของผู้ผลิต5
7.508B4.171.36%1.026Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
844.099M3.31-0.29%376.293Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
1.353B4.401.32%2.361Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
230.877M4.771.56%12.510Kบริการการกระจายสินค้า6
184.686M5.790.00%500การค้าปลีก1
370.288M5.991.14%2.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
5.960B2.530.64%545.758Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม41
3.431B1.311.86%122.345Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
740.231M4.720.26%146.709Kการเงิน6
841.722M0.00-1.81%24.799Kการเงิน2
272.840M2.38-2.91%8.500Kบริการเชิงพาณิชย์1
190.338M3.181.15%278.312Kบริการการกระจายสินค้า3
12.750B3.44-0.00%192.430Kการค้าปลีก3
5.948B4.25-0.71%355.523Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
97.477M0.00-10.56%74.783Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
2.526B3.56-0.62%118.162Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
45.166M0.0035.71%2.000Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
56.081M0.000.00%14.400Kสาธารณูปโภค1
95.622M0.0014.86%6.870Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1.753B0.830.76%1.257Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
18.690B0.95-1.44%39.851Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
14.295B2.49-0.30%32.359Kบริการผู้บริโภค13
81.357M0.00-22.40%10.364Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
45.090B2.88-0.66%329.907Kการผลิตของผู้ผลิต5
798.518M0.980.84%500.890Kการผลิตของผู้ผลิต13
2.558B1.170.66%189.132Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1.588B4.06-0.34%366.332Kบริการทางด้านเทคโนโลยี8
32.350M0.003.97%10.000Kแร่พลังงาน1
12.339M1.541.56%29.300Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
10.514B3.641.41%2.841Mการเงิน4
3.048B5.29-0.05%2.273Mการเงิน2
5.081B4.63-0.05%1.953Mอื่นๆ55
10.176B2.79-0.09%1.000Kการเงิน1
109.133B5.22-0.29%5.265Mการสื่อสาร2
3.723B0.54-2.82%56.742Kระบบขนส่ง8
74.789M0.000.51%11.700Kบริการการกระจายสินค้า1
3.791B1.672.84%17.343Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
386.486M2.48-1.50%29.223Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
332.407M0.794.45%109.186Kการผลิตของผู้ผลิต8
69.382M0.0014.47%60.577Kอื่นๆ2
1.809B2.56-0.11%171.815Kบริการเชิงพาณิชย์12
969.949M2.97-0.71%1.305Mการผลิตของผู้ผลิต8
7.394B0.29-0.58%28.250Kบริการผู้บริโภค6
116.472M0.000.00%15.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
251.127M0.004.84%57.718Mแร่พลังงาน3
1.174B3.570.52%355.570Kแร่พลังงาน3
493.178M1.040.29%730.034Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
787.528M3.17-1.22%239.522Kบริการผู้บริโภค8
324.142M4.98-0.20%290สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
886.501M2.76-0.29%94.489Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
11.949B4.101.00%3.174Mระบบขนส่ง6
26.765M0.001.98%1.447Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
655.832M4.360.76%387.305Kบริการเชิงพาณิชย์2
2.861B2.320.00%28.657Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
64.593M2.560.00%60.000Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.005B3.311.35%70.318Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
140.301M0.000.00%355.133Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
604.854M3.530.00%4.460Kการเงิน2
3.738M0.000.00%100บริการผู้บริโภค1
3.320B5.831.47%5.999Mบริการผู้บริโภค1
162.073M17.530.00%233.553Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
81.444B3.060.45%1.435Mการเงิน47
98.257B5.11-0.64%4.635Mการเงิน36
55.270M0.003.45%2.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
153.820B2.781.83%3.144Mการเงิน5
1.891B3.290.10%176.653Kบริการผู้บริโภค14
228.357M7.760.47%65.167Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
13.205B3.68-0.72%392.305Kการค้าปลีก11
43.982M0.91-0.27%1.755Kการสื่อสาร2
476.761M2.450.00%240.744Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
140.793M5.141.33%1.539Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
15.248M0.000.00%60.659Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
8.502B2.811.44%11.923Mการผลิตของผู้ผลิต8
1.188B2.772.76%514.937Kสาธารณูปโภค3
2.010B1.99-0.64%162.951Kบริการการกระจายสินค้า20
2.495B7.46-0.71%849.349Kการสื่อสาร2
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ