อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สิงค์โปร์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
68.126M-1.40%32.496Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ2
83.415M0.82-1.28%341.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12.201B3.84-0.76%8.892Mในทางอุตสาหกรรม2
289.293M1.711.71%69.206Kวัสดุพื้นฐาน2
2.315B3.552.60%12.581Mในทางอุตสาหกรรม5
10.937B3.251.54%1.612Mในทางอุตสาหกรรม1
8.303B4.032.06%1.583Mในทางอุตสาหกรรม2
49.861M-1.44%426.339Kวัสดุพื้นฐาน3
159.047M1.77-2.00%308.974Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1.114B2.96-1.02%11.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
31.609M2.452.09%458.961Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12.836B3.680.30%246.284Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
823.259M5.000.16%23.603Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
589.105M1.26-0.89%74.134Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
154.613B4.460.43%4.630Mไฟแนนซ์4
1.432B2.780.29%72.992Kในทางอุตสาหกรรม12
10.542M7.14%170.200Kในทางอุตสาหกรรม1
10.912B3.870.00%14.780Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
612.451M8.74-2.01%759.984Kพลังงาน3
250.733M4.09-0.56%154.420Kในทางอุตสาหกรรม6
91.172B4.140.14%14.085Mไฟแนนซ์29
712.447M4.030.92%57.448Kวัสดุพื้นฐาน4
295.276M3.840.29%1.173Mเทคโนโลยี7
361.953M4.270.60%4.764Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2.007B0.97-0.92%43.558Kเทคโนโลยี9
3.463B2.940.82%1.117Mในทางอุตสาหกรรม40
983.370M2.990.72%58.625Kวัสดุพื้นฐาน6
370.127M6.13-1.26%40.728Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
459.651M4.390.00%58.538Kไฟแนนซ์3
3.451B3.981.58%9.571Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1.189B5.66-0.12%221.912Kไฟแนนซ์2
1.136B2.150.20%56.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
22.477B1.88-1.10%32.959Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
4.272B5.702.29%10.876Mไฟแนนซ์1
44.694M6.42%28.093Kในทางอุตสาหกรรม2
971.237M3.10-0.69%203.184Kในทางอุตสาหกรรม13
4.967B4.570.07%974.398Kเทคโนโลยี6
641.010M4.560.12%475.065Kในทางอุตสาหกรรม2
6.628B-0.00%83.856Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2.084B5.17-0.62%248.888Kในทางอุตสาหกรรม11
9.265B3.56-1.20%3.624Mไฟแนนซ์2
699.135M0.814.38%1.461Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
42.892B2.84-0.58%8.334Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร19
14.314B3.25-3.51%915.044Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
91.281M1.758.93%2.972Kวัสดุพื้นฐาน3
185.808M0.44-2.40%488.755Kวัสดุพื้นฐาน3
146.507M2.22%2.000Kในทางอุตสาหกรรม1
22.826B0.84-0.49%443.784Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
144.088M1.85-3.04%50.157Kในทางอุตสาหกรรม2
887.663M6.570.00%30.000Kไฟแนนซ์1
201.329M1.41-0.37%38.590Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
137.381M0.00%20.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14.331B2.40-0.50%1.333Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
56.924M6.13-2.25%45.400Kเทคโนโลยี1
532.512M2.680.11%1.329Mเทคโนโลยี11
115.924B2.340.20%684.299Kในทางอุตสาหกรรม5
3.107B3.771.28%1.241Mในทางอุตสาหกรรม29
103.572B5.52-0.44%12.364Mบริการโทรคมนาคม4
38.450M3.123.48%852.453Kเทคโนโลยี2
1.272B3.550.13%184.704Kไฟแนนซ์3
208.702M5.680.46%9.503Kไฟแนนซ์2
1.171B1.66%436.000Kไฟแนนซ์1
716.416M3.02-0.12%12.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
11.028B2.58-0.26%31.100Kไฟแนนซ์1
273.520M3.035.97%314.376Kในทางอุตสาหกรรม6
4.726B1.88-1.55%74.865Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
428.085M2.43-1.41%1.600Kไฟแนนซ์1
3.896B1.831.40%2.583Mสาธารณูปโภค1
232.979M7.300.00%360.600Kไฟแนนซ์1
54.936M3.750.00%110.000Kสาธารณูปโภค1
320.201M1.14-1.18%628.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
230.355M0.98-0.65%97.371Kเทคโนโลยี3
17.417M33.33%200.000Kพลังงาน1
152.772M6.61%19.652Mพลังงาน3
1.476B3.11-1.85%237.404Kพลังงาน7
34.792M21.28%12.000Kพลังงาน1
900.193M1.17-3.09%342.474Kพลังงาน16
152.985M6.630.04%90.638Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
189.283M5.420.00%166.415Kวัสดุพื้นฐาน2
169.525M19.550.00%20.000Kวัสดุพื้นฐาน1
6.694B4.13-0.09%6.690Mในทางอุตสาหกรรม3
9.754M1.85%5.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
288.984M5.070.00%648.813Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
5.619B1.180.05%26.618Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ6
120.109M6.05-3.05%14.769Kเทคโนโลยี2
9.954M-11.11%3.170Mวัสดุพื้นฐาน1
85.201B3.020.30%3.784Mไฟแนนซ์57
378.317M7.24-0.35%145.279Kไฟแนนซ์3
44.373M2.086.17%9.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
172.488M4.560.00%49.000Kไฟแนนซ์1
2.873B5.430.76%4.059Mไฟแนนซ์1
1.637B3.39-0.16%198.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
273.998M20.41-3.05%97.112Kเทคโนโลยี8
1.319B2.690.73%162.817Kเทคโนโลยี9
7.530B3.23-2.71%21.517Mในทางอุตสาหกรรม8
1.217B3.91-1.08%582.200Kเทคโนโลยี1
5.221B3.42-0.67%2.071Mไฟแนนซ์7
998.114M2.711.71%296.056Kวัสดุพื้นฐาน3
1.170B5.49-0.43%140.190Kวัสดุพื้นฐาน14
61.278M9.50-11.73%10.080Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1.518B3.69-0.74%20.750Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
33.297M4.850.00%7.800Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2.385B4.89-0.59%4.167Mสาธารณูปโภค3
2.298B9.441.52%5.033Mบริการโทรคมนาคม2
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ