ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
290.665M
เงินทุนของตลาด
7.114K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.17%
เปลี่ยนแปลง
+0.59%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.47%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
5FX NEW WAVE
0.01-12.50%-0.00มีแรงขายรุนแรง33.800K236.6013.820M-0.00
AZA IPC CORP
0.15-9.58%-0.02ขาย20.100K3035.1012.879M-0.13
BCY POWERMATIC DATA
2.95-0.34%-0.01ซื้อ1.800K5310.00103.461M13.490.2284.00
C76 CREATIVE
2.321.75%0.04ขาย7.200K16704.00160.505M-0.15
โหลดเพิ่ม