หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์เซอร์เบีย

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
PFKT PP FEKETIC AD SOMB
2000.00-50.00%-2000.00แนะนำให้ขาย145อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JMBN JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
4100.00-8.89%-400.00ขาย651.182B106.6742.18133.00การเงิน
AERO AERO
1050.000.00%0.00ซื้อ1936.777Bระบบขนส่ง
JESV JEDINSTVO AD SEVOJ
8800.000.11%10.00ซื้อ832.262B6.811291.25บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NIIS NIS A D NOVI SAD
606.000.17%1.00ขาย3.535K98.815B11.2653.73แร่พลังงาน
ZTPK ZITOPEK AD NIS
751.000.13%1.00แนะนำให้ซื้อ368สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IMPL IMPOL SEVAL AD SEV
3600.00-0.08%-3.00ซื้อ100แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VDAV VODA VRNJCI AD VRN
3850.000.00%0.00ขาย25สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ALFA ALFAPLAM AD
29000.000.00%0.00ซื้อ584.563Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TGAS MESSER TEHNOGAS AD
16500.000.00%0.00ซื้อ13อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
โหลดเพิ่ม