ตลาดหลักทรัพย์เซอร์เบีย

หุ้นเซอร์เบีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทเซอร์เบีย สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
NIISNIS A D NOVI SAD
20.957BRSD667.00RSD−0.30%−2.00RSD
มีแรงซื้อ
6.292K4.197M108.761BRSD1.41472.90RSDแร่พลังงาน
UTSIUTVA SILOSI AD KOV
4000.00RSD0.00%0.00RSD
มีแรงซื้อรุนแรง
3071.228Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PRGSPROGRES AD
7.00RSD0.00%0.00RSD
มีแรงขาย
6064.242Kสาธารณูปโภค
BGMNBEOGRADMONTAZA AD
1689.00RSD50.00%563.00RSD
ปานกลาง
2033.78Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AEROAERO
1506.00RSD0.40%6.00RSD
มีแรงซื้อรุนแรง
2233.132K52.749BRSDระบบขนส่ง
KOPBKOPAONIK AD BEOGRA
14000.00RSD0.00%0.00RSD
มีแรงซื้อ
684Kบริการการกระจายสินค้า
PKPTPIK PESTER AD SONT
300.00RSD0.00%0.00RSD10631.8Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PFKTPP FEKETIC AD SOMB
3251.00RSD0.00%0.00RSD
มีแรงซื้อ
171555.921Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ZTPKZITOPEK AD NIS
800.00RSD0.00%0.00RSD
มีแรงซื้อ
384307.2Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DNOSDUNAV OSIGURANJE A
1105.00RSD0.27%3.00RSD
มีแรงขาย
1.464K1.618M16.784BRSDการเงิน