สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

บริษัท

บริษัทเซอร์เบีย engaged in one sector: Consumer Non-Durables

These บริษัทเซอร์เบีย operate in the same sector, Consumer Non-Durables. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
ZTPKZITOPEK AD NIS
6185.00 RSD−0.24%50.111.537B RSD