การเงิน (ภาค)

3
หุ้น
18.516B
เงินทุนของตลาด
1.061K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.82%
เปลี่ยนแปลง
+8.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
−53.31%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AMSOAMS OSIGURANJE AD
2000.00RSD0.00%0.00RSD
ปานกลาง
2550K
DNOSDUNAV OSIGURANJE A
1150.00RSD0.88%10.00RSD
มีแรงซื้อ
319366.85K17.392BRSD
JMBNJUBMES BANKA A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
3900.00RSD−0.03%−1.00RSD
ปานกลาง
45175.5K1.124BRSD3.651069.15RSD144