สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
17.497B
เงินทุนของตลาด
10
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.60%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
FINTFINTEL ENERGIJA A.D. BEOGRAD
660.00 RSD0.00%100.0817.497B RSD0.00%สาธารณูปโภค