บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

3
หุ้น
1.786B
เงินทุนของตลาด
11
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
PPVAPREDUZECE ZA PUTEV
1900.00 RSD+5.50%1954.46บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PUUEPUTEVI AD UZICE
950.00 RSD+26.33%100.02บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SEVBSEVERNI BANAT AD K
490.00 RSD0.00%250.26บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม