หุ้นราคาแพง — ตลาดหลักทรัพย์เซอร์เบีย

หุ้นที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากปริมาณความต้องการจำนวนมาก เรียกว่า ภาวะซื้อมากเกินไป overbought มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากเกินไป ซึ่งดันราคาสูงขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการเงินของบริษัท เมื่อผู้ขายเริ่มมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจึงเปลี่ยนทิศทางได้ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้หุ้นเกิดภาวะ overbought คือเมื่อบริษัทซื้อคืนหุ้นของตัวเอง จึงควรระมัดระวังในการซื้อหุ้นราคาแพงเพราะอาจมีการพักตัวได้

           
AKLE AK AD LESKOVAC
1416.000.00%0.00ราบเรียบ0
ALTN FERO KONSTRUKCIJE AD
918.000.00%0.00ราบเรียบ0
APJP AUTOPREVOZ JANJUSE
500.000.00%0.00ราบเรียบ0
ATGR AUTOGRANA AD PRIBO
5862.000.00%0.00ราบเรียบ0
ATHN AUTOTEHNA AVIS BEO
1342.000.00%0.00ราบเรียบ0
ATKR AUTOKORAN AD PRIBO
1014.000.00%0.00ราบเรียบ0
ATRB AUTOTRANSPORT BOSI
30.000.00%0.00ราบเรียบ0
AUTP AUTOTEHNA AD TOPOL
363.000.00%0.00ราบเรียบ0
AVJD AUTOVOJVODINA AD
500.000.00%0.00ราบเรียบ0
BAJI BAJINOVAC A.D. BA
110.000.00%0.00ราบเรียบ0
BEBE BE-BE AD BAJINA BA
2789.000.00%0.00ราบเรียบ0
BHSL BUDUCNOST HLADENJE
845.000.00%0.00ราบเรียบ0
BLCN BLACANKA BLACE
730.000.00%0.00ราบเรียบ0
BOIN BORINZENJERING AD
797.000.00%0.00ราบเรียบ0
BPNP BEOPAN AD PANCEVO
400.000.00%0.00ราบเรียบ0
BPRZ BEOGRAD PROMET A.D
36380.000.00%0.00ราบเรียบ0
BRCK BORAC H & H AD K
1269.000.00%0.00ราบเรียบ0
BRCS BORAC AD SURJAN
1458.000.00%0.00ราบเรียบ0
BRVN BRVENIK AD
1631.000.00%0.00ราบเรียบ0
CERC CER A.D. A AK
220.000.00%0.00ราบเรียบ0
CETK CETKARA AD NOVI SA
13588.000.00%0.00ราบเรียบ0
CGLT CIGLANA AD TITEL
469.000.00%0.00ราบเรียบ0
CIKR CIKER AD
300.000.00%0.00ราบเรียบ0
CRIS CENTROISTOK AD BOR
947.000.00%0.00ราบเรียบ0
DBOS DANILO BOSKOVIC AD
2011.000.00%0.00ราบเรียบ0
DEDI DEDINJE AD BEOGR
840.000.00%0.00ราบเรียบ0
DIBB DUVANSKA INDUSTRIJ
11453.000.00%0.00ราบเรียบ0
DINNPP PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIS, PRIORITETNE AKCIJE, BEZ PRAVA GLASA, UCESTVOVANJE U PRIHODU
862.000.00%0.00ราบเรียบ02.793B579.26414.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
DIOR DIORK A D KRAGUJEV
100.000.00%0.00ราบเรียบ0
DJKC DOKIC NTK AD KNJAZ
7690.000.00%0.00ราบเรียบ0
DNGA DUNAV GRUPA AGREGA
1000.000.00%0.00ราบเรียบ0
DNGR DINARA GRADNJA AD
850.000.00%0.00ราบเรียบ0
EFRG EURO FRIGO A D PIR
400.000.00%0.00ราบเรียบ0
EIBB ELEKTROIZGRADNJA A
777.000.00%0.00ราบเรียบ0
ELAN ELAN AD PRIJEPOLJE
6048.000.00%0.00ราบเรียบ0
EPRM EPROM AD SMEDEREVS
1000.000.00%0.00ราบเรียบ0
EVRP HUP EVROPA A.D. SURDULICA, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
1034.000.00%0.00ราบเรียบ0
FADP FADAP AD VRDNIK
865.000.00%0.00ราบเรียบ0
FATX FATEX AD VUCJE
1232.000.00%0.00ราบเรียบ0
FBCM FABRIKA BAKARNIH C
281.000.00%0.00ราบเรียบ0
FERM FERUM A.D VALJEVO
2253.000.00%0.00ราบเรียบ0
FHMS FABRIKA HLEBA I ML
6000.000.00%0.00ราบเรียบ0
FINT FINT
540.000.93%5.00ซื้อ514.316Bสาธารณูปโภค
FLUT FLUID UTVA AD PA
800.000.00%0.00ราบเรียบ0
FOCA FABRIKA OPRUGA CAC
162.000.00%0.00ราบเรียบ0
GLOS GLOBOS OSIGURANJE
195.00-2.50%-5.00ซื้อ217267.001M-10.5655.00ไฟแนนซ์
GLOSK5 GLOBOS OSIGURANJE PRF 5%
957.000.00%0.00ราบเรียบ0267.001M-10.5655.00ไฟแนนซ์
GMON GOSA MONTAZA AD
1850.002.21%40.00แนะนำให้ซื้อ100400.260M222.868.12ในทางอุตสาหกรรม
GPSJ GP 7 JUL AD BACKI
744.000.00%0.00ราบเรียบ0
GRAV GRADEVINAR A D BEO
6627.000.00%0.00ราบเรียบ0
GRDI GRADNJA AD DIMITRO
500.000.00%0.00ราบเรียบ0
GROT GROT AD VRANJE
1043.000.00%0.00ราบเรียบ0
HIDG HIDROGRADEVINAR AD
900.000.00%0.00ราบเรียบ0
HIVR HEMIJSKA INDUST AD
1863.000.00%0.00ราบเรียบ0
IGVG INTEGRAL GVG AD
2903.000.00%0.00ราบเรียบ0
IKRB IKARBUS AD ZEMUN
233.00-17.08%-48.00ซื้อ10107.205M306.00ในทางอุตสาหกรรม
IMBZ INOS METALBIRO AD
600.000.00%0.00ราบเรียบ0
INCL INICIJAL AD BEOGRA
3100.000.00%0.00ราบเรียบ0
INLS INLES KOMERC A D C
2379.000.00%0.00ราบเรียบ0
INUZN INEX-UZOR A.D. NEG
11646.000.00%0.00ราบเรียบ0
INXV INEX VELEPROMET AD
360.000.00%0.00ราบเรียบ0
IOBGR IO BEOGRAD A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
12.000.00%0.00ราบเรียบ0
IRCN IRC NIC AD UZICE
1106.000.00%0.00ราบเรียบ0
IRMV IRMOVO AD KISAC
1703.000.00%0.00ราบเรียบ0
JDVL JEDINSTVO AD VLA
1920.000.00%0.00ราบเรียบ0
JGELM JUGOELEKTRO AD B
2977.000.00%0.00ซื้อ47
JSNV JASENOVO AD NOVA
630.000.00%0.00ราบเรียบ0
JUFM JUGOSLAVIJA FILM A
1984.000.00%0.00ราบเรียบ0
KLNG KOLING AD BEOGRA
20340.000.00%0.00ราบเรียบ0
KMBN KOMERCIJALNA BANKA
2760.001.10%30.00แนะนำให้ซื้อ29445.879B3108.00ไฟแนนซ์
KMBNPB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, PRIORITETNE AKCIJE BEZ PRAVA GLASA
1000.000.00%0.00ซื้อ48245.879B3108.00ไฟแนนซ์
KPNK KOPAONIK AD BLAC
1054.000.00%0.00ราบเรียบ0
KRPL KRUSIK PLASTIKA A
986.000.00%0.00ราบเรียบ0
KSNC KOSANICA AD KURSUM
300.000.00%0.00ราบเรียบ0
KSVB KOSOVOPROJEKT INZE
6508.000.00%0.00ราบเรียบ0
KVIM KAVIM RASKA A D RA
367.000.00%0.00ราบเรียบ0
LMNG LIMING AD BEOGRAD
5183.000.00%0.00ราบเรียบ0
LPNS LEPENSKI VIR A.D.
1222.000.00%0.00ราบเรียบ0
LSTA LASTA A.D. NPV
600.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ136
METC METALAC AD ALEKSAN
1620.000.00%0.00ราบเรียบ0
METL METALOPLASTIKA A.D
911.000.00%0.00ราบเรียบ0
MGAL MEGAL AD BUJANOV
21749.000.00%0.00ราบเรียบ0
MITR MITROSREM AD SREM
40.000.00%0.00ราบเรียบ00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
MLIN MLINOVI AD CURUG
5100.000.00%0.00ราบเรียบ0
MLVP MLAVA AD PETROVAC
6262.000.00%0.00ราบเรียบ0
MMEL MINIMEL AD ZRENJA
807.000.00%0.00ราบเรียบ0
MNRS MINEL RASTAVLJACI
872.000.00%0.00ราบเรียบ0
NAPS NAPREDAK AD SVILAJ
700.000.00%0.00ราบเรียบ0038.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
NDPD NOVI DOM PROMET A
611.000.00%0.00ราบเรียบ0
NETW NETWORK CO AD BEOG
9205.000.00%0.00ราบเรียบ0
NIPZ NIP ZRENJANIN AD
946.000.00%0.00ราบเรียบ0
NOLT NOLIT AD BEOGRAD
4000.000.00%0.00ราบเรียบ0
NPPI NAPREDAK AD PIROT
4304.000.00%0.00ราบเรียบ0
NRSG NARAS GROUP AD SUR
58.000.00%0.00ราบเรียบ0
NRTV NERETVA A D BEOGRA
2444.000.00%0.00ราบเรียบ0
OBNO OBNOVA PROMET MALE
569.000.00%0.00ราบเรียบ0
ODZS ODZACAR AD SOMBOR
2816.000.00%0.00ราบเรียบ0
OKOV OKOV AD NOVI SAD
1647.000.00%0.00ราบเรียบ0
ONOL 8 NOVEMBAR A D LEB
1290.000.00%0.00ราบเรียบ0
OSNV OSNOVA PROJEKT AD
2816.000.00%0.00ราบเรียบ0
PBKI PROJEKTNI BIRO
1022.000.00%0.00ราบเรียบ0
PBLJ POBEDA AD LJIG
1383.000.00%0.00ราบเรียบ0
PBZR POBEDA ZARA AD PET
280.000.00%0.00ราบเรียบ0
PDVS PODVIS TERM AD KNJ
1078.000.00%0.00ราบเรียบ0
PFKT PP FEKETIC AD SOMB
4000.000.00%0.00ราบเรียบ00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
PLST PLASTIKA AD KLADOV
801.000.00%0.00ราบเรียบ0
PMLT PP MILETIC AD SRPS
867.000.00%0.00ราบเรียบ0
POPI PONISAVLJE AD PIRO
1030.000.00%0.00ราบเรียบ0
PPPO PP POBEDA AD POBED
1418.000.00%0.00ราบเรียบ0
PPTA PPT ARMATURE AD
463.000.00%0.00ราบเรียบ0
PTNN PARTENON M A M SIS
1625.000.00%0.00ราบเรียบ0
PTOK 5 OKTOBAR AD SRPSK
650.000.00%0.00ราบเรียบ0
RKSV RAKETA AD SEVOJNO
722.000.00%0.00ราบเรียบ0
RLSL RELJIN SLAVKO AD P
1505.000.00%0.00ราบเรียบ0
RMTR RUMATRANS AD RUMA
747.000.00%0.00ราบเรียบ0
RNRD REC NARODA AD POZA
1177.000.00%0.00ราบเรียบ0
SAVA SAVA AD SABAC
584.000.00%0.00ราบเรียบ0
SAVR SAVREMENA AD BEOGR
4964.000.00%0.00ราบเรียบ0
SBAC SREDNJA BACKA AD
939.000.00%0.00ราบเรียบ0
SBNT SREDNJI BANAT AD
910.000.00%0.00ราบเรียบ0
SGNL SIGNALSERVIS AD LE
130.000.00%0.00ราบเรียบ0
SIGMA SIGMA AD SUBOTICA
476.000.00%0.00ราบเรียบ0
SKLC SOKOLICA AD DESPOT
1000.000.00%0.00ราบเรียบ0
SLJU SLJUNKARA AD BELA
951.000.00%0.00ราบเรียบ0
SLTL SLOGA AD TITEL
6500.000.00%0.00ราบเรียบ0
SMBR SOMBORSKE NOVINE A
56135.000.00%0.00ราบเรียบ0
SMRK SU MARKETI AD SU
247.000.00%0.00ราบเรียบ0
SRTU SRBIJA TURIST AD N
130.000.00%0.00ราบเรียบ0
STIS SRBIJA TIS AD ZAJE
986.000.00%0.00ราบเรียบ0
STLE STANDARD AD LESKOV
1235.000.00%0.00ราบเรียบ0
STRG STARI GRAD GP AD B
1010.000.00%0.00ราบเรียบ0
STSR STANSERVIS A.D. BEOGRAD, OBICNE AKCIJE SA PRAVOM GLASA
27.000.00%0.00ราบเรียบ0
STUP STUP VRSAC AD VRSA
8550.0044.92%2650.00แนะนำให้ซื้อ100192.694M62.1894.88220.00ในทางอุตสาหกรรม
SVRT SEVERTRANS AD SOMB
249.000.00%0.00ราบเรียบ0
TLKB TELEFONKABL AD
6000.000.00%0.00ซื้อ3193.800M166.7835.98136.00บริการโทรคมนาคม
TMKZ TIMOK AD ZAJECAR
3000.000.00%0.00ราบเรียบ0
TRGC TRGOCENTAR AD LESK
660.000.00%0.00ราบเรียบ0
TRTN TARATRANS AD BAJIN
861.000.00%0.00ราบเรียบ0
TRVP TRIVIT PEK AD VRBA
450.000.00%0.00ซื้อ58
TVLE TELEVIZIJA LESKOVA
380.000.00%0.00ราบเรียบ0
TZSU TRZNICA AD SUBOTIC
5490.000.00%0.00ราบเรียบ0
UNIP UNIONINVEST INZENJ
1000.000.00%0.00ราบเรียบ0
USBT USLUGA AD BACKA TO
671.000.00%0.00ราบเรียบ0
VAPK VAPEK CLANICA LUTR
105.000.00%0.00ราบเรียบ0
VAPKPB VAPEK CLANICA LUTR PRF
4226.000.00%0.00ราบเรียบ0
VJDN VOJVODINATURIST AD
671.000.00%0.00ราบเรียบ166
VJSR VOJVODINA AD SRBOB
204.000.00%0.00ราบเรียบ0
VPBP BACKAPUT AD
17050.000.00%0.00ราบเรียบ00ในทางอุตสาหกรรม
VTKV VETERINARSKI CENTA
442.000.00%0.00ราบเรียบ0
ZIDB ZIDAR AD BECEJ
289.000.00%0.00ราบเรียบ0
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ