ในทางอุตสาหกรรม (ภาค)

229
หุ้น
204.505B
เงินทุนของตลาด
2.549M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.15%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.50%
เปลี่ยนแปลง
−3.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+15.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
0001 SUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
0.78-1.90%-0.01ซื้อ471.400K507.970M32.600.02460.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.330.00%0.00ขาย015.762M-0.00261.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0011 BRITE-TECH BHD
0.210.00%0.00ขาย153.800K54.180M13.120.02122.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.341.52%0.02ขาย379.000K988.956M38.920.03225.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.120.00%0.00ขาย030.249M11.140.01329.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.410.00%0.00ขาย128.600K193.075M22.160.0263.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.05-9.09%-0.01ขาย945.600K62.288M-0.01177.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.07-7.14%-0.01แนะนำให้ขาย325.100K30.610M-0.00873.00ขนส่งทางน้ำ
0058 JCBNEXT BERHAD
1.450.00%0.00ขาย0199.788M18.140.08526.00บริการจัดหาพนักงาน
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.180.00%0.00ซื้อ0131.189M-0.01281.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.0320.00%0.01ซื้อ926.000K16.057M-0.01712.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.050.00%0.00ซื้อ929.800K23.204M-0.02276.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0078 GD EXPRESS CARRIER BHD
0.283.70%0.01ขาย901.700K1.513B52.120.013988.00Air Freight & Courier Services
0083 NOTION VTEC BHD
0.510.99%0.01ขาย521.100K168.254M3.230.161550.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD
0.29-1.69%-0.01ขาย434.300K67.304M17.210.02134.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.39-4.94%-0.02ขาย239.900K102.276M15.800.0375.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0093 SOLUTION GROUP BERHAD
0.090.00%0.00ขาย10.000K27.581M-0.0110.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0099 SCICOM (MSC) BHD
0.902.86%0.03ซื้อ3.550M311.021M15.900.062035.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00ขาย224.600K29.637M-0.03161.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.120.00%0.00ขาย47.400K47.366M7.820.15116.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.200.00%0.00แนะนำให้ขาย22.400K117.845M22.420.0147.00อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.352.94%0.01ซื้อ7.015M694.675M-0.0019.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย1.631M35.197M-0.0063.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
1.66-1.19%-0.02แนะนำให้ซื้อ5.536M1.761B26.760.06บริการสนับสนุนธุรกิจ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.0511.11%0.01ซื้อ85.000K49.896M-0.0476.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0149 FIBON BERHAD
0.3911.43%0.04ซื้อ10034.247M12.120.03ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.050.00%0.00ขาย525.000K30.749M-0.0721.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0151 KELINGTON GROUP BERHAD
1.270.00%0.00ขาย114.800K394.131M18.860.08127.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.130.00%0.00ซื้อ2.540M43.329M12.630.01บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0161 SCH GROUP BERHAD
0.10-4.55%-0.01แนะนำให้ขาย75.000K61.106M-0.01116.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.260.00%0.00ขาย1.417M638.207M13.830.02อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.12-3.85%-0.01ซื้อ170.000K23.241M-0.03201.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.62-5.30%-0.04ขาย696.300K340.560M12.820.0598.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.050.00%0.00ซื้อ30.000K40.721M-0.0162.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
0.87-4.40%-0.04ขาย690.300K451.234M-0.23ก่อสร้างและวิศวกรรม
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.160.00%0.00ขาย109.000K67.400M8.640.02อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.210.00%0.00ซื้อ110.000K110.075M-0.03อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00ขาย033.962M7.840.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.264.00%0.01แนะนำให้ซื้อ1.888M88.500M9.340.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
0196 QES GROUP BERHAD
0.200.00%0.00ขาย673.800K151.662M10.590.02335.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0198 GDB HOLDINGS BERHAD
0.321.61%0.01ซื้อ1.295M193.750M6.520.05ก่อสร้างและวิศวกรรม
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.380.00%0.00ซื้อ063.080M18.260.02Air Freight & Courier Services
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.560.00%0.00ซื้อ786.500K361.919M38.400.04บริการสนับสนุนธุรกิจ
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.480.00%0.00ขาย0116.928Mบริการสนับสนุนธุรกิจ
0208 GREATECH TECHNOLOGY BERHAD
1.10-0.90%-0.01ซื้อ6.580M694.860M349.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00ขาย037.968M16.120.03บริการสนับสนุนธุรกิจ
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00ซื้อ052.153M22.320.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00ขาย040.217M157.890.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.780.00%0.00ซื้อ0285.246M48.780.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00ขาย032.000Mทางหลวงและทางรถไฟ
03026 FIBROMAT (M) BERHAD
0.320.00%0.00แนะนำให้ซื้อ069.120Mบริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.0320.00%0.01ซื้อ7.312M106.318M-0.00623.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
1368 UEM EDGENTA BERHAD
3.141.29%0.04แนะนำให้ซื้อ575.900K2.578B17.010.1818572.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.760.67%0.01แนะนำให้ขาย8.071M3.309B56.730.012013.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
2194 MMC CORPORATION BHD
1.090.93%0.01ขาย1.958M3.289B14.160.0813215.00บริการท่าเรือ
2283 ZELAN BHD
0.090.00%0.00ซื้อ481.200K71.816M-0.03371.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.01-0.98%-0.01แนะนำให้ขาย979.800K2.068B-0.2517000.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD
9.781.88%0.18ขาย325.900K23.901B20.800.462786.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3107 FIMA CORPORATION BHD
1.92-0.52%-0.01ซื้อ12.100K463.445M8.080.241717.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
3204 GEORGE KENT (M) BHD
1.070.00%0.00แนะนำให้ขาย423.800K576.320M7.570.14440.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3301 HONG LEONG INDUSTRIES BHD
10.800.00%0.00ขาย20.800K3.450B9.571.1315696.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3336 IJM CORPORATION BHD
2.26-1.31%-0.03ขาย2.647M8.313B19.770.124463.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3395 BERJAYA CORPORATION BHD
0.261.96%0.01ซื้อ4.285M1.317B310.980.0014000.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.40-3.61%-0.01ขาย161.000K132.124M6.890.06282.00ทางหลวงและทางรถไฟ
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.124.35%0.01ซื้อ967.600K121.245M8.750.0174.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.570.00%0.00ซื้อ229.800K571.560M27.930.02156.00ทางหลวงและทางรถไฟ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.270.00%0.00ขาย10.500K89.767M-0.06479.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3816 MISC BHD
7.300.97%0.07ซื้อ1.425M32.273B20.300.368500.00บริการท่าเรือ
4197 SIME DARBY BHD
2.100.48%0.01ขาย8.165M14.214B15.330.1420249.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
4634 POS MALAYSIA BHD
1.51-1.95%-0.03แนะนำให้ขาย1.855M1.205B-0.2423353.00Air Freight & Courier Services
4723 JAKS RESOURCES BERHAD
0.81-0.61%-0.01ซื้อ43.230M527.357M17.510.05160.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.100.00%0.00ขาย90.000K40.280M-0.09491.00การขนส่งผู้โดยสาร ทั้งภาคพื้นดินและทะเล
5006 MERGE ENERGY BHD
0.98-1.01%-0.01ขาย10.500K66.330M-0.0736.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.770.57%0.01ขาย2.000K516.822M8.100.221119.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.61-0.82%-0.03ขาย23.400K249.253M10.660.34934.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
2.55-1.92%-0.05ขาย16.800K401.578M8.220.32169.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.550.00%0.00ซื้อ1.946M14.186B39.340.229668.00บริการสนามบิน
5021 AYS VENTURES BHD
0.300.00%0.00ขาย292.200K116.027M7.370.04341.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.06-0.25%-0.01ขาย100.800K1.872B12.450.331446.00บริการท่าเรือ
5035 KNUSFORD BHD
0.58-1.69%-0.01ขาย4.000K58.791M-0.26317.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5042 TSR CAPITAL BHD
0.37-7.50%-0.03แนะนำให้ขาย15.000K69.780M-0.01108.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5054 TRC SYNERGY BHD
0.560.91%0.01ขาย341.400K264.273M8.140.07743.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5070 PROTASCO BHD
0.260.00%0.00แนะนำให้ขาย51.000K128.802M-0.091385.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5071 COASTAL CONTRACTS BHD
0.952.69%0.03ขาย6.000K490.754M-1.04210.00ต่อเรือ
5073 NAIM HOLDINGS BHD
1.100.92%0.01ซื้อ24.456M545.810M3.150.351030.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.580.00%0.00ซื้อ250.200K585.000M1.420.41ขนส่งทางน้ำ
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.18-5.13%-0.01ขาย734.400K24.570M346.00การขนส่งผู้โดยสาร ทั้งภาคพื้นดินและทะเล
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.270.00%0.00แนะนำให้ขาย84.300K159.266M-0.68818.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5087 MYCRON STEEL BHD
0.283.70%0.01ขาย10.600K88.306M-0.02110.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5099 AIRASIA GROUP BERHAD
1.820.00%0.00ขาย4.687M6.082B6.600.2818122.00สายการบิน
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
0.922.22%0.02ขาย2.000K79.226M-0.02900.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.462.25%0.01ซื้อ15.000K52.826M24.610.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
5136 COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD
0.75-3.23%-0.03ขาย85.500K98.176M8.990.09162.00Air Freight & Courier Services
5140 TASCO BERHAD
1.200.00%0.00ขาย5.000K240.000M18.370.072500.00Air Freight & Courier Services
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.310.00%0.00ซื้อ14.420M155.000M-0.04ต่อเรือ
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.242.08%0.01ขาย20.700K42.143M22.860.01110.00ต่อเรือ
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.160.00%0.00ขาย300121.097M9.180.1467.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.410.00%0.00ซื้อ10.000K32.669M-0.10150.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.100.00%0.00ซื้อ1.111M123.991M-0.01980.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.663.15%0.02ขาย16.000K68.580M9.860.06อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.300.00%0.00ขาย105.000K95.115M-0.13300.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.240.00%0.00ขาย75.700K421.353M6.270.20192.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.270.00%0.00แนะนำให้ขาย80.000K316.630M-0.012192.00ขนส่งทางน้ำ
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.080.00%0.00ขาย1.484M38.411M-0.04319.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD
1.320.00%0.00ขาย336.800K617.023M7.600.18138.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00ขาย234.100K135.854M-0.02384.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.42-1.18%-0.01แนะนำให้ขาย706.200K331.925M5.770.0715000.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.400.00%0.00ขาย145.200K181.994M10.380.13355.00อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.400.72%0.01ซื้อ738.200K1.062B17.280.08462.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.380.00%0.00ขาย1.603M102.253M15.470.022194.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD
1.22-0.81%-0.01ขาย1.616M606.670M13.090.12365.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.305.17%0.01ขาย13.500K153.227M26.610.011735.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
5238 AIRASIA X BERHAD
0.200.00%0.00แนะนำให้ขาย13.766M808.889M-0.072427.00สายการบิน
5246 WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
4.071.24%0.05แนะนำให้ซื้อ2.283M13.708B23.070.174603.00บริการท่าเรือ
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.780.65%0.01ขาย3.352M1.030B47.210.02515.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5259 E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.41-2.35%-0.01ซื้อ562.400K214.200M3.240.13731.00ขนส่งทางน้ำ
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
2.050.49%0.01ขาย8.700K2.630B19.210.112097.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.110.00%0.00ขาย026.862M-0.0083.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.35-2.78%-0.01ขาย2.295M77.760M47.310.01ขนส่งภาคพื้น
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.20-2.44%-0.01ขาย1.772M120.612M-0.09730.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5276 DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.49-2.94%-0.01แนะนำให้ขาย301.700K155.045M10.640.05อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.39-1.28%-0.01ขาย233.100K156.673M15.610.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
5398 GAMUDA BHD
3.70-0.27%-0.01ขาย4.246M9.174B21.800.174100.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5568 APB RESOURCES BHD
0.580.00%0.00ซื้อ064.844M-0.12301.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.300.00%0.00ขาย3.800K56.670M-0.521392.00ขนส่งภาคพื้น
5673 IPMUDA BHD
0.400.00%0.00ขาย11.000K28.988M550.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5703 MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
2.611.56%0.04ขาย29.800K1.242B8.910.291243.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.05-16.67%-0.01แนะนำให้ขาย605.800K6.644M-1.671841.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
5908 DKSH HOLDINGS(M)BHD
2.550.79%0.02ขาย28.000K398.875M12.030.213112.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.170.00%0.00ขาย040.424M-0.02654.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD
0.134.00%0.01ขาย2.399M47.755M-0.00778.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6076 ENCORP BHD
0.310.00%0.00ขาย094.887M-0.03172.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.500.00%0.00ขาย0180.000M25.270.06545.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.34-1.43%-0.01แนะนำให้ขาย98.400K106.349M-0.12459.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6238 HOCK SENG LEE BHD
1.382.22%0.03ซื้อ227.100K741.848M13.720.101176.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00ซื้อ80.200K23.870M-0.02275.00ขนส่งทางน้ำ
6491 KUMPULAN FIMA BHD
1.71-1.16%-0.02ขาย50.700K486.942M8.150.213178.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.320.76%0.01ขาย10.800K453.025M8.920.15890.00บริการท่าเรือ
6637 PNE PCB BHD
0.55-0.91%-0.01ซื้อ2.886M72.323M-0.04714.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
6645 LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS
4.521.12%0.05ขาย234.300K2.372B10.000.45638.00ทางหลวงและทางรถไฟ
6971 KOBAY TECHNOLOGY BHD
1.651.23%0.02ซื้อ66.700K166.413M8.630.19302.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.148.00%0.01แนะนำให้ซื้อ12.204M35.949M106.840.00398.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.270.00%0.00แนะนำให้ขาย013.142M-0.0611.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7013 HUBLINE BHD
0.050.00%0.00ซื้อ155.000K190.918M37.310.00573.00ขนส่งทางน้ำ
7017 KOMARKCORP BHD
0.377.25%0.03ซื้อ10.689M53.187M-0.06741.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
7018 CME GROUP BHD
0.04-12.50%-0.01แนะนำให้ขาย123.500K23.369M-0.0241.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
7028 ZECON BHD
0.37-2.63%-0.01แนะนำให้ซื้อ1.794M54.765M2.040.19366.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.030.00%0.00ขาย037.674M10.590.10227.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.090.00%0.00ขาย94.000K210.746M-0.01285.00ขนส่งทางน้ำ
7047 FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.361.41%0.01ขาย139.600K132.334M934.210.0035.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ