ในทางอุตสาหกรรม (ภาค)

228
หุ้น
205.179B
เงินทุนของตลาด
5.796M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.75%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.71%
เปลี่ยนแปลง
+4.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.53%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
0001 SUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
0.89-1.12%-0.01ขาย289.000K575.485M36.940.02460.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.280.00%0.00ขาย013.580M-0.00261.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0011 BRITE-TECH BHD
0.230.00%0.00แนะนำให้ขาย20.000K57.960M14.030.02122.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.350.75%0.01ขาย1.126M1.004B39.500.03225.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.147.41%0.01แนะนำให้ซื้อ543.500K32.669M12.030.01329.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.46-0.00%-0.00ซื้อ779.900K214.266M24.590.0263.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.070.00%0.00ขาย62.300K84.894M-0.02177.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.070.00%0.00ขาย033.130M-0.00873.00ขนส่งทางน้ำ
0058 JCBNEXT BERHAD
1.45-3.97%-0.06แนะนำให้ขาย400208.055M18.890.08526.00บริการจัดหาพนักงาน
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.180.00%0.00แนะนำให้ขาย100.000K131.189M-0.01281.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00ซื้อ20.000K19.269M-0.01712.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.040.00%0.00ขาย020.884M-0.02276.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0078 GD EXPRESS CARRIER BHD
0.281.85%0.00ขาย1.248M1.513B52.120.013988.00Air Freight & Courier Services
0083 NOTION VTEC BHD
0.52-1.89%-0.01แนะนำให้ขาย331.300K176.583M3.390.161550.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD
0.281.82%0.00ซื้อ83.400K62.741M16.040.02134.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.460.00%0.00ขาย0116.165M16.960.0375.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0093 SOLUTION GROUP BERHAD
0.090.00%0.00ขาย75.000K26.049M-0.0110.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0099 SCICOM (MSC) BHD
0.810.00%0.00ขาย26.000K289.694M14.810.062035.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.096.25%0.01ซื้อ17.000K27.991M-0.03161.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.312.34%0.03ขาย1.000K54.133M9.120.14116.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.230.00%0.00ขาย20.000K96.951M25.220.0147.00อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.130.00%0.00ซื้อ8.381M265.499M-0.0019.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00ขาย8.800K35.197M-0.0063.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
1.352.27%0.03ซื้อ1.641M1.383B22.540.06บริการสนับสนุนธุรกิจ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.050.00%0.00ขาย20.000K55.440M-0.0476.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0149 FIBON BERHAD
0.410.00%0.00ซื้อ039.628M17.620.02ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.040.00%0.00ขาย184.400K24.464M-0.0721.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0151 KELINGTON GROUP BERHAD
1.250.00%0.00ขาย125.500K382.973M18.560.08127.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.100.00%0.00ซื้อ20.000K33.330M9.720.01บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0161 SCH GROUP BERHAD
0.13-3.70%-0.01ซื้อ1.089M74.994M-0.02116.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.230.00%0.00ขาย141.200K576.841M12.500.02อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.080.00%0.00ขาย014.302M-0.03201.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.601.71%0.01ซื้อ48.800K307.020M11.550.0598.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.04-10.00%-0.01ขาย130.000K40.721M-0.0162.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.142.70%0.03แนะนำให้ซื้อ885.800K550.407M-0.20ก่อสร้างและวิศวกรรม
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.18-0.00%-0.00ซื้อ4.100K75.825M9.720.02อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.14-6.45%-0.01ซื้อ50.000K74.237M-0.03อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00ขาย60.000K36.644M8.460.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.20-6.98%-0.01แนะนำให้ขาย4.000K76.110M8.030.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
0196 QES GROUP BERHAD
0.21-2.27%-0.01ขาย269.800K166.828M11.650.02335.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0198 GDB HOLDINGS BERHAD
0.321.61%0.01ซื้อ157.100K193.750M6.520.05ก่อสร้างและวิศวกรรม
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.39-1.27%-0.01ขาย5.000K65.570M28.270.01Air Freight & Courier Services
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.290.00%0.00ซื้อ153.200K299.279M31.750.04บริการสนับสนุนธุรกิจ
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.54-2.70%-0.02ขาย41.800K135.198Mบริการสนับสนุนธุรกิจ
0208 GREATECH TECHNOLOGY BERHAD
0.97-1.52%-0.0242.194M619.740M349.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.350.00%0.00ซื้อ052.153M23.780.01ก่อสร้างและวิศวกรรม
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00ซื้อ040.217M157.890.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.230.00%0.00ซื้อ086.475M361.540.003355.00บริการจัดหาพนักงาน
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.609.09%0.05แนะนำให้ซื้อ20.000K201.135M34.400.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00032.000Mทางหลวงและทางรถไฟ
03026 FIBROMAT (M) BERHAD
0.320.00%0.00เป็นกลาง069.120Mบริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.010.00%0.00ขาย62.500K42.527M-0.00623.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
1368 UEM EDGENTA BERHAD
2.790.36%0.01ซื้อ42.600K2.312B15.260.1818572.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.972.09%0.02แนะนำให้ซื้อ5.922M4.202B72.240.012013.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
2194 MMC CORPORATION BHD
1.101.85%0.02ซื้อ2.374M3.289B14.160.0813215.00บริการท่าเรือ
2283 ZELAN BHD
0.086.67%0.01ซื้อ152.800K63.367M-0.03371.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.010.00%0.00ขาย858.500K2.047B-0.2517000.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD
9.900.00%0.00แนะนำให้ซื้อ73.700K24.648B21.450.462786.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3107 FIMA CORPORATION BHD
1.880.00%0.00ขาย70.900K451.439M7.880.241642.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
3204 GEORGE KENT (M) BHD
1.131.80%0.02ซื้อ909.000K598.287M7.180.15440.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3301 HONG LEONG INDUSTRIES BHD
11.040.18%0.02ซื้อ13.900K3.521B9.761.1315696.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3336 IJM CORPORATION BHD
2.310.87%0.02แนะนำให้ซื้อ695.400K8.305B19.860.124611.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3395 BERJAYA CORPORATION BHD
0.260.00%0.00ขาย440.500K1.343B-0.0314000.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.120.00%0.00ขาย110.000K126.517M9.130.0174.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.58-1.69%-0.01ซื้อ110.000K591.614M28.910.02156.00ทางหลวงและทางรถไฟ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.260.00%0.00ขาย30084.780M-0.06479.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3816 MISC BHD
7.200.00%0.00ซื้อ884.600K32.139B21.260.348500.00บริการท่าเรือ
4197 SIME DARBY BHD
2.300.00%0.00ซื้อ819.100K15.642B16.870.1420249.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
4634 POS MALAYSIA BHD
1.474.26%0.06ขาย4.778M1.104B-0.2122915.00Air Freight & Courier Services
4723 JAKS RESOURCES BERHAD
0.762.70%0.02ซื้อ1.979M475.908M15.810.05160.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.105.56%0.01ซื้อ1.036M36.252M-0.09491.00การขนส่งผู้โดยสาร ทั้งภาคพื้นดินและทะเล
5006 MERGE ENERGY BHD
1.200.00%0.00ซื้อ50080.400M-0.0736.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.84-1.60%-0.03ซื้อ12.000K549.123M8.600.221119.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.940.00%0.00ซื้อ0269.796M11.540.34934.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
2.651.15%0.03ขาย22.200K404.667M8.280.32169.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.476.81%0.54ซื้อ1.229M13.157B36.480.229668.00บริการสนามบิน
5021 AYS VENTURES BHD
0.31-4.62%-0.01ขาย23.000K123.636M7.850.04341.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.75-4.62%-0.23ขาย4002.291B15.240.331446.00บริการท่าเรือ
5035 KNUSFORD BHD
0.660.00%0.00ซื้อ065.766M-0.26317.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5042 TSR CAPITAL BHD
0.430.00%0.00ขาย075.886M-0.01108.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5054 TRC SYNERGY BHD
0.631.61%0.01ขาย70.700K297.908M9.180.07743.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5070 PROTASCO BHD
0.26-1.89%-0.00ขาย66.300K131.279M-0.091385.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5071 COASTAL CONTRACTS BHD
0.931.64%0.01ขาย650.900K482.838M-1.04210.00ต่อเรือ
5073 NAIM HOLDINGS BHD
0.811.24%0.01ขาย2.195M403.098M2.330.351030.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.493.16%0.02ขาย59.000K475.000M1.780.27ขนส่งทางน้ำ
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.212.44%0.01เป็นกลาง1.600M25.830M346.00การขนส่งผู้โดยสาร ทั้งภาคพื้นดินและทะเล
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.280.00%0.00ขาย800168.114M-0.68818.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5087 MYCRON STEEL BHD
0.300.00%0.00ซื้อ098.117M-0.02110.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5099 AIRASIA GROUP BERHAD
2.781.09%0.03ซื้อ3.629M9.190B9.970.2818122.00สายการบิน
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.000.00%0.00ขาย106.900K88.029M-0.02850.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.450.00%0.00ขาย053.419M23.540.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
5136 COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD
0.781.30%0.01ขาย4.100K97.571M9.050.09162.00Air Freight & Courier Services
5140 TASCO BERHAD
1.342.29%0.03ขาย2.800K262.000M20.060.072300.00Air Freight & Courier Services
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.163.23%0.01ซื้อ956.000K77.500M-0.04ต่อเรือ
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.240.00%0.00ขาย82.000K42.143M22.860.01110.00ต่อเรือ
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.32-1.49%-0.02ซื้อ111.300K134.964M10.610.1467.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.32-20.00%-0.08ขาย50025.498M-0.10150.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.040.00%0.00ขาย1.017M49.596M-0.01980.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.62-0.79%-0.01แนะนำให้ขาย12.500K67.500M9.700.06อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.336.45%0.02ซื้อ714.800K98.285M-0.13300.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.37-0.72%-0.01ซื้อ23.000K457.982M6.980.20192.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.28-5.00%-0.02แนะนำให้ขาย256.500K334.221M-0.012192.00ขนส่งทางน้ำ
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.09-5.56%-0.01ขาย5.562M43.212M-0.06319.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD
1.550.00%0.00ขาย9.200K710.337M8.670.18138.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.170.00%0.00ขาย192.000K148.590M-0.02384.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.431.16%0.00ขาย429.100K335.830M5.840.0715000.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.404.48%0.06ซื้อ56.600K181.994M10.380.13355.00อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.084.85%0.05ซื้อ3.692M787.223M12.800.08462.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.431.16%0.00ขาย941.700K117.053M17.700.022194.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD
1.402.94%0.04แนะนำให้ซื้อ824.200K670.790M14.480.12365.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.31-3.12%-0.01ขาย22.800K169.078M29.360.011735.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
5238 AIRASIA X BERHAD
0.230.00%0.00ซื้อ4.848M954.074M-0.072427.00สายการบิน
5246 WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
3.900.52%0.02แนะนำให้ซื้อ352.700K13.231B24.070.164603.00บริการท่าเรือ
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.742.76%0.02แนะนำให้ซื้อ11.816M969.688M44.450.02515.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5259 E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.42-0.00%-0.00ขาย65.000K214.200M3.240.13731.00ขนส่งทางน้ำ
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
2.00-0.50%-0.01แนะนำให้ซื้อ56.100K2.597B18.570.112097.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.120.00%0.00แนะนำให้ขาย215.000K29.304M-0.0083.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.650.00%0.00ขาย340.700K140.400M84.640.01ขนส่งภาคพื้น
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.210.00%0.00ซื้อ3.613M117.250M-0.09730.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5276 DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.56-0.89%-0.01ขาย135.400K170.243M11.140.05อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.40-0.00%-0.00ซื้อ584.000K158.760M15.810.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
5398 GAMUDA BHD
3.551.43%0.05แนะนำให้ซื้อ1.798M8.641B19.730.184100.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5568 APB RESOURCES BHD
0.570.00%0.00ขาย063.182M-0.12301.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.38-2.60%-0.01ขาย14.000K70.838M-0.521392.00ขนส่งภาคพื้น
5673 IPMUDA BHD
0.490.00%0.00ซื้อ035.510M550.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5703 MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
2.801.08%0.03ซื้อ368.100K1.335B9.610.291243.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.09-10.00%-0.01แนะนำให้ขาย2.000K9.966M-1.671841.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
5908 DKSH HOLDINGS(M)BHD
2.530.00%0.00ขาย15.800K398.875M12.030.213112.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.157.14%0.01ขาย100.000K32.339M-0.02654.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD
0.182.86%0.01ขาย941.800K66.857M-0.00778.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6076 ENCORP BHD
0.340.00%0.00ขาย0102.540M-0.03172.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.800.00%0.00ซื้อ0216.000M30.320.06545.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.380.00%0.00ซื้อ0116.984M-0.12459.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6238 HOCK SENG LEE BHD
1.370.74%0.01ขาย11.900K752.839M13.930.101176.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.03-16.67%-0.01ขาย367.900K17.050M-0.02275.00ขนส่งทางน้ำ
6491 KUMPULAN FIMA BHD
1.650.00%0.00ขาย10.000K464.424M7.770.213075.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.300.00%0.00แนะนำให้ขาย11.800K449.567M8.850.15890.00บริการท่าเรือ
6637 PNE PCB BHD
0.521.96%0.01ซื้อ4.200K68.378M-0.04714.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
6645 LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS
4.200.00%0.00ขาย125.400K2.218B9.390.45638.00ทางหลวงและทางรถไฟ
6971 KOBAY TECHNOLOGY BHD
1.571.29%0.02ซื้อ27.500K158.245M8.210.19302.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.124.17%0.01ขาย157.000K34.511M102.560.00398.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.280.00%0.00ขาย013.629M-0.0611.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7013 HUBLINE BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย173.000K171.826M33.580.00573.00ขนส่งทางน้ำ
7017 KOMARKCORP BHD
0.28-1.75%-0.01ขาย2.819M43.833M-0.08741.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย020.448M-0.0241.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
7028 ZECON BHD
0.280.00%0.00ซื้อ1.571M37.340M1.530.19366.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.170.00%0.00ขาย042.795M13.920.08227.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.100.00%0.00ซื้อ174.200K222.454M-0.07285.00ขนส่งทางน้ำ
7047 FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.431.18%0.00ซื้อ2.363M158.428M1118.420.0035.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7048 ATLAN HOLDINGS BHD
4.082.00%0.08ขาย20.400K1.015B25.430.16662.00บริการสนามบิน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ