หุ้น
228
เงินทุนของตลาด
202.278B
ปริมาณการซื้อขาย
3.725M
ผลตอบแทนเงินปันผล
3.21%
เปลี่ยนแปลง
0.63%
ประสิทธิภาพ เดือน
4.70%
ประสิทธิภาพ ปี
-8.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
9.21%
           
0001 SUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
0.88-2.23%-0.02ซื้อ452.700K575.485M45.180.02460.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.3011.11%0.03ซื้อ1.000K14.550M272.730.00261.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0011 BRITE-TECH BHD
0.283.77%0.01ซื้อ1.415M66.780M16.060.02122.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.700.00%0.00แนะนำให้ซื้อ71.900K1.255B53.080.03225.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.140.00%0.00ขาย60.000K35.089M18.170.01329.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.53-0.94%-0.01ซื้อ907.800K249.584M24.030.0263.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.1110.00%0.01ซื้อ872.800K32.091M-0.01177.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.09-5.26%-0.01ขาย25.600K44.962M-0.00873.00ขนส่งทางน้ำ
0058 JCBNEXT BERHAD
1.490.00%0.00แนะนำให้ขาย3.500K205.299M22.460.07526.00บริการจัดหาพนักงาน
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.198.57%0.01ซื้อ342.900K124.098M-0.01281.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00ขาย300.000K14.932M-0.01712.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0622.22%0.01ซื้อ3.021M20.884M-0.01276.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0078 GD EXPRESS CARRIER BHD
0.31-1.59%-0.01ซื้อ1.554M1.765B81.400.003988.00Air Freight & Courier Services
0083 NOTION VTEC BHD
0.686.30%0.04แนะนำให้ซื้อ13.159M211.567M4.470.141550.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD
0.394.05%0.01ซื้อ3.419M84.415M21.250.02134.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.55-0.91%-0.01ขาย53.400K139.299M13.790.0475.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0093 SOLUTION ENGINEERING HOLDINGS
0.10-4.55%-0.01ขาย29.000K33.710M-0.0110.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0099 SCICOM (MSC) BHD
1.323.12%0.04ซื้อ48.900K454.981M17.210.072035.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.11-8.33%-0.01แนะนำให้ขาย5.000K39.517M-0.01161.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.960.51%0.01ซื้อ108.900K81.776M9.610.20116.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.230.00%0.00ซื้อ127.200K101.260M22.600.0147.00อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.14-3.45%-0.01ขาย1.799M296.103M-0.0019.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.020.00%0.00ซื้อ826.000K46.930M-0.0063.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
0.96-0.52%-0.01ซื้อ5.795M1.017B19.450.05บริการสนับสนุนธุรกิจ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.060.00%0.00ขาย3.416M66.528M-0.0776.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0149 FIBON BERHAD
0.498.89%0.04ขาย24.000K48.020M23.270.02ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.060.00%0.00ซื้อ67.200K36.656M-0.0621.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0151 KELINGTON GROUP BERHAD
1.300.00%0.00ซื้อ1.902M363.975M19.750.07127.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.10-5.00%-0.01ซื้อ118.000K34.106M19.270.01บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
0161 SCH GROUP BERHAD
0.140.00%0.00ซื้อ15.000K77.772M-0.02116.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.343.08%0.01แนะนำให้ซื้อ11.258M797.759M-0.02อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.10-4.55%-0.01ขาย100.000K18.772M-0.01201.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.592.61%0.01ซื้อ145.600K296.700M13.760.0498.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.070.00%0.00ซื้อ177.800K52.752M-0.0062.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.000.00%0.00ซื้อ1.424M495.862M17.600.06ก่อสร้างและวิศวกรรม
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.212.44%0.01แนะนำให้ซื้อ4.287M86.356M12.510.02อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.143.70%0.01ขาย20.000K71.677M-0.03อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.232.17%0.01ซื้อ42.300K41.112M11.320.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.220.00%0.00ซื้อ407.400K70.400M8.040.03ก่อสร้างและวิศวกรรม
0196 QES GROUP BERHAD
0.278.00%0.02ซื้อ20.037M189.577M12.830.02335.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
0198 GDB HOLDINGS BERHAD
0.26-1.89%-0.01ขาย715.000K165.625Mก่อสร้างและวิศวกรรม
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.460.00%0.00ซื้อ125.200K75.530MAir Freight & Courier Services
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.260.80%0.01ซื้อ1.335M278.560Mบริการสนับสนุนธุรกิจ
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.552.83%0.01ซื้อ8.608M129.108Mบริการสนับสนุนธุรกิจ
03003 JM EDUCATION GROUP BERHAD
0.540.00%0.00ซื้อ036.273Mบริการสนับสนุนธุรกิจ
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.230.00%0.00ซื้อ034.272Mก่อสร้างและวิศวกรรม
03009 SEERS BERHAD
0.100.00%0.00ราบเรียบ025.763M29.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
03011 AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.180.00%0.00ซื้อ048.260Mชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
03015 MANFORCE GROUP BERHAD
0.230.00%0.00ราบเรียบ073.596M24.970.013355.00บริการจัดหาพนักงาน
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.280.00%0.00ซื้อ0102.396M23.870.01ก่อสร้างและวิศวกรรม
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.01100.00%0.01ซื้อ3.457M21.264M-0.03623.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
1368 UEM EDGENTA BERHAD
2.85-1.38%-0.04ซื้อ315.600K2.403B18.000.165154.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
1651 MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.842.44%0.02ซื้อ26.791M3.608B15.040.061989.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
2194 MMC CORPORATION BHD
1.03-0.96%-0.01ซื้อ2.010M3.167B17.080.0612085.00บริการท่าเรือ
2283 ZELAN BHD
0.060.00%0.00ซื้อ300.400K50.695M-0.10371.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.561.96%0.03ซื้อ143.000K3.101B43.140.0415347.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3034 HAP SENG CONSOLIDATED BHD
9.88-0.30%-0.03แนะนำให้ซื้อ676.100K24.673B21.770.463486.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3107 FIMA CORPORATION BHD
1.880.00%0.00ซื้อ11.000K452.119M8.950.211642.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
3204 GEORGE KENT (M) BHD
1.181.72%0.02ซื้อ15.072M647.278M5.510.21386.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3301 HONG LEONG INDUSTRIES BHD
9.64-0.10%-0.01ซื้อ56.900K3.083B9.311.0415696.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3336 IJM CORPORATION BHD
1.990.51%0.01แนะนำให้ซื้อ3.334M7.189B36.650.054611.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3395 BERJAYA CORPORATION BHD
0.280.00%0.00ซื้อ6.017M1.389B-0.0414000.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.120.00%0.00ซื้อ182.900K131.788M10.160.0174.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.54-1.82%-0.01ขาย256.500K551.505M64.100.01156.00ทางหลวงและทางรถไฟ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.28-1.75%-0.01ขาย167.800K97.230M14.420.02479.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
3816 MISC BHD
6.980.87%0.06แนะนำให้ซื้อ2.215M30.889B29.670.239000.00บริการท่าเรือ
4197 SIME DARBY BHD
2.290.00%0.00ขาย6.838M15.574B27.130.0820249.00องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม
4634 POS MALAYSIA BHD
2.17-1.36%-0.03ซื้อ2.024M1.722B63.990.0322915.00Air Freight & Courier Services
4723 JAKS RESOURCES BERHAD
0.6411.40%0.07ซื้อ47.694M333.252M2.160.26213.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.077.14%0.01ซื้อ46.000K30.210M-0.07491.00การขนส่งผู้โดยสาร ทั้งภาคพื้นดินและทะเล
5006 MERGE ENERGY BHD
0.880.57%0.01แนะนำให้ซื้อ144.000K58.625M-0.1536.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.790.56%0.01ซื้อ97.300K522.990M8.800.201119.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.923.16%0.12ซื้อ62.200K260.210M10.540.36934.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
4.10-1.68%-0.07แนะนำให้ซื้อ13.900K644.069M9.690.43169.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.150.62%0.05ซื้อ1.096M13.439B20.070.4010238.00บริการสนามบิน
5021 AYS VENTURES BHD
0.351.43%0.01ซื้อ165.200K133.146M5.440.06341.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
4.40-0.68%-0.03ขาย20.500K2.038B19.550.23796.00บริการท่าเรือ
5035 KNUSFORD BHD
0.4711.90%0.05ซื้อ45.000K41.851M-0.25317.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5042 TSR CAPITAL BHD
0.40-0.00%-0.00ขาย10.000K69.780M36.530.01108.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5054 TRC SYNERGY BHD
0.56-1.74%-0.01ซื้อ6.548M276.286M14.020.04743.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5070 PROTASCO BHD
0.283.77%0.01ซื้อ9.670M131.279M49.070.011385.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5071 COASTAL CONTRACTS BHD
1.010.00%0.00ซื้อ308.100K532.677M-1.08210.00ต่อเรือ
5073 NAIM HOLDINGS BHD
0.74-4.52%-0.04ซื้อ5.723M398.195M-0.081030.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.60-1.63%-0.01ขาย427.000K615.000M-0.22ขนส่งทางน้ำ
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.120.00%0.00ขาย10.000K15.120M346.00การขนส่งผู้โดยสาร ทั้งภาคพื้นดินและทะเล
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.350.00%0.00ซื้อ1.449M206.456M-0.30815.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5087 MYCRON STEEL BHD
0.273.85%0.01ซื้อ120.000K85.035M6.280.04110.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5099 AIRASIA GROUP BERHAD
3.294.78%0.15แนะนำให้ซื้อ14.386M10.494B3.750.846089.00สายการบิน
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.230.00%0.00ขาย43.300K108.275M-0.03850.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.501.01%0.01ขาย11.000K59.584M25.030.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
5136 COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD
0.813.85%0.03แนะนำให้ซื้อ145.900K96.670M8.380.09162.00Air Freight & Courier Services
5140 TASCO BERHAD
1.360.00%0.00ซื้อ38.000K272.000M12.950.102300.00Air Freight & Courier Services
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.12-3.85%-0.01ซื้อ949.200K65.000M-0.07ต่อเรือ
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.290.00%0.00ซื้อ138.500K51.801M20.540.01110.00ต่อเรือ
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.05-2.78%-0.03ขาย23.000K110.425M11.120.1167.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.26-1.92%-0.01ซื้อ222.600K20.717M-0.09150.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0511.11%0.01ซื้อ478.600K55.796M-0.03980.00บริการสนับสนุนธุรกิจ
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.730.69%0.01ซื้อ9.000K78.300M16.670.04อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.281.82%0.01ซื้อ307.500K87.189M-0.03300.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.273.25%0.04ซื้อ184.000K408.201M6.540.19192.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.291.72%0.01ซื้อ78.000K341.211M17.290.022192.00ขนส่งทางน้ำ
5178 TATT GIAP GROUP BERHAD
0.090.00%0.00ขาย9.145M33.657M-0.05319.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD
1.751.16%0.02ซื้อ665.800K792.353M9.890.18138.00บริการและอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.210.00%0.00ซื้อ3.494M182.554M-0.00384.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.59-0.83%-0.01แนะนำให้ขาย6.931M468.599M5.860.1015000.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5208 EITA RESOURCES BERHAD
1.470.00%0.00ซื้อ19.000K191.094M9.510.15355.00อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
5214 CHINA STATIONERY LIMITED
0.01-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย012.428M-0.00901.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.21-0.82%-0.01ขาย211.400K932.439M16.410.07462.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.480.00%0.00ขาย784.600K130.507M-0.062194.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD
1.130.89%0.01แนะนำให้ซื้อ2.469M534.866M9.230.15281.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.400.00%0.00ซื้อ3.000K221.318M42.150.011916.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
5238 AIRASIA X BERHAD
0.291.75%0.01ซื้อ14.894M1.182B-0.032326.00สายการบิน
5246 WESTPORTS HOLDINGS BERHAD
3.89-1.27%-0.05ซื้อ602.500K13.435B25.190.164456.00บริการท่าเรือ
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.544.90%0.03ซื้อ45.199M682.125M8.430.06515.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5259 E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.513.06%0.01ซื้อ8.609M246.960M2.140.23ขนส่งทางน้ำ
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.770.57%0.01ซื้อ2.035M2.274B16.250.112097.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.14-6.45%-0.01ซื้อ5.489M37.851M-0.0283.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.79-4.24%-0.04ขาย425.100K178.200M23.910.03ขนส่งภาคพื้น
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.185.88%0.01ซื้อ21.491M92.710M-0.01730.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5276 DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.520.00%0.00ซื้อ678.500K154.963M11.640.04อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.352.90%0.01ซื้อ1.520M138.717M16.390.02ก่อสร้างและวิศวกรรม
5398 GAMUDA BHD
3.110.32%0.01ซื้อ4.330M7.651B16.280.204100.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5568 APB RESOURCES BHD
0.798.28%0.06ขาย11.100K87.013M-0.16301.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.453.49%0.01ขาย16.500K81.587M-0.111392.00ขนส่งภาคพื้น
5673 IPMUDA BHD
0.510.00%0.00ขาย2.000K36.959M550.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5703 MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
3.000.33%0.01แนะนำให้ซื้อ1.194M1.440B10.230.301243.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.217.50%0.01ซื้อ760.500K22.147M-0.431841.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
5908 DKSH HOLDINGS(M)BHD
2.785.70%0.15ซื้อ623.300K414.641M8.340.323040.00การซื้อขายและจัดจำหน่าย
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.176.45%0.01ซื้อ540.000K35.804M6.370.02654.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD
0.200.00%0.00ขาย2.761M76.408M14.250.01778.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6076 ENCORP BHD
0.430.00%0.00ซื้อ14.500K126.234M-0.07172.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.600.00%0.00ซื้อ1.000K192.000M18.780.09545.00ชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเลคโทรนิคส์
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.35-1.39%-0.01ซื้อ87.800K109.388M-0.12459.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6238 HOCK SENG LEE BHD
1.522.01%0.03ซื้อ35.200K818.781M14.400.101126.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.03-25.00%-0.01แนะนำให้ขาย1.084M27.280M-0.01275.00ขนส่งทางน้ำ
6491 KUMPULAN FIMA BHD
1.640.61%0.01แนะนำให้ซื้อ18.200K459.170M7.830.213075.00บริการงานพิมพ์เชิงพาณิชย์
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.491.36%0.02ซื้อ67.800K508.357M8.110.18890.00บริการท่าเรือ
6637 PNE PCB BHD
0.51-7.34%-0.04แนะนำให้ขาย10.000K71.666M186.010.00714.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
6645 LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS
4.600.66%0.03แนะนำให้ซื้อ9.800K2.413B10.530.43638.00ทางหลวงและทางรถไฟ
6971 KOBAY TECHNOLOGY BHD
1.50-3.23%-0.05ซื้อ18.500K158.245M10.440.15302.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.143.57%0.01แนะนำให้ซื้อ1.481M40.263M10.810.01398.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.4518.42%0.07แนะนำให้ซื้อ3.100K21.903M-0.0111.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7013 HUBLINE BHD
0.069.09%0.01ซื้อ4.380M210.010M26.830.00573.00ขนส่งทางน้ำ
7017 KOMARKCORP BHD
0.18-2.63%-0.01ซื้อ2.664M29.328M-0.10741.00อุปกรณ์สนับสนุนธุรกิจ
7018 CME GROUP BHD
0.040.00%0.00ซื้อ32.500K23.369M-0.0241.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
7028 ZECON BHD
0.25-1.96%-0.01ซื้อ97.100K33.409M14.140.02366.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.280.00%0.00ซื้อ2.000K46.818M13.130.10227.00อุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.060.00%0.00ซื้อ3.684M128.789M-0.08285.00ขนส่งทางน้ำ
7047 FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.413.75%0.01ซื้อ6.568M148.681M11.500.0535.00ก่อสร้างและวิศวกรรม
7048 ATLAN HOLDINGS BHD
4.40-0.23%-0.01ขาย8001.116B18.450.24662.00บริการสนามบิน
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ