ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทซาอุดิอาระเบีย ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

การจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจบ่งชี้ถึงที่มาของกำไรที่มั่นคง บริษัทซาอุดิอาระเบีย ด้านล่างจ่ายเงินปันผลสูงสุดในตลาด: ถูกจัดเรียงตามคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า และศึกษาสถิติอื่นๆ ด้วย
สัญลักษณ์
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1831MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.
27.74%7.21 SAR+6.19%9.812M3.833.073B SAR23.090.31 SAR−8.25%2.68%บริการเชิงพาณิชย์
4321ARABIAN CENTRES CO.
7.67%21.12 SAR−0.75%1.011M0.7510.023B SAR7.68%การเงิน
ปานกลาง
3060YANBU CEMENT CO.
7.27%30.95 SAR−0.80%193.563K0.704.969B SAR30.281.02 SAR−3.08%7.13%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
9531OBEIKAN GLASS CO.
7.08%49.45 SAR−0.10%18.003K3.021.568B SAR16.672.97 SAR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4190JARIR MARKETING CO.
6.62%15.10 SAR−1.31%2.357M1.0818.6B SAR5.32%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
2310SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
6.43%31.10 SAR−1.58%1.267M0.8823.173B SAR15.621.99 SAR−67.32%6.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
7010SAUDI TELECOM CO.
6.28%41.40 SAR−1.31%2.71M0.75209.63B SAR3.81%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
2223SAUDI ARAMCO BASE OIL CO.
6.27%159.40 SAR−2.57%497.298K1.1327.81B SAR13.3911.90 SAR+77.26%6.07%แร่พลังงาน
ปานกลาง
9517MOBI INDUSTRY CO.
6.00%10.00 SAR0.00%7.358K0.21485M SAR22.660.44 SAR3.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2222SAUDI ARABIAN OIL CO.
5.73%31.80 SAR−0.47%7.498M0.477.741T SAR16.191.96 SAR−19.25%4.74%แร่พลังงาน
ปานกลาง
1182AMLAK INTERNATIONAL FINANCE CO.
5.68%14.08 SAR−1.54%278.079K2.641.305B SAR5.56%การเงิน
3010ARABIAN CEMENT CO.
5.62%32.90 SAR−0.45%123.861K0.853.325B SAR23.171.42 SAR−16.09%5.56%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3092RIYADH CEMENT CO.
5.37%28.85 SAR−0.35%100.6K0.463.492B SAR14.961.93 SAR−10.66%5.33%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3030SAUDI CEMENT CO.
5.35%46.75 SAR−0.53%126.947K0.577.183B SAR16.572.82 SAR+38.51%6.92%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
1030SAUDI INVESTMENT BANK
5.13%16.58 SAR−3.15%1.794M1.3816.94B SAR10.401.59 SAR5.02%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
1050BANQUE SAUDI FRANSI
5.12%38.10 SAR+0.53%4.145M3.8646.078B SAR10.813.53 SAR4.82%การเงิน
มีแรงซื้อ
3001HAIL CEMENT CO.
5.06%11.86 SAR+0.34%573.197K2.201.12B SAR9.79%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3004NORTHERN REGION CEMENT CO.
4.98%10.04 SAR−0.40%550.032K1.451.804B SAR17.930.56 SAR4.99%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1080ARAB NATIONAL BANK
4.85%27.85 SAR+3.15%4.583M2.6839.3B SAR10.262.71 SAR4.77%การเงิน
ปานกลาง
2020SABIC AGRI-NUTRIENTS CO.
4.76%126.00 SAR−1.56%1.167M1.7561.123B SAR12.3710.19 SAR−54.39%8.57%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
2250SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
4.75%21.06 SAR−0.85%943.788K0.9516.062B SAR4.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1060SAUDI BRITISH BANK
4.62%40.30 SAR+3.47%2.13M1.6080.137B SAR11.833.41 SAR4.15%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
2290YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO.
4.61%38.00 SAR−2.69%1.093M1.0722.078B SAR−0.86 SAR−217.14%5.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
4001ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.
4.57%13.12 SAR−2.09%2.323M0.6512.168B SAR4.25%การค้าปลีก
ปานกลาง
1010RIYAD BANK
4.53%30.90 SAR+0.98%2.179M1.3991.95B SAR11.512.69 SAR4.24%การเงิน
มีแรงซื้อ
3040QASSIM CEMENT CO.
4.44%58.60 SAR−0.68%66.092K1.125.283B SAR4.34%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3080EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
4.42%36.20 SAR−1.09%68.163K1.143.126B SAR15.522.33 SAR+51.97%4.40%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
4082MORABAHA MARINA FINANCING CO.
4.37%12.12 SAR−0.82%245.484K0.23867.143M SAR8.73%การเงิน
2010SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP.
4.31%78.80 SAR−1.25%1.977M1.59237.3B SAR−0.25 SAR−103.53%4.80%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
9551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
4.29%7.00 SAR−0.14%19.517K0.53120.75M SAR4.35%บริการการกระจายสินค้า
3003CITY CEMENT CO.
4.27%18.72 SAR−1.47%257.312K0.232.582B SAR31.960.59 SAR−28.70%4.88%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
4322RETAL URBAN DEVELOPMENT CO.
4.25%9.41 SAR+1.18%2.28M2.294.625B SAR22.560.42 SAR1.99%การเงิน
1180THE SAUDI NATIONAL BANK
4.13%42.35 SAR+0.24%2.933M0.76254.099B SAR12.603.36 SAR3.05%การเงิน
มีแรงซื้อ
4012THOB AL ASEEL CO.
4.07%4.61 SAR−2.95%4.463M1.081.86B SAR3.49%บริการการกระจายสินค้า
4192ALSAIF STORES FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
4.00%10.00 SAR−2.15%3.724M1.063.325B SAR32.070.31 SAR−28.96%4.21%การค้าปลีก
4280KINGDOM HOLDING CO.
3.96%7.07 SAR+0.14%174.051K0.5926.126B SAR23.680.30 SAR−84.44%3.97%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
4164NAHDI MEDICAL CO.
3.93%139.80 SAR−1.27%442.058K0.6318.434B SAR21.386.54 SAR3.88%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
4003UNITED ELECTRONICS CO.
3.90%89.80 SAR−1.21%458.715K0.736.808B SAR18.404.88 SAR−15.34%3.83%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
4323SUMOU REAL ESTATE CO.
3.70%54.10 SAR−3.05%244.393K0.552.051B SAR22.102.45 SAR+10.81%2.74%การเงิน
9541ACADEMY OF LEARNING CO.
3.58%8.39 SAR−3.56%230.699K2.31546M SAR3.85%บริการทางด้านเทคโนโลยี
5110SAUDI ELECTRICITY CO.
3.55%19.72 SAR−1.20%1.649M1.3682.082B SAR17.621.12 SAR−7.55%3.55%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
3.41%95.20 SAR−0.73%379.784K0.525.736B SAR26.263.62 SAR−31.88%4.45%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
9527AME COMPANY FOR MEDICAL SUPPLIES
3.30%60.60 SAR−0.66%20.652K0.65420M SAR12.664.79 SAR3.33%บริการการกระจายสินค้า
2040SAUDI CERAMIC CO.
3.28%30.45 SAR−2.40%1.263M0.762.393B SAR−0.99 SAR−143.93%3.33%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
1301UNITED WIRE FACTORIES CO.
3.17%31.50 SAR−1.87%427.354K1.13884.52M SAR8.93%การผลิตของผู้ผลิต
9528GAS ARABIAN SERVICES CO.
3.04%7.41 SAR0.00%5070.071.209B SAR13.760.54 SAR+2.07%2.93%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
4161BINDAWOOD HOLDING CO.
3.02%6.63 SAR−2.93%2.406M1.737.841B SAR28.950.23 SAR+260.06%2.92%การค้าปลีก
มีแรงขาย
9525ALWASAIL INDUSTRIAL CO.
2.98%2.52 SAR+0.80%417.556K1.31600M SAR18.630.14 SAR3.13%การผลิตของผู้ผลิต
1183SHL FINANCE CO.
2.93%17.04 SAR−0.81%69.54K0.651.716B SAR2.91%การเงิน
1210BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
2.91%34.35 SAR−1.58%385.424K1.53940.5M SAR−0.57 SAR−125.79%2.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
9536ARABIAN FOOD AND DAIRY FACTORIES CO.
2.89%88.00 SAR−5.17%1.445K1.31130.848M SAR20.484.30 SAR2.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
9518CANADIAN MEDICAL CENTER CO.
2.86%7.00 SAR−0.71%45.235K0.85542.85M SAR34.300.20 SAR+23.55%2.13%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
3020YAMAMA CEMENT CO.
2.74%36.45 SAR+2.39%697.453K1.236.996B SAR24.261.50 SAR−14.48%2.89%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
1150ALINMA BANK
2.67%44.95 SAR+1.24%4.132M1.2688.407B SAR18.522.43 SAR3.03%การเงิน
ปานกลาง
7020ETIHAD ETISALAT CO.
2.67%54.40 SAR+0.55%1.545M1.1942.196B SAR2.10%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
2281TANMIAH FOOD CO
2.62%133.60 SAR+1.06%412.095K0.602.596B SAR35.183.80 SAR−10.52%2.70%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
1302BAWAN CO.
2.60%50.00 SAR−2.72%294.816K0.723.09B SAR23.172.16 SAR−27.10%2.52%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2190SUSTAINED INFRASTRUCTURE HOLDING CO.
2.59%30.90 SAR−4.04%1.286M0.772.599B SAR30.441.02 SAR+375.06%2.51%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
4051BAAZEEM TRADING CO.
2.57%70.00 SAR−1.27%185.997K0.48714.825M SAR32.442.16 SAR2.55%บริการการกระจายสินค้า
1120AL RAJHI BANK
2.57%89.50 SAR−0.33%3.078M0.82362.4B SAR22.663.95 SAR2.65%การเงิน
ปานกลาง
9559BALADY POULTRY TRADING CO.
2.50%160.20 SAR+3.35%2.281K0.651.045B SAR2.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
9530ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO
2.49%40.10 SAR−0.25%11.042K1.02800M SAR2.50%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2150THE NATIONAL COMPANY FOR GLASS INDUSTRIES
2.45%40.80 SAR−1.92%352.1K0.821.329B SAR40.231.01 SAR−68.04%2.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2080NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION CO.
2.42%82.70 SAR+0.12%308.298K1.076.18B SAR25.913.19 SAR+16.76%2.43%สาธารณูปโภค
1322ALMASANE ALKOBRA MINING CO
2.42%57.20 SAR−3.21%1.362M1.175.351B SAR70.260.81 SAR3.02%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
3002NAJRAN CEMENT CO.
2.39%10.48 SAR−1.13%570.938K1.191.785B SAR17.870.59 SAR−0.76%4.76%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
6014ALAMAR FOODS CO.
2.33%103.20 SAR+1.18%780.652K2.072.555B SAR32.193.21 SAR−31.02%2.69%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
4260UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.
2.27%88.20 SAR−0.34%127.486K0.546.369B SAR22.733.88 SAR+15.74%2.23%การเงิน
มีแรงซื้อ
1202MIDDLE EAST PAPER CO.
2.27%44.15 SAR−4.44%1.611M0.934.025B SAR−0.30 SAR−105.81%1.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4163ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO.
2.19%114.40 SAR−2.22%70.35K0.7710.064B SAR29.793.84 SAR2.11%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
4007AL HAMMADI HOLDING
2.18%64.10 SAR−3.03%879.676K0.8510.688B SAR32.941.95 SAR2.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
3050SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
2.14%39.80 SAR−1.00%47.966K0.535.565B SAR30.371.31 SAR−44.88%2.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
4150ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
2.10%23.78 SAR−0.83%1.347M3.184B SAR2.22%การเงิน
9529RAOOM TRADING CO
2.03%123.20 SAR−0.65%28.618K1.57755M SAR16.537.45 SAR2.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4320ALANDALUS PROPERTY CO.
2.00%25.00 SAR−1.19%312.693K1.162.326B SAR50.100.50 SAR−26.91%2.01%การเงิน
2230SAUDI CHEMICAL CO.
1.96%5.09 SAR−1.55%6.554M0.894.351B SAR0.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7200AL MOAMMAR INFORMATION SYSTEMS CO.
1.88%143.80 SAR−1.51%145.706K1.124.428B SAR56.772.53 SAR+10.38%1.83%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
4006SAUDI MARKETING CO.
1.85%27.00 SAR−2.53%221.002K0.511.238B SAR47.700.57 SAR+3.64%1.82%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
4011LAZURDE COMPANY FOR JEWELRY
1.82%16.46 SAR−3.29%1.405M0.51986.7M SAR20.480.80 SAR1.75%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1830LEEJAM SPORTS CO.
1.80%211.00 SAR−3.65%129.539K0.6011.325B SAR33.036.39 SAR+41.65%1.60%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
9550SURE GLOBAL TECH CO
1.75%76.40 SAR−3.90%13.623K0.52562.478M SAR1.82%บริการทางด้านเทคโนโลยี
7202ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO.
1.70%352.60 SAR−1.78%170.542K0.5143.518B SAR1.37%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
2280ALMARAI CO.
1.69%59.20 SAR−1.00%1.268M1.1259.8B SAR28.892.05 SAR+16.44%1.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
4261THEEB RENT A CAR CO.
1.68%71.40 SAR−3.12%561.77K1.493.161B SAR19.163.73 SAR−14.28%2.48%การเงิน
ปานกลาง
9561KNOWLEDGE NET CO.
1.67%30.00 SAR0.00%13.431K5.66105M SAR−1.73 SAR1.67%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1212ASTRA INDUSTRIAL GROUP
1.66%151.00 SAR−4.31%533.941K1.8912.256B SAR28.315.33 SAR+65.73%1.63%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
2270SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO.
1.60%374.00 SAR−2.60%23.262K0.4612.102B SAR28.6313.06 SAR+49.43%1.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
2120SAUDI ADVANCED INDUSTRIES CO.
1.60%31.30 SAR−4.28%1.848M1.351.893B SAR14.272.19 SAR+24.17%1.58%การเงิน
9542KEIR INTERNATIONAL CO.
1.58%4.67 SAR−1.68%34.074K0.48588M SAR38.660.12 SAR1.51%การสื่อสาร
3007ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
1.57%38.30 SAR−3.65%536.939K3.23873M SAR38.600.99 SAR−27.60%1.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
8210BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
1.55%232.00 SAR−0.85%254.63K2.1734.919B SAR36.916.29 SAR+8.82%1.54%การเงิน
มีแรงซื้อ
4002MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO.
1.43%122.00 SAR−2.09%392.837K1.1625.24B SAR37.033.29 SAR+17.48%1.19%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
8250GULF INSURANCE GROUP
1.43%33.25 SAR−0.45%144.749K0.911.711B SAR15.382.16 SAR+12.08%1.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
6070AL-JOUF AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.
1.39%53.90 SAR−1.10%136.295K0.671.629B SAR29.591.82 SAR+12.28%1.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4013DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP
1.39%330.80 SAR−0.36%225.553K0.82117.81B SAR56.595.85 SAR+23.95%1.22%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
4292ATAA EDUCATIONAL CO.
1.35%81.20 SAR−1.58%63.283K0.213.43B SAR1.35%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
2282NAQI WATER CO.
1.28%78.40 SAR−3.45%324.341K0.611.602B SAR36.382.15 SAR−28.73%2.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
4030NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
1.24%26.80 SAR−2.19%773.463K0.5520.413B SAR0.80%ระบบขนส่ง
2050SAVOLA GROUP
1.23%53.60 SAR−3.42%1.615M0.7430.737B SAR31.681.69 SAR+21.64%1.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
4100MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.
1.18%85.00 SAR−1.05%686.198K1.8414.207B SAR1.16%การเงิน