หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
9510 NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
80.0019.05%12.80ซื้อ414
4200 ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES CO.
35.303.82%1.30ซื้อ2.712M1.700B22.991.48พลังงาน
9508 AL KATHIRI HOLDING CO.
52.50-7.89%-4.50ซื้อ416197.788M20.292.59ในทางอุตสาหกรรม
3060 YANBOU CEMENT CO.
25.606.58%1.58ซื้อ1.099M3.783B24.710.97วัสดุพื้นฐาน
9504 AL-SAMAANI FACTORY FOR METAL INDUSTRIES CO.
40.908.20%3.10ซื้อ2.609K61.350M13.223.09วัสดุพื้นฐาน
8150 ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
19.680.51%0.10ซื้อ88.610K
4210 SAUDI RESEARCH AND MARKETING GROUP
86.002.38%2.00ซื้อ369.125K6.720B53.741.56ในทางอุตสาหกรรม
9500 ABDULLAH SAAD MOHAMMED ABO MOATI FOR BOOKSTORES CO.
13.885.79%0.76แนะนำให้ซื้อ71.819K209.920M10.931.20219.00ในทางอุตสาหกรรม
8311 SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
15.701.16%0.18ขาย6.731M465.600M-4.30ไฟแนนซ์
2020 SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO.
83.002.47%2.00แนะนำให้ซื้อ422.335K33.750B27.392.96990.00วัสดุพื้นฐาน
3090 TABOUK CEMENT CO.
12.143.41%0.40ซื้อ2.024M1.057B-0.98วัสดุพื้นฐาน
2210 NAMA CHEMICALS CO.
27.852.77%0.75ซื้อ429.231K637.392M10.722.53วัสดุพื้นฐาน
9507 THOB AL ASEEL CO.
22.86-4.59%-1.10ซื้อ7.663K685.800M12.261.86325.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1213 ALSORAYAI GROUP
13.780.88%0.12ขาย1.582M307.350M-1.14สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8011 METLIFE AIG ANB COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
22.182.12%0.46ขาย343.389K390.960M-2.86ไฟแนนซ์
1810 AL-TAYYAR TRAVEL GROUP HOLDING CO
21.602.37%0.50ซื้อ1.499M4.424B-0.70สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3050 SOUTHERN PROVINCE CEMENT CO.
38.253.38%1.25ซื้อ238.344K5.180B20.181.83วัสดุพื้นฐาน
3010 ARABIAN CEMENT CO. LTD.
21.762.16%0.46ขาย863.772K2.130B39.110.54วัสดุพื้นฐาน
8100 SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
11.461.06%0.12ขาย350.650K340.200M44.100.26207.00ไฟแนนซ์
9401 FALCOM PETROCHEMICAL ETF
31.603.95%1.20ซื้อ1.076K
4270 SAUDI PRINTING & PACKAGING CO
16.460.49%0.08ซื้อ1.140M982.800M-1.16ในทางอุตสาหกรรม
1090 SAMBA FINANCIAL GROUP
36.802.22%0.80ซื้อ1.446M72.000B13.522.663530.00ไฟแนนซ์
4020 SAUDI REAL ESTATE CO.
12.361.31%0.16ราบเรียบ1.178M2.928B22.970.53ไฟแนนซ์
4005 NATIONAL MEDICAL CARE COMPANY
47.002.51%1.15ขาย178.811K2.056B25.521.80ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
6050 SAUDI FISHERIS CO.
62.80-1.57%-1.00ขาย690.500K645.018M-3.54สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6010 NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.
28.902.30%0.65ซื้อ171.011K2.393B56.950.50สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
23.24-2.35%-0.56ซื้อ356.940K714.000M8.672.75ไฟแนนซ์
4260 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY LTD.
28.901.76%0.50ซื้อ542.774K2.021B13.932.04ในทางอุตสาหกรรม
4003 UNITED ELECTRONICS COMPANY
60.80-0.98%-0.60ขาย407.823K3.070B18.923.252166.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2100 WAFRAH FOR INDUSTRY & DEVELOPMENT
15.940.89%0.14ขาย138.408K316.000M-2.26สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4170 TOURISM ENTERPRISE CO.
32.250.62%0.20ซื้อ571.924K325.308M-0.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3080 EASTERN PROVINCE CEMENT CO.
22.42-0.18%-0.04แนะนำให้ซื้อ447.061K1.932B37.190.60282.00วัสดุพื้นฐาน
1140 BANK ALBILAD
29.45-1.17%-0.35ซื้อ597.047K17.880B17.011.753850.00ไฟแนนซ์
1210 BASIC CHEMICAL INDUSTRIES CO.
23.001.86%0.42ซื้อ78.015K620.950M11.222.01376.00วัสดุพื้นฐาน
8240 CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
18.600.00%0.00ขาย89.510K372.000M10.041.85ไฟแนนซ์
4008 SAUDI COMPANY FOR HARDWARE
67.30-1.32%-0.90ซื้อ73.563K2.455B24.462.792392.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
3091 AL JOUF CEMENT COMPANY
7.900.51%0.04ซื้อ1.136M1.124B-0.14วัสดุพื้นฐาน
8030 THE MEDITERRANEAN & GULF INSURANCE & REINSURANCE CO
15.300.00%0.00ขาย483.107K1.224B-0.97ไฟแนนซ์
3030 SAUDI CEMENT COMPANY
54.802.43%1.30ซื้อ313.418K8.185B21.362.50วัสดุพื้นฐาน
2050 SAVOLA GROUP
32.150.94%0.30ซื้อ584.367K17.007B-0.0616267.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4050 SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES CO.
16.360.25%0.04ขาย410.585K979.200M30.210.54846.00พลังงาน
3020 YAMAMA CEMENT COMPANY
13.601.49%0.20ซื้อ386.482K2.713B-0.21วัสดุพื้นฐาน
3002 NAJRAN CEMENT COMPANY
8.411.57%0.13ซื้อ1.602M1.408B-0.46897.00วัสดุพื้นฐาน
4160 NATIONAL AGRICULTURE MARKETING CO.
26.300.96%0.25ขาย271.344K260.500M87.860.30สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
9505 ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
13.302.31%0.30ซื้อ14.156K130.000M-2.01เทคโนโลยี
1202 MIDDLE EAST PAPER COMPANY
20.201.20%0.24ซื้อ646.967K992.012M8.922.24497.00วัสดุพื้นฐาน
3007 ZAHRAT AL WAHA FOR TRADING CO.
41.85-0.12%-0.05ซื้อ275.239K628.500M28.491.47วัสดุพื้นฐาน
4070 TIHAMAH ADVERTISING & PUBLIC RELATIONS CO.
43.85-0.11%-0.05ซื้อ494.254K329.250M453.610.10สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
9506 RAYDAN CO.
15.16-2.19%-0.34ซื้อ12.788K348.750M16.960.91983.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
6004 SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY
86.701.40%1.20แนะนำให้ซื้อ124.180K7.011B14.555.88ในทางอุตสาหกรรม
8310 AMANA COOPERATIVE INSURANCE
22.90-0.43%-0.10ขาย1.057M322.000M-1.09ไฟแนนซ์
1211 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY
56.001.08%0.60แนะนำให้ซื้อ507.789K64.734B44.151.254366.00วัสดุพื้นฐาน
6060 ASH-SHARQIYAH DEVELOPMENT COMPANY
51.200.99%0.50ซื้อ195.286K380.250M-1.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
6040 TABUK AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.
10.28-0.19%-0.02ซื้อ468.860K463.500M-0.391111.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8130 AL-AHLI TAKAFUL COMPANY
28.000.72%0.20ขาย106.196K463.333M15.111.8416.00ไฟแนนซ์
1030 THE SAUDI INVESTMENT BANK
19.022.15%0.40ซื้อ450.440K13.965B9.721.911625.00ไฟแนนซ์
4061 ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
13.12-1.65%-0.22ขาย202.703K261.464M-0.85สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8250 AXA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
23.88-0.91%-0.22ซื้อ140.079K1.085B13.931.73ไฟแนนซ์
8170 AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.
26.50-1.85%-0.50ซื้อ372.315K742.500M7.513.60141.00ไฟแนนซ์
1040 ALAWWAL BANK
16.701.83%0.30แนะนำให้ซื้อ1.130M18.746B16.341.002478.00ไฟแนนซ์
2380 RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL CO.
20.580.19%0.04ซื้อ861.623K17.993B12.721.612944.00พลังงาน
7010 SAUDI TELECOM
99.501.32%1.30แนะนำให้ซื้อ511.978K196.400B19.105.14บริการโทรคมนาคม
1330 ABDULLAH A. M. AL-KHODARI SONS COMPANY
6.88-0.43%-0.03ขาย774.556K385.448M-1.0714811.00ในทางอุตสาหกรรม
1060 THE SAUDI BRITISH BANK
37.351.36%0.50ซื้อ361.420K55.275B12.492.953177.00ไฟแนนซ์
6090 JAZAN ENERGY AND DEVELOPMENT CO.
14.020.43%0.06ขาย154.354K698.000M-0.04338.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1050 BANQUE SAUDI FRANSI
37.951.20%0.45ซื้อ462.967K44.962B13.052.873025.00ไฟแนนซ์
2300 SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.
13.281.53%0.20ราบเรียบ690.491K320.460M-3.59วัสดุพื้นฐาน
3040 THE QASSIM CEMENT CO.
33.451.36%0.45ขาย190.503K2.970B20.011.65วัสดุพื้นฐาน
7020 ETIHAD ETISALAT CO.
17.540.46%0.08ซื้อ3.665M13.444B-0.50บริการโทรคมนาคม
1180 NATIONAL COMMERCIAL BANK
52.000.78%0.40ซื้อ1.533M154.254B14.603.54ไฟแนนซ์
2002 NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY
26.200.38%0.10ซื้อ78.537K12.528B9.492.75วัสดุพื้นฐาน
8160 ARABIA INSURANCE COOPERATIVE COMPANY
15.70-1.88%-0.30ขาย195.770K424.000M44.940.36ไฟแนนซ์
3005 UMM AL-QURA CEMENT COMPANY
11.58-0.17%-0.02ซื้อ492.838K638.000M15.360.76วัสดุพื้นฐาน
8020 MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.82-0.67%-0.08ขาย322.636K595.000M-0.21ไฟแนนซ์
1201 TAKWEEN ADVANCED INDUSTRIES
9.670.10%0.01ขาย234.491K917.700M-1.00498.00วัสดุพื้นฐาน
4240 FAWAZ ABDULAZIZ ALHOKAIR COMPANY
21.64-0.46%-0.10ขาย765.330K4.565B36.660.597987.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4040 SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
14.540.28%0.04ซื้อ646.182K1.812B51.770.285178.00ในทางอุตสาหกรรม
2200 ARABIAN PIPES COMPANY
9.72-1.62%-0.16ซื้อ496.488K395.200M-0.89วัสดุพื้นฐาน
8280 AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
34.35-1.72%-0.60ซื้อ53.376K1.398B38.180.92ไฟแนนซ์
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
38.00-1.43%-0.55ขาย112.596K1.157B52.810.73ในทางอุตสาหกรรม
6002 HERFY FOOD SERVICES CO.
47.00-0.74%-0.35ซื้อ42.325K3.063B15.343.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
8230 AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
71.000.85%0.60ซื้อ74.062K2.816B12.765.52ไฟแนนซ์
1080 ARAB NATIONAL BANK
35.800.28%0.10ซื้อ382.949K35.700B10.953.264170.00ไฟแนนซ์
2170 ALUJAIN CORPORATION
20.841.07%0.22ซื้อ533.977K1.427B6.713.07วัสดุพื้นฐาน
2060 NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO.
16.041.26%0.20ซื้อ1.485M10.596B7.882.01962.00วัสดุพื้นฐาน
1020 BANK ALJAZIRA
16.320.25%0.04ซื้อ2.513M13.350B11.641.403031.00ไฟแนนซ์
4006 SAUDI MARKETING COMPANY
16.581.59%0.26ซื้อ61.051K734.400M58.490.282865.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2350 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY
14.080.72%0.10ซื้อ9.727M20.970B13.171.06841.00วัสดุพื้นฐาน
4001 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY
70.40-0.85%-0.60ซื้อ101.429K6.390B17.843.985097.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
8190 UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
11.50-0.86%-0.10แนะนำให้ขาย48.730K464.000M-0.98ไฟแนนซ์
1010 RIYAD BANK
20.900.10%0.02ซื้อ1.479M62.640B14.441.456332.00ไฟแนนซ์
4334 AL MAATHER REIT FUND
7.920.76%0.06ซื้อ41.522K
4130 AL BAHA INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.
21.20-0.56%-0.12ขาย244.273K377.364M-0.38ในทางอุตสาหกรรม
6020 AL GASSIM INVESTMENT HOLDING CO .
10.660.38%0.04ขาย393.504K318.600M91.720.1268.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
4230 RED SEA INTERNATIONAL CO.
14.60-0.54%-0.08ขาย134.143K880.800M-1.58968.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
4030 THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA
33.400.30%0.10ซื้อ419.029K13.112B21.971.52พลังงาน
8040 ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE COMPANY
30.000.00%0.00ขาย58.181K600.000M15.471.94462.00ไฟแนนซ์
4180 FITAIHI HOLDING GROUP
11.001.10%0.12ซื้อ30.169K598.400M-0.09สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2310 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO.
19.400.31%0.06แนะนำให้ขาย1.623M7.091B10.021.93818.00วัสดุพื้นฐาน
8210 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE
84.000.36%0.30ซื้อ100.179K10.044B18.754.47ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ