หุ้นซาอุดิอาระเบีย ที่ราคาสูงสุดของปี

บริษัทซาอุดิอาระเบีย ตามด้านล่างได้ขึ้นไปแตะราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์: ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงของราคา และสถิติอื่น ๆ เพื่อดูว่าจะมีการการปรับราคาขึ้นสูงกว่านี้ในอนาคตหรือไม่
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1111SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO.
244.40 SAR+2.26%481.849K1.0128.68B SAR82.512.96 SAR−25.62%0.97%การเงิน
มีแรงขาย
1140BANK ALBILAD
50.20 SAR−1.76%1.414M1.3051.1B SAR21.152.37 SAR0.98%การเงิน
ปานกลาง
1212ASTRA INDUSTRIAL GROUP
164.00 SAR+6.77%745.418K2.6912.288B SAR30.755.33 SAR+65.73%1.63%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
1213NASEEJ INTERNATIONAL TRADING CO.
73.10 SAR−0.68%497.44K0.60802.041M SAR−0.53 SAR+96.33%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1304AL YAMAMAH STEEL INDUSTRIES CO.
35.00 SAR+1.30%1.105M1.171.755B SAR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1320SAUDI STEEL PIPE CO.
49.50 SAR+7.73%6.107M2.642.322B SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1321EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR INDUSTRY
121.20 SAR+5.03%418.205K0.873.635B SAR0.87%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1820ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT
3.29 SAR+3.13%12.3M1.631.005B SAR−0.16 SAR+51.42%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
2200ARABIAN PIPES CO.
176.20 SAR+4.26%412.236K0.921.69B SAR16.3210.79 SAR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2240ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT CO.
30.05 SAR+3.62%1.736M1.071.74B SAR−5.51 SAR−31.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
4016MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL INDUSTRIES CO.
138.40 SAR+29.83%151.114K2.132B SAR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4110BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
2.61 SAR+1.95%44.441M1.951.536B SAR−0.02 SAR+73.30%0.00%ระบบขนส่ง
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
106.80 SAR+7.34%2.53M3.615.97B SAR29.463.62 SAR−31.88%4.27%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
4290ALKHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CO.
35.15 SAR−0.57%831.769K0.882.298B SAR398.980.09 SAR−84.81%0.00%บริการผู้บริโภค
6090JAZAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.
16.84 SAR+2.31%729.508K1.00823M SAR104.730.16 SAR−70.27%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
7204PERFECT PRESENTATION FOR COMMERCIAL SERVICES CO.
32.35 SAR+1.57%1.093M0.844.778B SAR35.430.91 SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
8030THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
17.40 SAR+2.47%1.307M1.411.783B SAR−0.12 SAR+96.44%0.00%การเงิน
8120GULF UNION ALAHLIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.18 SAR+4.88%649.786K1.41751.759M SAR7.322.35 SAR0.00%การเงิน
8300WATANIYA INSURANCE CO.
22.92 SAR+3.06%833.271K1.65889.6M SAR13.911.65 SAR0.00%การเงิน
9525ALWASAIL INDUSTRIAL CO.
2.66 SAR+3.50%595.91K1.49642.5M SAR19.660.14 SAR2.92%การผลิตของผู้ผลิต
9528GAS ARABIAN SERVICES CO.
8.95 SAR−0.44%10.995K0.391.418B SAR16.620.54 SAR+2.07%2.50%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
9538NASEEJ FOR TECHNOLOGY CO.
83.00 SAR+3.75%1.16K0.99400M SAR25.403.27 SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9557EDARAT COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY CO.
530.00 SAR+9.28%5690.04611.1M SAR38.4413.79 SAR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
9559BALADY POULTRY TRADING CO.
188.00 SAR+7.43%19.516K5.001.15B SAR2.29%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง