ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทเอสโตเนีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทเอสโตเนีย ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EGR1TENEFIT GREEN
110.207M EUR3.498 EUR−0.23%41.745K1.17926.552M EUR12.820.27 EUR−37.52%5.93%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
INF1TINFORTAR
95.943M EUR26.15 EUR+0.19%3670.70540.27M EUR0.00%การเงิน
MRK1TMERKO EHITUS
46.048M EUR16.00 EUR−0.37%3.157K0.68284.262M EUR6.152.60 EUR+32.93%6.23%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CPA1TCOOP PANK
39.204M EUR2.375 EUR−0.21%18.343K0.45243.334M EUR6.310.38 EUR1.89%การเงิน
TKM1TTALLINNA KAUBAMAJA GRUPP
37.424M EUR10.38 EUR0.00%1.866K0.28422.769M EUR11.300.92 EUR+26.92%6.55%การค้าปลีก
TSM1TTALLINNA SADAM
25.592M EUR1.104 EUR−0.36%26.263K1.38291.404M EUR19.820.06 EUR−51.94%6.59%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
TAL1TTALLINK GRUPP
13.935M EUR0.671 EUR−0.30%91.874K1.02500.422M EUR5.350.13 EUR0.00%ระบบขนส่ง
PKG1TPRO KAPITAL GRUPP
13.452M EUR0.934 EUR+0.43%3.49K0.7552.947M EUR14.020.07 EUR−76.32%0.00%การเงิน
TVE1TTALLINNA VESI
12.844M EUR10.50 EUR0.00%7380.51210M EUR16.360.64 EUR+52.71%3.14%สาธารณูปโภค
SFG1TSILVANO FASHION GROUP
11.796M EUR1.160 EUR+0.69%3.507K0.3841.472M EUR5.300.22 EUR−30.35%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ARC1TARCO VARA
3.55M EUR1.670 EUR0.00%1.269K0.4917.349M EUR4.900.34 EUR+409.27%3.59%การเงิน
EEG1TEKSPRESS GRUPP
3.349M EUR1.245 EUR−0.40%1.771K1.7637.854M EUR11.590.11 EUR−16.49%4.00%บริการผู้บริโภค
MAGICTEXTMAGIC
2.708M EUR3.84 EUR−1.03%710.1232.98M EUR10.340.37 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SKN1TNORDIC FIBREBOARD
1.234M EUR0.838 EUR0.00%940.463.77M EUR−0.04 EUR−122.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRF1TPRFOODS
303K EUR0.1540 EUR+0.65%9120.125.765M EUR−0.03 EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LINDALINDA NEKTAR
270.903K EUR6.60 EUR0.00%30.0510.429M EUR−0.03 EUR−146.30%1.52%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TPD1TTRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
74.251K EUR0.650 EUR0.00%2050.282.924M EUR−0.01 EUR−2025.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NCN1TNORDECON
−942K EUR0.504 EUR−0.79%1.047K0.0715.741M EUR−0.03 EUR+76.85%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ELMOELMO RENT
−1.557M EUR0.409 EUR+4.34%2.468K2.84962.894K EUR−0.19 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAUNASAUNUM GROUP
−1.625M EUR3.80 EUR+1.60%3450.325.341M EUR−1.12 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
HAE1THARJU ELEKTER GROUP
−5.544M EUR4.910 EUR−0.41%3.107K1.2391.199M EUR34.310.14 EUR1.01%การผลิตของผู้ผลิต
MOLNRJ.MOLNER AS
15.40 EUR+2.67%420.96เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BERCMBERCMAN TECHNOLOGIES
1.950 EUR+0.52%3181.24เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MODEMODERA
4.32 EUR−0.23%1180.54บริการทางด้านเทคโนโลยี
AIRAIROBOT TECHNOLOGIES
3.04 EUR−1.94%390.12การผลิตของผู้ผลิต
GRB2GGRAB2GO AS
0.349 EUR−0.29%4400.43บริการทางด้านเทคโนโลยี
PNKTDPUNKTID TECHNOLOGIES
0.700 EUR−1.41%1280.90บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROBUSROBUS GROUP
0.530 EUR+13.01%3640.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HPR1THEPSOR
6.86 EUR−2.00%1900.36การเงิน