ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นเอสโตเนีย ราคาต่ำกว่ามูลค่ามากที่สุด

หุ้นเอสโตเนีย ที่่อยู่ในเขตขายมากเกินไปถูกจัดเรียงไว้ด้านล่างตาม Relative Strength Index: ซึ่งแสดงความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา ด้วยสิ่งเหล่านี้ เทรดเดอร์มีโอกาสจะได้รับผลกำไรจากการฟื้นตัวในอนาคตโดยการเล่นกับความไม่แน่นอนของราคา
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EGR1TENEFIT GREEN
21.123.322 EUR−4.65%162.91K4.41920.738M EUR12.180.27 EUR−37.52%5.97%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ