Nuvy

SET : คาด ใกล้จบ w.3

SET:SET   SET INDEX
SET มีความเป็นไปได้สูงที่ใกล้จะจบ w.3 แล้ว เฝ้าระวังแท่งเทียนกลับตัวครับ
แต่ก็ยังต้องรอดูขาลงต่อจากนี้ว่าจะสร้างรูปแบบไหน
เพราะยังไม่แน่ใจว่า w.1,2,3 ล่าสุดที่นับ ใช่ impluse หรือไม่ .... ทรงมันทื่อเกินไป

ปล. นับ wave อย่าคาดเดาครับ ให้นับตามทรงคลื่นล่าสุดที่เห็น แล้วค่อยปลับแก้ wave ตามสถานการณ์
ปล. หากมีความคิดเห็นต่าง เสนอได้ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ