Nuvy

SET : คาด กำลังทำ w.3 ของ W.3 ใหญ่

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
แก้ไขการนับของครั้งที่แล้ว จากการที่เพิ่งจบ w.4 ด้วยสามเหลี่ยมปากเปิด
เป็น Scenario ที่ 2 คือ w.4 ทำ Flat และ จบ w.5 ไปแล้ว สั้นๆ
และได้ทำจบ w.1,2 ของ impluse ชุดใหม่แล้วด้วย กำลังทำ w.3 ของ W.3 ใหญ่
ค่อนข้างยืนยันด้วยการเปิด Gap (ถ้า Gap นี้ไม่ถูกปิดไปเสียก่อน)

ปล. ขอเลือก Scenario ที่เป็นไปได้มากที่สุดในการ Share แต่ละครั้งนะครับ
แล้วรอดูตลาดเฉลยไปด้วยกัน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ