Nuvy

SET : เลือกไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 47
1
w.3 ยังไม่จบง่ายๆ SET เลือกไปต่อ โดยเปิด gap ข้ามเส้นแนวต้านสำคัญไปได้อย่างสบายๆ
พร้อม volumn หนาๆ confirm การขึ้นต่อ