การคาดการณ์และการวิเคราะห์

การวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์เทรนด์เป็นสิ่งที่น่าจะถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางโดยรวมของหลักทรัพย์ เทรนด์ถูกอ้างอิงโดยหลักการของราคาสูงที่สูงขึ้น, ราคาต่ำที่สูงขึ้น (สำหรับเทรนด์ขาขึ้น) และราคาสูงที่ต่ำลง, ราคาต่ำที่ต่ำลง (สำหรับเทรนด์ขาลง) พวกมันสามารถมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และถูกฝังรวมอยู่ในกันและกันได้ เช่น fractals ยกตัวอย่าง เทรนด์ขาขึ้นโดยรวมในรายสัปดาห์สามารถประกอบไปด้วย เทรนด์ขาลงในรายวัน ขณะที่รายชั่วโมงกำลังขึ้น Multiple Time Frame Analysis จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจภาพกว้างได้ บางเทรนด์เป็น seasonal ขณะที่อื่นๆเป็นส่วนของ cycles ที่ใหญ่กว่า

การวิเคราะห์เทรนด์สามารถทำได้โดยการใช้ เส้นแนวโน้ม และโดยมีการใช้ระดับราคาในแนวนอนที่ระบุไว้ หรือโซนมาคิดคำนวณดูว่าเป็นแนวรับและแนวต้านที่อาจสลับหน้าที่กันได้ ระดับราคาเหล่านี้เป็นโซนหลักสำคัญที่ตลาดดูเหมือนว่าจะตอบสนองโดยการทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรง ระดับ Fibonacci จะวัดหรือทำนายการ retracements ก่อนที่เทรนด์จะไปต่อ บางเทรดเดอร์จะขึ้นกับพฤติกรรมราคา และดู รูปแบบแท่งเทียนเฉพาะ
แสดงไอเดียต่อไป
1
23
...
500
1
2
...
500